Misyon – Vizyon

Misyon

Misyonumuz; İlaç, kozmetik, doğal kaynaklı ürünler ile tıbbi malzeme ve cihazların tasarımı ve üretiminden hastaya ulaştırılmasına kadar her aşamasında etik kurallara uygun olarak tam yetki ile sorumluluk ve görev alabilecek; ilaç ve bahsi geçen diğer ürünlerin akılcı kullanımını sağlayarak toplum sağlığına katkıda bulunacak; toplumsal halk sağlığının korunması ve yaygınlaştırılması için gerekli bilimsel araştırmalarda öncül rol oynayabilecek yetkinlikte ve ilaç endüstrisinde tercih edilen eczacılar yetiştirmektir.

Vizyon

Yetiştirdiği bilim insanları ve yürüttüğü araştırmalar ile ülkemizdeki ve dünyadaki bilimsel gelişmelere katkı sağlayan lider bir fakülte olmaktır.

Eğitim Amaç ve Hedefleri

-Uluslararası düzeyde bilgi ve araştırma yeteneğine sahip,
-Yaşadığı toplumu ve sağlık sorunlarını bilen,
-Eleştirel düşünme sürecini kullanabilen
-İnsan hak ve değerlerine saygı duyan
– fakülte-toplum işbirliğini sağlamada öncülük edecek;
-Topluma liderlik edecek sağlık profesyonelleri yetiştirmektir

 

 

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved