Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı ve DEVA Holding A.Ş. işbirliği

TÜBİTAK-2244 Sanayi Doktora Programı kapsamındaki proje başvurusu İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı ve DEVA Holding A.Ş. işbirliği ile TÜBİTAK’a yapılmış; proje 15 Temmuz 2020 tarihinde kabul edilmiştir (Proje No: 119C050). Proje yürütücüsü Prof. Dr. Yıldız Erginer, Sanayi mentörü ise Dr. Evrim Atilay Takmaz’dır.

Proje 84 aylık süreci kapsamaktadır ve bütçesi 1.316.000 TL’dir. Proje sayesinde 3 Doktora bursiyerinin yetişmesi sağlanacaktır. Bursiyerlerin Danışmanlar ise Prof.Dr. Sevgi Güngör, Doç.Dr. Sedef Erdal ve Doç.Dr. Ayca Yıldız Peköz’dür.

Projede özetle; doktora bursiyerleri; steril üretim teknolojilerini kullanarak nanoboyuta getirilmiş etken maddelerin veya etken madde/maddeleri içeren nanosistemlerin liyofilize veya sıvı dozaj şekillerinin formülasyonlarının geliştirilmesi, karakterizasyonu, optimizasyonu, stabilitelerinin izlenmesi ve ölçek büyütme ile endüstriyel uygulanmaları konularında doktora tezlerini yürüteceklerdir. Ayrıca tez kapsamında yapılacak formülasyon çalışmalarında tasarımla kalite (QbD) yaklaşımı uygulanacak ve optimum formüle ulaşmada Yapay Sinir Ağları (ANN) programlarından faydalanılacaktır. QbD tasarımı yaklaşımında QTPP, Risk değerlendirme (materyal, formülasyon ve proses), DoE ve kontrol stratejisi gibi temel elementler ele alınacaktır.