"Sirkadyen ritim" etiketi için sonuçlar

Doç.Dr. Alper OKYAR’ın Trends in Molecular Medicine dergisinde yayınlanan çalışması.

İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Alper Okyar’ın Sirkadiyan regülasyonu ve Farmakoterapi içerikli “Dosing-time makes the poison: circadian regulation and pharmacotherapy“ başlıklı derlemesi Trends in Molecular Medicine (SCI kapsamında, 9.45 etki faktörlü)…

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved