İÜ Eczacılık Fakültesi Genişletilmiş Eğitim Programını hazırlamak için eğitimlere başladı

“Ulusal Eczacılık Çekirdek Eğitim Programı (EczÇEP-2015)” Eczacılık Fakültesi Dekanlar Konseyi tarafından hazırlanmış ve 23 Aralık 2015 tarihinde YÖK tarafından kabul edilerek uygulanması için ilgili yüksek öğretim kurullarına gönderilmiştir. ÇEP’i hangi sistem veya program uygularsa uygulasın temel bilgi, beceri/görev ve tutum/özelliklere sahip eczacıların yetişebilmesi için çıktı odaklı bir çerçeve programdır. ÇEP ile “asgari” gereklilikler belirlenmiştir.

Her fakülte kendi misyonu ve vizyonu doğrultusunda “Genişletilmiş Eğitim Programı (GEP)” hazırlamak zorundadır.  Konu ile ilgili ayrıntılı bilgiye  www.dekanlarkonseyi.org adresinden ulaşılabilir.

Fakültemizde gerek EczÇEP gerekse de Fakültemizin EczÇEP kapsamı dışında lisans eğitimine sağladığı katkıları, güçlü yanlarını ve diğer fakültelere göre farklılıklarını belirtmeyi amaçladığı GEP kapsamında çalışmalar başlamış bulunmaktadır.

İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi tarafından Fakültemizde yürütülen bu çalışmalar desteklenmekte ve konu ile ilgili olarak Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi Anabilim Dalı’ndan Öğr. Gör.Dr. F. Serdar Gürel’den eğitim alınmaktadır.

İlk eğitim toplantısı 25-29 Ocak 2016 gerçekleştirilmiş olup toplantımızın ikincisi 15-19 Şubat 2016 tarihinde düzenlenecektir.

Fakültemizde yürütülen çalışmalar ve gelişmeler Fakültemiz web sayfasından tüm paydaşlarımız ile paylaşılacak olup bu konuda gerekli desteği sağlayan, ilgi ve emeklerini esirgemeyen tüm öğretim üye ve yardımcılarımıza teşekkür ederiz.

IMG_5005

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved