Meslek İçi Eğitim


Ad-Soyad:

Cinsiyet:

Doğum Yılı:

Mezuniyet yılı:

Çalıştığınız Alan(lar)ı Seçiniz:

Diğer:

Alanınızda kaç yıldır hizmet vermektesiniz?

Almış olduğunuz lisans eğitimini içerik ve uygulanabilirlik yönünden değerlendiriniz.
(1-Çok iyi; 2-İyi; 3-Orta; 4-Vasat; 5-Yetersiz)

İçerik:
Uygulanabilirlik:

Alanınızda yeterli sayıda meslek içi eğitim yapıldığını düşünüyor musunuz?

Fakültenizde yapılacak meslek içi eğitimlere katılmayı düşünür müsünüz?

Bu eğitimin mesleki hayatınıza katkısı/ faydası olacağını düşünür müsünüz?

Eğitimlerin ne şekilde yapılmasını arzu edersiniz?

Bu eğitimlerin ne zaman gerçekleşmesini tercih edersiniz?

Şu ana kadar hangi kurum/ oda/ dernek vd. meslek içi eğitimlerine katıldınız yazınız.

Özellikle almak isteyeceğiniz meslek içi eğitim konularını/alanlarını tercih sıranıza göre yazınız.

captcha

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved