Tarihçe

Ülkemizde eczacılık öğretimi 14 Mayıs 1839 tarihinde Sultan II.Mahmut tarafından Galatasaray’da tesis edilen Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane (Askeri Tıp Mektebi) bünyesinde açılan “Eczacı Sınıfı” ile başlamıştır. Bu mektepte eğitim 1870 yılına kadar Fransızca olarak yapılmıştır. 1848 yılında Beyoğlu’nda çıkan yangında Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane binası tamamen yanmıştır. Bu yangından sonra mektep değişik semtlerde öğretime devam etmiş ve nihayet 1903 yılında Haydarpaşa’da yapılan binaya nakledilmiştir.

 

1 Mart 1867 tarihinde Askeri Tıbbiye binasının bir bölümünde Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane (Sivil Tıp Mektebi) açılmıştır. Bu mektebin içinde de bir Eczacı Sınıfı bulunmaktadır. Bu mektep daha sonra Kadırga’daki Menemenli Mustafa Paşa Konağı’na taşınmıştır. 1908 yılında İstanbul Darülfünunu kurulduktan sonra “Eczacı Sınıfı” Eczacı Mekteb-i Alisi”ne dönüştürülmüş ve aynı yıl kurulan Dişçi Mekteb-i Alisi ile birleştirilerek  “Darülfünun-i Osmani Eczacı ve Dişçi Mekteb-i Alisi” adı verilmiştir. Menemenli Mustafa Paşa Konağının üst katı bu mektebe tahsis edilmiştir. Ancak, zaten harap halde olan bu binada bir süre sonra öğretim yapılamaz hale gelmiştir. Bunun üzerine Eczacı ve Dişçi Mektepleri 1927 yılında Beyazıt Meydanındaki eski Jandarma Komutanlığı binasına taşınmıştır. Bu bina bugün Beyazıt Devlet Kütüphanesidir.

Bu arada 1933 Üniversite Reformu gerçekleştirilmiştir. Eczacı Mektebinin öğretim programının tıptan çok fen bilimlerine yakın olması gerekçesiyle, Mektep, Tıp Fakültesinden ayrılarak Fen Fakültesine bağlanmıştır. 1938 yılında  öğretim süresi 3 yıldan 4 yıla çıkartılmıştır. 1944 yılında ise mektep yeniden Tıp Fakültesine bağlanmış ve adı “Eczacı Okulu” olmuştur.

Beyazıt meydanındaki Keçecizade Fuat Paşa Konağında öğretim yapan Askeri Tıp Okulu 1947 yılında Ankara’ya taşınınca, bu bina Bakanlar Kurulu kararı ile Eczacı Okuluna tahsis edilmiştir. Ancak binanın tamiratı 12 yıl sürmüş ve Eczacı Okulu bu binaya 1959 yılında taşınabilmiştir.

Eczacılık öğretiminin daha iyi seviyede yapılabilmesi ve mesleğin başarılı olabilmesi için öğretimin bağımsız bir hale getirilmesi, yani Tıp Fakültesi’nden ayrılması gerektiğine inanan Eczacı Mektebi öğretim üyeleri ve öğrencilerinin Eczacılık Fakültesi kurulması için  1923 yılında başlatmış oldukları  girişimler ancak 1961 yılında sonuçlanabilmiştir. Tıp Fakültesi Profesörler Kurulunun 4 Şubat 1961 tarihli toplantısında Eczacı Okulunun Fakülte haline getirilmesi oybirliğiyle kabul edilmiştir. Karar, 16 Kasım 1961 tarihinde İstanbul Üniversitesi Senatosundan geçmiş ve 15 Ocak 1962 tarihinde Milli Eğitim Bakanının onayı ile İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi resmen kurulmuştur.  17 Ekim 1963 günü toplanan Eczacılık Fakültesi Profesörler Kurulu Prof. Dr. Turhan Baytop’u dekanlığa seçmiştir. 4 Kasım 1963’te yapılan tören ile İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretime başlamıştır.

İ.Ü.Eczacılık Fakültesi Dekanları:

1. Prof.Dr. Turhan BAYTOP  17 Ekim 1963 – 11 Mayıs 1965
2. Prof.Dr. K.Cemal GÜVEN   11 Mayıs 1965 – 12 Mayıs 1969
3. Prof.Dr. Hayriye AMAL  12 Mayıs 1969 – 1 Nisan 1970
4. Prof.Dr. Şevket TEKMAN  6 Nisan 1970 – 17 Eylül 1970
5. Prof.Dr. Rsim TULUS  17 Eylül 1970 – 12 mayıs 1973
6. Prof.Dr. Turhan BAYTOP  12 Mayıs 1973 – 12 Mayıs 1975
7. Prof.Dr. Turhan BAYTOP  12 Mayıs 1975 – 15 Mayıs 1978
8. Prof.Dr. Sedat İMRE   15 Mayıs 1978 – 18 Mayıs 1981
9. Prof.Dr. Sedat İMRE   18 Mayıs 1981- 8 Eylül 1982
10. Prof.Dr. Turhan BAYTOP  8 Eylül 1982 – 8 Eylül 1985
11. Prof.Dr. Turhan BAYTOP  11 Eylül 1985 – 1 Temmuz 1987
12. Prof.Dr. Alaeddin AKÇASU (vekaleten) 1 Temmuz 1987 – 7 Eylül 1987
13. Prof.Dr. Gültekin SUNAM  7 Eylül 1987 – 14 Ağustos 1994
14. Prof.Dr. Hakan BERKKAN  30 Eylül 1994 – 16 Ekim 2000
15. Prof.Dr. Aysel GÜRSOY  2 Kasım 2000 – 2 Kasım 2003
16. Prof.Dr. Aysel GÜRSOY  2 Kasım 2003 – 31 Ekim 2006
17. Prof.Dr. İrfan PAPİLA (vekaleten) 1 Kasım 2006 – 5 Aralık 2006
18. Prof.Dr.Günay SARIYAR  5 Aralık 2006 – 25 Ocak 2010
19. Prof.Dr. Ahmet Oğul ARAMAN 25 Ocak 2010 – 20 Mart 2016
20. Prof.Dr. Emine AKALIN URUŞAK 27 Mart 2016 – 27 Ocak 2017
21. Prof.Dr. Erdal Cevher 22 Haziran 2017 – devam ediyor

 

 

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved