Fakültemiz


Sevgili geleceğin Eczacıları ve Meslektaşlarımız,

Öncelikle birey ve toplum sağlığında son derece önemli görev ve sorumluluk üstlenen eczacılık mesleğini tercih ettiğiniz için sizleri gönülden tebrik ederim. İlacın üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her aşamasında tam yetki ile görev ve sorumluluk alabilecek katılımcı, yenilikçi, duyarlı ve bağımsız bilimsel düşünceye sahip mezunlar yetiştirmede 1839 yılından beri hizmet veren fakültemizi tercih etmek ile doğru bir karar verdiğinizi gerek eğitim süresince gerekse de mesleğinizi uygularken göreceğinizi belirtmek isterim. 
Ülkemizin lider eczacılık fakültelerinden olan fakültemiz Aralık 2014 itibari ile Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyon belgesini almış olup, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı itibari ile de İngilizce (%100) Lisans eğitimine de başlamıştır. Ayrıca, 2017 itibari ile Sağlık Bakanlığı Eczacılıkta Uzmanlık Kurulu tarafından Klinik Eczacılık ve Fitofarmasi Uzmanlık Alanlarının açılması uygun görülmüştür. Alt yapı imkanları ve %80’inin üzerinde eczacı kökenli alanında etkin ve tecrübeli öğretim üye ve yardımcılarından oluşan akademik kadrosu ile fakültemiz, ülke ve toplum ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde mezun yetiştirme potansiyeline sahiptir.
Güçlü ve kaliteli eğitimin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleri, sosyokültürel aktiviteler ile hayata hazırlanmanıza destek veren akademik ve idari personelimiz adına başarılı ve huzurlu bir üniversite hayatı dilerim.

Sevgilerimle.

Prof. Dr. Erdal Cevher 
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı 
 

Ülkemizde eczacılık öğretimi 14 Mayıs 1839 tarihinde Sultan II.Mahmut tarafından Galatasaray’da tesis edilen Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane (Askeri Tıp Mektebi) bünyesinde açılan “Eczacı Sınıfı” ile başlamıştır. Bu mektepte eğitim 1870 yılına kadar Fransızca olarak yapılmıştır. 1848 yılında Beyoğlu’nda çıkan yangında Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane binası tamamen yanmıştır. Bu yangından sonra mektep değişik semtlerde öğretime devam etmiş ve nihayet 1903 yılında Haydarpaşa’da yapılan binaya nakledilmiştir. 

1 Mart 1867 tarihinde Askeri Tıbbiye binasının bir bölümünde Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane (Sivil Tıp Mektebi) açılmıştır. Bu mektebin içinde de bir Eczacı Sınıfı bulunmaktadır. Bu mektep daha sonra Kadırga’daki Menemenli Mustafa Paşa Konağı’na taşınmıştır. 1908 yılında İstanbul Darülfünunu kurulduktan sonra “Eczacı Sınıfı” Eczacı Mekteb-i Alisi”ne dönüştürülmüş ve aynı yıl kurulan Dişçi Mekteb-i Alisi ile birleştirilerek “Darülfünun-i Osmani Eczacı ve Dişçi Mekteb-i Alisi” adı verilmiştir. Menemenli Mustafa Paşa Konağının üst katı bu mektebe tahsis edilmiştir. Ancak, zaten harap halde olan bu binada bir süre sonra öğretim yapılamaz hale gelmiştir. Bunun üzerine Eczacı ve Dişçi Mektepleri 1927 yılında Beyazıt Meydanındaki eski Jandarma Komutanlığı binasına taşınmıştır. Bu bina bugün Beyazıt Devlet Kütüphanesidir.

Bu arada 1933 Üniversite Reformu gerçekleştirilmiştir. Eczacı Mektebinin öğretim programının tıptan çok fen bilimlerine yakın olması gerekçesiyle, Mektep, Tıp Fakültesinden ayrılarak Fen Fakültesine bağlanmıştır. 1938 yılında öğretim süresi 3 yıldan 4 yıla çıkartılmıştır. 1944 yılında ise mektep yeniden Tıp Fakültesine bağlanmış ve adı “Eczacı Okulu” olmuştur.

Beyazıt meydanındaki Keçecizade Fuat Paşa Konağında öğretim yapan Askeri Tıp Okulu 1947 yılında Ankara’ya taşınınca, bu bina Bakanlar Kurulu kararı ile Eczacı Okuluna tahsis edilmiştir. Ancak binanın tamiratı 12 yıl sürmüş ve Eczacı Okulu bu binaya 1959 yılında taşınabilmiştir.

Eczacılık öğretiminin daha iyi seviyede yapılabilmesi ve mesleğin başarılı olabilmesi için öğretimin bağımsız bir hale getirilmesi, yani Tıp Fakültesi’nden ayrılması gerektiğine inanan Eczacı Mektebi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin Eczacılık Fakültesi kurulması için 1923 yılında başlatmış oldukları girişimler ancak 1961 yılında sonuçlanabilmiştir. Tıp Fakültesi Profesörler Kurulunun 4 Şubat 1961 tarihli toplantısında Eczacı Okulunun Fakülte haline getirilmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir. Karar, 16 Kasım 1961 tarihinde İstanbul Üniversitesi Senatosundan geçmiş ve 15 Ocak 1962 tarihinde Milli Eğitim Bakanının onayı ile İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi resmen kurulmuştur. 17 Ekim 1963 günü toplanan Eczacılık Fakültesi Profesörler Kurulu Prof. Dr. Turhan Baytop’u dekanlığa seçmiştir. 4 Kasım 1963’te yapılan tören ile İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretime başlamıştır.


İ.Ü.Eczacılık Fakültesi Dekanları:


1. Prof.Dr. Turhan BAYTOP 17 Ekim 1963 – 11 Mayıs 1965

2. Prof.Dr. K.Cemal GÜVEN 11 Mayıs 1965 – 12 Mayıs 1969

3. Prof.Dr. Hayriye AMAL 12 Mayıs 1969 – 1 Nisan 1970

4. Prof.Dr. Şevket TEKMAN 6 Nisan 1970 – 17 Eylül 1970

5. Prof.Dr. Rsim TULUS 17 Eylül 1970 – 12 mayıs 1973

6. Prof.Dr. Turhan BAYTOP 12 Mayıs 1973 – 12 Mayıs 1975

7. Prof.Dr. Turhan BAYTOP 12 Mayıs 1975 – 15 Mayıs 1978

8. Prof.Dr. Sedat İMRE 15 Mayıs 1978 – 18 Mayıs 1981

9. Prof.Dr. Sedat İMRE 18 Mayıs 1981- 8 Eylül 1982

10. Prof.Dr. Turhan BAYTOP 8 Eylül 1982 – 8 Eylül 1985

11. Prof.Dr. Turhan BAYTOP 11 Eylül 1985 – 1 Temmuz 1987

12. Prof.Dr. Alaeddin AKÇASU (vekaleten) 1 Temmuz 1987 – 7 Eylül 1987

13. Prof.Dr. Gültekin SUNAM 7 Eylül 1987 – 14 Ağustos 1994

14. Prof.Dr. Hakan BERKKAN 30 Eylül 1994 – 16 Ekim 2000

15. Prof.Dr. Aysel GÜRSOY 2 Kasım 2000 – 2 Kasım 2003

16. Prof.Dr. Aysel GÜRSOY 2 Kasım 2003 – 31 Ekim 2006

17. Prof.Dr. İrfan PAPİLA (vekaleten) 1 Kasım 2006 – 5 Aralık 2006

18. Prof.Dr.Günay SARIYAR 5 Aralık 2006 – 25 Ocak 2010

19. Prof.Dr. Ahmet Oğul ARAMAN 25 Ocak 2010 – 20 Mart 2016

20. Prof.Dr. Emine AKALIN URUŞAK 27 Mart 2016 – 27 Ocak 2017

21. Prof.Dr. Erdal Cevher 22 Haziran 2017 – Devam Ediyor


Vizyon

Alanında eğitim, araştırma ve topluma hizmet konularında uluslararası düzeyde yetkinlikte katılımcı, yenilikçi, duyarlı ve bağımsız bilimsel düşünceye sahip mezunlar yetiştiren bir fakülte olmak.

Misyon

Evrensel değerlerin ışığında, ilacın üretimden hastaya ulaştırılmasına kadar her aşamasında tam yetki ile görev ve sorumluluk alacak, ilacın akılcı kullanımını sağlamak suretiyle insan ve toplum sağlığına katkı sağlayacak eczacılar yetiştirmek;

Yetiştirdiği bilim adamları ve yürüttüğü araştırmalar ile ülkemizdeki ve dünyadaki bilimsel gelişmelere katkı sağlamak;

Ürettiği bilgiyi toplumsal sorumluluk bilinci ile toplumun yararına sunmak;

Hedefleri, eğitim anlayışı, öğrencileri, öğretim üyeleri ve araştırma programları ile ulusal ve uluslar arası platformda saygın ve güvenilir bir eğitim kurumu olarak tanınmaktır.

Stratejik Plan İçin TIKLAYINIZ

KOMİSYONLAR/KURULLAR​

Akademik Kriterleri İnceleme Komisyonu

Prof. Dr. Erdal CEVHER

Prof. Dr. Gül ÖZHAN

Prof. Dr. Emine AKALIN URUŞAK                                                                

Prof. Dr. Sevgi GÜNGÖR


Akademik Teşvik Ödeneği Ön İnceleme Komisyonu

Prof. Dr. Gül ÖZHAN                                                                                

Prof. Dr. Ufuk KOLAK

Doç. Dr. Sibel ÖZDEN                                                             

Araş. Gör. Dr. Emel MATARACI KARA


AR-GE Projeleri Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Erdal CEVHER

Prof. Dr. Gül ÖZHAN

Prof. Dr. Ahmet Olcay SAĞIRLI

Prof. Dr. Sıdıka TOKER


Bitirme Projeleri Komisyonu

Prof. Dr. Ahmet Olcay SAĞIRLI

Prof. Dr. Pınar AKSOY SAĞIRLI

Doç. Dr. Özlem KURT ŞİRİN

Dr. Öğr. Üyesi Füsun GÖKTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha PALA KARA

Dr. Öğr. Üyesi Yeter YEŞİL

Araş. Gör. Dr. Melike SESSEVMEZ


Burs Komisyonu

Doç. Dr. Sibel ÖZDEN

Doç. Dr. Ayşe Seher BİRTEKSÖZ TAN

Doç. Dr. Sibel DÖŞLER                                                

Doç. Dr. Tuğba YILMAZ ÖZDEN                                       

Araş. Gör. Dr. Pınar ERASLAN ELMA

Araş. Gör. Aslı GÜRBÜZ


Çevre Yönetim Birimi 

Başkan

Prof. Dr. Emine AKALIN URUŞAK

Birim Sekreterliği

Prof. Dr. Ahmet Olcay SAĞIRLI

Çevre Görevlisi

Prof. Dr. Gülsüm YILMAZ (İ.Ü. Çevre Mühendisliği)

Atık Yönetimi

Prof. Dr. Gül ÖZHAN

          Evsel Nitelikli Atıklar

          Dr. Öğr. Üyesi Gülay ECEVİT

          Fak. Sekr. Leyla ALACA

          Tıbbi Atıklar 

          İLAM sorumlusu

          Prof. Dr. Durişehvar ÜNAL

          Fakülte Sorumluları

          Prof. Dr. Alper OKYAR

          Prof. Dr. Pınar Aksoy SAĞIRLI

          Doç. Dr. Sibel ÖZDEN

          Doç. Dr. Ayşe Seher BİRTEKSÖZ TAN

          Doç. Dr. Ayca YILDIZ PEKÖZ

          Doç. Dr. Sena ÇAĞLAR ANDAÇ

          Tehlikeli Atıklar

          İLAM sorumlusu

          Prof. Dr. Durişehvar ÜNAL

          Fakülte Sorumluları

          Prof. Dr. Nilgün KARALI

          Prof. Dr. Zeynep AYDOĞMUŞ

          Prof. Dr. Sevgi GÜNGÖR

          Prof. Dr. Berna ÖZBEK ÇELİK

          Prof. Dr. Nur TAN

          Doç. Dr. Tuğba YILMAZ ÖZDEN

          Doç. Dr. F.İlkay ALP YILDIRIM

          Doç. Dr. Sena ÇAĞLAR

          Doç. Dr. Eren ÖZÇAĞLI

          Radyoaktif Atıklar

          İLAM sorumlusu

          Prof. Dr. Durişehvar ÜNAL

          Fakülte Sorumluları

          Prof. Dr. Yıldız ÖZSOY

          Doç. Dr. Meltem OCAK DEMİRCİ

          Diğer Atıklar

          Dr. Öğr. Üyesi Gülay ECEVİT

Su Yönetimi

İLAM sorumlusu

Prof. Dr. Durişehvar ÜNAL

Fakülte Sorumluları

Doç. Dr. Sibel DÖŞLER

Doç. Dr. Sena ÇAĞLAR

Dr. Öğr. Üyesi Füsun GÖKTAŞ

Hava Kalitesi Yönetimi

Doç. Dr. Sena ÇAĞLAR

Doç. Dr. Eren ÖZÇAĞLI

Gürültü Kirliliği Ve Çevre Düzenleme

Dr. Öğr. Üyesi Gülay ECEVİT

Fak. Sekr. Leyla ALACA

İnsan Kaynakları (Eğitim Ve Performans)

Prof. Dr. Ahmet Olcay SAĞIRLI 

Prof. Dr. Alper OKYAR

Fak. Sekr. Leyla ALACA

Enerji Kullanımı

Prof. Dr. Ahmet Olcay SAĞIRLI

Prof. Dr. Alper OKYAR

Fak. Sekr. Leyla ALACA


Ders ve Sınav Programı Komisyonu

Prof. Dr. Ahmet Olcay SAĞIRLI

Doç. Dr. Çağlayan ÜNSAL GÜRER

Doç.Dr. Tuğba YILMAZ ÖZDEN

Doç. Dr. Sena ÇAĞLAR ANDAÇ

Dr. Öğr. Üyesi Gülay ECEVİT GENÇ

Dr. Öğr. Üyesi Nihan ÇARÇAK

Dr. Öğr. Üyesi Gökçe CİHAN ÜSTÜNDAĞ

Araş. Gör. Dr. Şeyma Hande TEKARSLAN

Araş. Gör. Dr. Mehtap KARA


Doğrudan Temin Komisyonu​​

Asıl Üyeler

Prof. Dr. Durişehvar ÜNAL                                                               

Prof. Dr. Serap SAĞLIK ASLAN

Doç. Dr. Sibel ÖZDEN                                                                          

Fakl. Sekr. Leyla ALACA

Bilg. İşltm. Aynur AKBEKMEZ

Yedek Üyeler

Prof. Dr. Sevgi GÜNGÖR                                                             

Prof. Dr. Özlen GÜZEL AKDEMİR

Doç. Dr. Eren ÖZÇAĞLI


ERASMUS Koordinatörü

Doç. Dr. F. İlkay ALP YILDIRIM

Doç. Dr. M. Sedef ERDAL


Eğitim Komisyonu

Prof. Dr. Emine AKALIN URUŞAK

Prof. Dr. Gül ÖZHAN

Prof. Dr. Ahmet Olcay SAĞIRLI

Doç. Dr. M. Sedef ERDAL

Doç. Dr. İlkay ALP YILDIRIM

Müfredat Geliştirme Alt Komisyonu

Prof. Dr. Gül ÖZHAN

Prof. Dr. Emine AKALIN URUŞAK                                                        ​

Prof. Dr. Nuriye AKEV

Prof. Dr. Yıldız ERGİNER

Prof. Dr. Nuray GÜZELDEMİRCİ

Prof. Dr. Sönmez UYDEŞ DOĞAN

Prof. Dr. Ufuk KOLAK                                                                             

Prof. Dr. Sıdıka TOKER                                                             

Prof. Dr. Sevgi GÜNGÖR                                                    

Doç. Dr. Çağlayan GÜRER

Doç. Dr. Sibel ÖZDEN

Doç. Dr. Gökçe TOPAL TANYILMAZ                                              

Doç. Dr. Özlem Nazan ERDOĞAN                                                           

Doç. Dr. Çağla BOZKURT GÜZEL

Doç. Dr. Sibel DÖŞLER

Doç. Dr. Meltem OCAK

Doç. Dr. Özlem KURT ŞİRİN

Dr. Öğr. Üyesi Deniz KALELİ DURMAN

Dr. Öğr. Üyesi Nihan ÇARÇAK

Araş. Gör. Dr. M. Bahar GÜRDAL

Program Değerlendirme Alt Komisyonu

Prof. Dr. Gül ÖZHAN

Prof. Dr. Gülgün YENER

Prof. Dr. Şükran KÜLTÜR

Prof. Dr. Berna ÖZBEK ÇELİK                                                                      

Prof. Dr. Pınar AKSOY SAĞIRLI                                                                

Prof. Dr. Nur TAN

Doç. Dr. M. Sedef ERDAL

Dr. Öğr. Üyesi Zeliha PALA KARA

Ölçme Değerlendirme Alt Komisyonu

Prof. Dr. Ahmet Olcay SAĞIRLI                                                                    

Prof. Dr. Özlen GÜZEL AKDEMİR                                                    

Prof. Dr. Alper OKYAR

Doç. Dr. Gülay MELİKOĞLU

Doç. Dr. Ayşe Seher BİRTEKSÖZ TAN

Doç. Dr. Tuğba YILMAZ ÖZDEN                                        

Doç. Dr. Sena ÇAĞLAR ANDAÇ                                      

Doç. Dr. İlkay ALP YILDIRIM

Doç. Dr. Ayca YILDIZ PEKÖZ 

Doç. Dr. Eren ÖZÇAĞLI                         

Dr. Öğr. Üyesi Gülay ECEVİT GENÇ                                                     

Araş. Gör. Dr. Ezgi ÖZTAŞ


FARABİ Değişim Programı Komisyonu

Prof. Dr. Erdal CEVHER

Prof. Dr. Ahmet Olcay SAĞIRLI       

Prof. Dr. Alper OKYAR


Fakülte Tanıtım Komisyonu

Doç. Dr. Tuğba YILMAZ ÖZDEN

Dr. Öğr. Üyesi Burcu ŞEN UTSUKARÇİ

Araş. Gör. Dr. Emel MATARACI KARA

Araş. Gör. Dr. Bahar GÜRDAL

Araş. Gör. Dr. Özlem AKBAL DAĞISTAN

Araş. Gör. Ayşe TARBIN JANUZZİ


Fiyat Tespit Komisyonu

Prof. Dr. Erdal CEVHER 

Prof. Dr. Gül ÖZHAN                                                                                   

Fak. Sekr. Leyla ALACA                                                               

Ayn. Saym. Sema Nur KAHRAMAN                                                              

Tekns. Metin ARIK


Hizmet Alımları Muayene ve Kabul Komisyonu

Asıl Üyeler

Prof. Dr. Nilgün KARALI                                                                                 

Prof. Dr. Sıdıka TOKER

Prof. Dr. Alper OKYAR

Yedek Üyeler

Prof. Dr. Armağan ÖNAL                                                                                   

Prof. Dr. Berna ÖZBEK ÇELİK

Doç. Dr. Sibel ÖZDEN


İhale Komisyonu

Asıl Üyeler

Prof. Dr. Afife MAT                                                                         

Prof. Dr. Sönmez UYDEŞ DOĞAN

Fakl. Sekr. Leyla ALACA

İ.Ü.Strateji Daire Başkanlığından 1 kişi

Fakülteden alınacak mal ve hizmet konusunda uzman 2 kişi


İmha Komisyonu

Prof. Dr. Erdal CEVHER

Prof. Dr. Gül ÖZHAN                                                                                     

Fakl. Sekr. Leyla ALACA                                                              

Ayn. Saym. Sema Nur KAHRAMAN                                                                

Tekns. Metin ARIK


İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu (İSG)

Prof. Dr. Gül ÖZHAN

Prof. Dr. Ahmet Olcay SAĞIRLI

Prof. Dr. Sıdıka TOKER

Fakülte Sekreteri Leyla ALACA

Bilg. İşltm. Tahir ŞENSOY

Bilg.İşltm.Rukiye AKDAŞ

          ACİL DURUM MÜDAHALE EKİBİ

          Prof. Dr. Emine AKALIN URUŞAK

          Prof. Dr. Gül ÖZHAN

          Prof. Dr. Sıdıka TOKER

          Doç. Dr. Özlem Nazan ERDOĞAN

          SİVİL SAVUNMA EKİBİ

          (ARAMA KURTARMA VE TAHLİYE EKİBİ)

          Şerif KAYNAR A BLOK

          Sezgin KÖSEOĞLU A BLOK

          Recep KARACA A BLOK

          Mehmet ŞAHİN B BLOK

          İlker GENÇ C BLOK

          Fatih Mehmet SARI C BLOK

          (YANGINA MÜDAHELE EKİBİ)

           Araş. Gör. Dr. Gizem Gülsoy TOPLAN A BLOK

           Yılmaz BULUT A BLOK

           Ali Kemal DEMİR B BLOK

           Ali KIZILASLAN A BLOK

           (HABERLEŞME EKİBİ)

           Ali Kemal DEMİR

           Ali KIZILASLAN

           Rukiye AKDAŞ

           (İLK YARDIM EKİBİ)

           Prof. Dr. Zeynep AYDOĞMUŞ A BLOK

           Dr. Öğr. Üyesi Füsun GÖKTAŞ A BLOK

           Dr. Öğr. Üyesi Pelin KÖSEOĞLU YILMAZ A BLOK

           Araş. Gör. Dr. Pınar ERASLAN ELMA A BLOK

           Rukiye AKDAŞ A BLOK

           Prof. Dr. Berna ÖZBEK ÇELİK B BLOK

           Prof. Dr. Nurten ÖZSOY B BLOK

           Doç. Dr. M. Sedef ERDAL B BLOK

           Doç. Dr. Meltem OCAK DEMİRCİ B BLOK

           Prof. Dr. Gül ÖZHAN C BLOK

           Doç. Dr. F. İlkay ALP YILDIRIM C BLOK

           Doç. Dr. Eren ÖZÇAĞLI C BLOK

           Dr. Öğr. Üyesi Nihan ÇARÇAK YILMAZ C BLOK

          

Kalite Birimi

Koordinatör (Prof. Dr. Gül ÖZHAN)

          Stratejik Plan Hazırlama Alt Komisyonu

          Prof. Dr. Yıldız ERGİNER

          Prof. Dr. Nilgün Lütfiye KARALI    

          Prof. Dr. Emine AKALIN URUŞAK

          Prof. Dr. Ufuk KOLAK

          Prof. Dr. Gül ÖZHAN

          Prof. Dr. Pınar AKSOY SAĞIRLI

          Doç. Dr. Sibel DÖŞLER

          Doç. Dr. Sevda SÜZGEÇ SELÇUK

          Doç. Dr. Meryem Sedef ERDAL

          Doç. Dr. Fatoş İlkay ALP YILDIRIM

          Dr. Öğr. Üyesi Füsun GÖKTAŞ

          Leyla ALACA

          Paydaş Değerlendirme Komisyonu

          Prof. Dr. Özlen GÜZEL AKDEMİR                                                  

          Doç. Dr. Çağlayan GÜRER

          Doç. Dr. Sibel DÖŞLER                                                            

          Dr. Öğr. Üyesi Nihan ÇARÇAK YILMAZ

Kontrol Teşkilatı Komisyonu

Asıl Üyeler

Prof. Dr. Nilgün KARALI                                                                               

Prof. Dr. Sıdıka TOKER

Prof. Dr. Alper OKYAR

Yedek Üyeler

Prof. Dr. Armağan ÖNAL                                                                                     

Prof. Dr. Berna ÖZBEK ÇELİK

Doç. Dr. Sibel ÖZDEN


Mal Alımları Muayene Ve Kabul Komisyonu

Asıl Üyeler

Prof. Dr. Nuray GÜZELDEMİRCİ                                                                

Prof. Dr. Armağan ÖNAL

Prof. Dr. Nurten ÖZSOY

Yedek Üyeler

Doç. Dr. Çağlayan ÜNSAL GÜRER

Doç. Dr. İlkay ALP YILDIRIM


Piyasa Araştırma Ve Yaklaşık Maliyet Komisyonu

Asıl Üyeler

Prof. Dr. Nur TAN

Doç. Dr. Sibel ÖZDEN                                                                                              

Doç. Dr. M. Sedef ERDAL 

Yedek Üyeler

Prof. Dr. Şükran KÜLTÜR

Prof. Dr. Özlen GÜZEL AKDEMİR

Doç. Dr. Ümit GÖNÜLLÜ


Sayım Komisyonu

Prof. Dr. Erdal CEVHER                                                                 

Prof. Dr. Gül ÖZHAN                                                                                   

Fakl. Sekr. Leyla ALACA                                                        

Ayn. Saym. Sema Nur KAHRAMAN                                                             

Tekns. Metin ARIK


Staj Komisyonu

Prof. Dr. Erdal CEVHER

Prof. Dr. Gül ÖZHAN

Prof. Dr. Sevgi GÜNGÖR

Prof. Dr. Pınar AKSOY SAĞIRLI

​Doç. Dr. Sibel ÖZDEN

Doç. Dr. Çağla GÜZEL

Doç. Dr. İlkay ALP YILDIRIM

Doç. Dr. Özlem KURT ŞİRİN

Dr. Öğr. Üyesi Füsun GÖKTAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Nihan ÇARÇAK

Araş. Gör. Dr. Ezgi ÖZTAŞ

Araş. Gör. Dr. Narin ÖZTÜRK

Araş. Gör. Erkan CİVELEK

Araş.Gör. Kübra DEMİR YAZICI

Arş.Gör. Emine SALDAMLI


Ulusal Eczacılık Eğitimi Akreditasyonu Fakülte Öz Değerlendirme Komisyonu (ECZAK-FÖDEK)

Prof. Dr. Erdal CEVHER

Prof. Dr. Gül ÖZHAN

Prof. Dr. Ahmet Olcay SAĞIRLI

Prof. Dr. Afife MAT

Prof. Dr. Emine AKALIN URUŞAK

Prof. Dr. Sıdıka TOKER

Prof. Dr. Özlen GÜZEL AKDEMİR

Prof. Dr. Pınar AKSOY SAĞIRLI

Doç. Dr. Meryem Sedef ERDAL

Doç. Dr. Sibel DÖŞLER

Doç. Dr. Fatoş İlkay ALP YILDIRIM

Doç. Dr. Sevda SÜZGEÇ SELÇUK

Dr. Öğr. Üyesi Pelin KÖSEOĞLU YILMAZ

Arş.Gör. Dr. Mehtap KARA

Arş. Gör. Dr. Özlem AKBAL DAĞISTAN

Arş. Gör. Erkan CİVELEK

Leyla ALACA

Tahir ŞENSOY 


Web Yönetimi Komisyonu

Prof. Dr. Pınar AKSOY SAĞIRLI

Doç. Dr. Özlem KURT ŞİRİN

Araş. Gör. Dr. Mayram HACIOĞLU

Araş. Gör. Özge SOYLU


Yayın Komisyonu

Prof. Dr. Gül ÖZHAN

Prof. Dr. Emine AKALIN URUŞAK                                                                

Prof. Dr. Nilgün KARALI


Yatay Geçiş ve Af Komisyonu

Prof. Dr. Ahmet Olcay SAĞIRLI         

Prof. Dr. Pınar AKSOY SAĞIRLI                                                  

Doç. Dr. M. Sedef ERDAL

Fakültemizde ''İstanbul Journal of Pharmacy''  isimli bilimsel dergi yayınlanmaktadır.