2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Eğitimi ile ilgili duyuru


2020-2021 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı akademik takvimimizde eğitim başlangıcı 21 Eylül 2020 Pazartesi olarak ilan edilmiş olmakla birlikte derslerin seçilme sürecinin devam etmesi sebebiyle eğitimimiz 28 Eylül 2020 Pazartesi itibari ile başlayacaktır.

Ders programları Fakülte web sayfasından (https://eczacilik.istanbul.edu.tr) da ilan edilecek olup Entegre eğitim modeli uygulanan Türkçe Lisans programımızın 1.-3.sınıflarına ait ayrıntılı ders programına https://istanbuleczacilikentegre.turkkeyps.org adresinden ulaşılabilecektir.   

KOVID-19 küresel salgın ve bulaş riskinin önlenmesi veya en aza indirilmesine yönelik faaliyetler göz önünde bulundurularak öğrenci, akademik ve idari personel ile genel halk sağlığını tehlikeye atmamak adına 2020-2021 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılına ait teorik, laboratuar/uygulama ve sınav faaliyetlerinin dijital imkânlarla ve uzaktan eğitim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına karar verilmiştir.

Küresel salgın sürecinde öğrencilerimizin eğitim-öğretim faaliyetlerinin en verimli şekilde yürütülmesi ve program yeterliliklerinin kazandırılması için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyor ve kısa sürede sınıflarımızda tekrardan buluşmak üzere tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz.