Vizyon / Misyon

Vizyon

Alanında eğitim, araştırma ve topluma hizmet konularında uluslararası düzeyde yetkinlikte katılımcı, yenilikçi, duyarlı ve bağımsız bilimsel düşünceye sahip mezunlar yetiştiren bir fakülte olmak.

 

Misyon

Evrensel değerlerin ışığında, ilacın üretimden hastaya ulaştırılmasına kadar her aşamasında tam yetki ile görev ve sorumluluk alacak, ilacın akılcı kullanımını sağlamak suretiyle insan ve toplum sağlığına katkı sağlayacak eczacılar yetiştirmek;
Yetiştirdiği bilim adamları ve yürüttüğü araştırmalar ile ülkemizdeki ve dünyadaki bilimsel gelişmelere katkı sağlamak;
Ürettiği bilgiyi toplumsal sorumluluk bilinci ile toplumun yararına sunmak;
Hedefleri, eğitim anlayışı, öğrencileri, öğretim üyeleri ve araştırma programları ile ulusal ve uluslar arası platformda saygın ve güvenilir bir eğitim kurumu olarak tanınmaktır.

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved