Görev tanımları

Dekan görev tanımı (GT-01)

Dekan yardımcısı görev tanımı (GT-02)

Fakülte sekreteri görev tanım (GT-03)

Dekan sekreteri görev tanımı (GT-04)

Personel işleri sorumlusu görev tanımı (GT-05)

Personel işleri personeli görev tanımı (GT-06)

Öğrenci işleri sorumlusu görev tanımı (GT-07)

Öğrenci işleri personeli görev tanımı (GT-08)

Mali işler sorumlusu görev tanımı (GT-09)

Mali işler personeli görev tanımı (GT-10)

Maaş işleri sorumlusu görev tanımı (GT-11)

Maaş işleri personeli görev tanımı (GT-12)

Ayniyat sorumlusu görev tanımı (GT-13)

Ayniyat personeli görev tanımı (GT-14)

Döner sermaye sorumlusu görev tanımı (GT-15)

Döner sermaye personeli görev tanımı (GT-16)

Evrak dağıtım sorumlusu görev tanımı (GT-17)

Evrak dağıtım personeli görev tanımı (GT-18)

Arşiv personeli görev tanımı (GT-19)

Kütüphane personeli görev tanımı (GT-20)

Teknik işler personeli görev tanımı (GT-21)

İlaç üretim merkezi personeli görev tanımı (GT-22)

Dekan şoförü görev tanımı (GT-23)

Bilişim sorumlusu görev tanımı (GT-24)

Eczacılık tarihi müzesi sorumlusu görev tanımı (GT-25)

Bölüm başkanı görev tanımı (GT-26) 

Bölüm başkan yardımcısı görev tanımı (GT-27)

Bölüm sekreteri görev tanımı (GT-28)

Anabilim dalı başkanı görev tanımı (GT-29)

Anabilim dalı sekreteri görev tanımı (GT-30)

Öğretim elemanı görev tanımı (GT-31)

Laborant-Laborant yardımcısı-Sağlık teknikeri-Biyolog-Eczacı görev tanımı (GT-32)

Yardımcı hizmetli görev tanımı (GT-33) 

Herbaryum (İSTE) kuratörü (GT-34)

 

 

 

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved