Mezuniyet Koşulları

Fakülte öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek teorik ve pratik derslerin tümünden, staj ve bitirme projesinden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, ağırlıklı genel not ortalamasını en az 2,00 düzeyine çıkarmış ve ilgili yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış olan öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Eczacı diploması verilir.

 

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved