Farmasötik Toksikoloji

Tanıtım
Tanıtım

Toksikoloji dersi ilk kez 1914’de Eczacılık eğitimine dahil edilmiştir. 1964 yılında bağımsız olarak kurulan Eczacılık Fakültesi Toksikoloji Kürsüsü, 1981 yılında 2547 sayılı YÖK Yasası ile Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı adını almıştır.

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı’nda Üniversite, İlaç ve Kimya Sanayi, İlgili Bakanlıklar, Hastane, Adli Tıp Kurumu, Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsü gibi çeşitli kurumlarda görev alabilecek, toksikoloji alanında güçlü altyapıya sahip nitelikli elamanların yetiştirilmesine yönelik eğitim yapılmakta olup, analitik, biyokimyasal ve moleküler toksikoloji alanlarında araştırma olanakları sağlanmaktadır.

 
Öğretim Üye ve Yardımcıları
Öğretim Üye ve Yardımcıları
nuriye.akev
Prof.Dr.Buket ALPERTUNGA
Anabilim Dalı Başkanı
c462db569e766882b506445c8d34af3c7ab6f1a5 Prof.Dr.Gül ÖZHAN
e45bce30c0b35a0427e16c6b894aa9164039e0beDoç.Dr.Sibel ÖZDEN
nuriye.akevYard.Doç.Dr. Eren CİVELEK ÖZÇAĞLI
20a43125a2bd848d71e282e3a7be829ddb9358fbAraş.Gör.Dr. Mehtap VEFAİ nuriye.akevAraş.Gör.Dr. Ezgi ÖZTAŞ nuriye.akev Araş.Gör.Ayşe TARBIN JANNUZZİ
Dersler
DERSLER
Lisans Dersleri

Farmasötik Toksikoloji

Adli Toksikolojiye Giriş

Klinik Toksikoloji

Gıda Toksikolojisi

Lisansüstü Dersleri

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————

 

Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
 • Çeşitli gıdalarda ve yüzey sularında toksik etkili kimyasalların analizi için yöntem geliştirilmesi ve kalıntı analizi
 • Ksenobiyotiklerin oluşturduğu oksidatif hasarların in vivo ve in vitro incelenmeleri
 • Ksenobiyotik toksisitesinde bireysel farklılıkların araştırılması; genetik polimorfizm çalışmaları
 • Epigenetik karsinojenez mekanizmalarının açıklanmasına yönelik çalışmalar
 • Genotoksisite ve sitotoksisite tayinleri
 • Antimutajenik aktivite tayini

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————

 

Laboratuvar Donanımı
LABORATUVAR DONANIMI
Temel Cihazlar
 • Blotlama sistemi 
 • Comet testi görüntüleme ve yazılım sistemi
 • Çalkalamalı su banyosu 
 • Etüv
 • Fluoresans ataçmanlı mikroskop 
 • Hibridizasyon fırını 
 • Invert mikroskop
 • İnkübatör 
 • Jel görüntüleme sistemi 
 • Karbondioksit etüvü 
 • Laminar kabin 
 • Mikroplate okuyucu (Elisa reader) 
 • Mikroskop
 • Milli-Q distile su cihazı 
 • Otoklav 
 • Rotator 
 • Santrifüj (1,5 ml mikrotüpler; 15 ve 50 ml falkon tüpler için uygun)
 • Soğutmalı santrifüj (1,5 ml mikrotüpler; 15 ve 50 ml falkon tüpler için uygun)
 • Spektrofotometre
 • Termal döngü cihazı (Altın blok) 
 • Termal döngü cihazı (Gradient)
 • Ultrasonik su banyosu 
 • UV-Transluminatör 
 • Vakum manifold sistemi 
 • Vakumlu destilasyon apareyi 
 • Yatay ve dikey elektroforez sistemi
 • Yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (Photodiode-array ve Fluoresans dedektör donanımlı)
Yapılan Analizler

Hücre kültürleri üzerinde yapılan in vitro araştırmalar;

 • Sitotoksisite testleri (LDH, MTT/XTT, NRU)
 • Lipid peroksidasyon ürünlerinin ve antioksidan sistem parametrelerinin spektrofotometrik ve kromatografik tayinleri  (MDA, GSH, total glutatyon, methemoglobin ve antioksidan enzimlerin aktivite tayinleri)

Genetik Çalışmalar;

 • PCR-RFLP tekniği
 • Genotoksisite testleri (Mikroçekirdek testi, AMES testi, Umu-test, Comet testi)
 • Western blot tekniği ile protein analizi

Epigenetik Çalışmalar; 

 • Global metilasyon tayini
 • Metilasyona özgü PCR (MSP)
 • Kombine bisülfit restriksiyon analizi (COBRA) 
 • Bisülfit dizileme
 • DNA immunopresipitasyon (MeDIP) tekniği 
 • Çeşitli maddelerin farklı matrikslerde HPLC-PDA/FLD ile analizleri

 

 

—————————————————————————————————————————————–

 

Farmakogenetik Tanı Birimi
FARMAKOGENETİK TANI BİRİMİ

pharmacogenetic-testingFakültemiz Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı tarafından “Farmakogenetik Tanı Birimi” kurulmuştur.

Ayrıntılı bilgi için irtibat  tel: 0212 440 00 00 – 13565/13566

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————————————

 

Projeler
PROJELER
Projeler
 • Zirkonyum oksit nanopartiküllerinin toksik etki potansiyeli. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2013-.
 • Demir dikeninin toksik etki potansiyelinin araştırılması. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2013-.
 • BCRP Taşıyıcı protein gen polimorfizmi ile kolorektal kanser arasındaki ilişkinin araştırılması. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2013-.
 • The Xenobiotic Transporter Gene Polymorphisms: Possible Association with Colorectal Cancer Risk. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2013-.
 • Azoxtrobinin oksidatif hasar oluşturma potansiyelinin araştırılması. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2013-.
 • HER2 Amplifikasyonu Göstermeyen Metastatik Gastrik/Gastroözefageal Bileşke Adenokanserli Hastalarda Verilen 1. Seri Sisplatin ve 5-Florourasil’in Etkinliliği ve Toksisitesi Üzerine Genetik Polimorfizmin Etkisi, Tübitak 1001 Projesi, 2013-.
 • Mide kanser vakalarında kullanılan kemoterapötiklerin toksisitelerinde taşıyıcı proteinlerin rolü, İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2012-.  
 • Proklorazın genotoksik etkisinin umu-test ile araştırılması. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2011-. 
 • Triazol Grubu Fungusitlerin Karaciğer Hücreleri Üzerine Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2011-. 
 • Tebukanazolün Karaciğer Hücresi Üzerine Oksidatif Hasar ve Mutasyon Yapıcı Etkilerinin Araştırılması. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2011-. 
 • Kolorektal kanser gelişimi üzerine genetik polimorfizmin etkisi. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2011-. 
 • Kolorektal kanser ile CYP1A1 ve CYP1A2 enzim polimorfizminin ilişkisi. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2011-. 
 • Hücre kültürü ortamında kanserle ilişkili genlerde DNA metilasyonundaki değişikliklerin rolü. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2011. 
 • Yüzey sularının XTT testi ile sitotoksik poansiyellerinin araştırılması. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2010-. 
 • Bazı Karsinojenik Maddelerin Etki Mekanizmasında DNA Metilasyonundaki Değişikliklerin Rolü. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2010-2011.
 • İstanbul ve çevresindeki yüzey sularında sitotoksisite ve genotoksisite analizleri. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2010-.
 • Türkiye’de yaygın kullanılan bitki çaylarının sitotoksik ve genotoksik etkilerinin araştırılması, İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2010- .  
 • Fumonisin B1\\\’in Toksisitesinde epigenetik değişikliklerin rolünün araştırılması, İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2010-.
 • Global DNA metilasyonunun ters-faz yüksek basınçlı sıvı kromatografisi ile analizi. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2010-2011.
 • Türk popülasyonunda flavin içeren monooksijenaz 3 (FMO3) polimorfizmi. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2009-2010.  
 • Türk populasyonunda alkol dehidrojenaz (ADH) ve aldehid dehidrojenaz (ALDH) polimorfizmi. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2009-2010.
 • Non-genotoksik karsinojenezin erken tanınmasında DNA metilasyonundaki değişikliklerin rolü. Tübitak 1001 Projesi, 2009-2011.
 • Fungusit etkili vinklozolin ve prosimidon için çeşitli gıdalarda kalıntı analizi ve toksikolojik risk değerlendirmesi, İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2009-2011.
 • Non-genotoksik karsinojenlerden okratoksin A\\\\\\\’nın karsinojenik etkisinde DNA metilasyonundaki değişikliklerin rolü. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2008-2010.
 • i-NOS, COX-2 ve TNF-alfa genlerinin polimorfizmi ile pankreatit arasındaki ilişkinin araştırılması, İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2008-2010.
 • Yaş sebze ve meyvelerde tarım ilacı kalıntı analizi ve toksikolojik risk değerlendirmesi. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2008-2011. 
 • Okratoksin A düzeylerinin çeşitli gıdalarda araştırılması. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2007-2010. 
 • Benzimidazol grubu pestisidlerden benomyl ve carbendazimin lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzimler üzerine etkilerinin sıçanlarda araştırılması. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2006-2008.
 • Bazı Pestisidlerin Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzimler Üzerine Etkisinin İn Vitro Araştırılması, İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2004-2005.
 • Sularda akrilamid kontaminasyon düzeyinin araştırılması. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2004-2005.
 • Çeşitli gıda maddelerinde akrilamid varlığının araştırılması. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2003-2004.
 • Bazı pestisidlerin oksidatif stres oluşturma potansiyellerinin ve antioksidan sistemler üzerine etkilerinin sıçanlarda araştırılması. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2003-2006.
 • Yüzey sularında bulunan “sudan ekstre edilebilen genotoksik maddeler”in umu-test ile kontrolü. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2006.
 • Etilen bis ditiyokarbamat grubu fungusidlerin parçalanma ürünü etilentiyoürenin çeşitli sebzelerde kalıntı analizi. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2004-2006.
 • Farklı Yöntemlerle Ölçülen Malondialdehid Değerlerinin Karşılaştırılması. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2005-2006. 
 • Akrilamid Toksisitesinde Oksidatif Stresin Rolü. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2004-2006. 
 • Ditiyokarbamat Grubu Pestisidlerin ve Parçalanma Ürünlerinin Lipid Peroksidasyon Oluşturma Potansiyellerinin in Vitro Araştırılması. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2004-2006.
 • İstanbul ve Çevresinde Yaygın Olarak Kullanılan Bazı Herbisidlerin Yüzey Sularında Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi ile Analizleri. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2001-2003. 
 • Çeşitli Hazır Meyve Sularında N-Metilkarbamat Türevi Bir İnsektisid olan Carbaryl’in HPLC Yöntemi ile Tayini. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 2001-2003. 
 • Herbisid ve İnsektisid Etkili Bazı Önemli Tarım İlaçlarının Yüzey Sularında Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi ile Analizleri. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 1999-2001. 
 • Amin grubu içeren çeşitli ilaç maddelerinden fizyolojik şartlarda oluşan N-nitrozo türevlerinin genotoksik aktivite yönünden araştırılması. İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Yürütücü Sekreterliği, 1997-2000.
Tezler
 • Gliklazid ve atorvastatin kombinasyon tedavisinin reprodüktif sistem üzerine etkilerinin araştırılması. 2013-.(Ezgi Öztaş, Doktora Tezi).
 • JW-018 ve Metabolitlerinin LC/MS/MS ile Kan ve İdrarda Tayinleri. 2011-. (Yeter Erol, Yüksek Lisans Tezi).
 • JWH-073 ve Metabolitlerinin LC/MS/MS ile Kan ve İdrarda Tayinleri. 2011-. (Serkan Öztürk, Yüksek Lisans Tezi).
 • Kolorektal kanser ile CYP1A1 ve CYP1A2 enzim polimorfizminin ilişkisi. 2011-. (Mine Mutur, Yüksek Lisans Tezi).
 • Tebukanazolün Karaciğer Hücresi Üzerine Oksidatif Hasar ve Mutasyon Yapıcı Etkilerinin Araştırılması. 2011-. (Zehra Saldıran Kaya, Yüksek Lisans Tezi).
 • Triazol Grubu Fungusitlerin Karaciğer Hücreleri Üzerine Sitotoksik Etkilerinin Araştırılması. 2012. (Esmanur Özkan, Yüksek Lisans Tezi).
 • Fumonisin B1’in Toksisitesinde Epigenetik Değişikliklerin Rolünün Araştırılması. 2012. (Göksun Karakuş, Yüksek Lisans Tezi).
 • Türkiye’de yaygın kullanılan bitki çaylarının sitotoksik ve genotoksik etkilerinin araştırılması. 2012. (Anıl Candaş, Yüksek Lisans Tezi).
 • Türk popülasyonunda alkol dehidrojenaz (ADH) ve aldehit dehidrojenaz (ALDH) polimorfizmi. 2010. (Esra Sebahat Yıldız, Yüksek Lisans Tezi).
 • Türk popülasyonunda flavin içeren monooksijenaz 3 (FMO3) polimorfizmi. 2010. (Pınar Topal, Yüksek Lisans Tezi).
 • Cilt fibroblast hücrelerinin UV kaynaklı hasarında protein oksidasyonu ve protein regülasyonunun rolünün incelenmesi. 2009. (Betül Çatalgöl, Doktora Tezi). 
 • Kuru üzüm ve ürünlerinde okratoksin A varlığının araştırılması. 2009. (Ayşe Sibel Ünal, Yüksek Lisans Tezi).
 • Benzimidazol grubu pestisitlerden benomyl ve carbendazimin lipid peroksidasyonu ve antioksidan enzimler üzerine etkilerinin sıçanlarda araştırılması. 2008. (Sadık Çatalgöl, Yüksek Lisans Tezi)
 • Bazı Pestisidlerin Oksidatif Stres Oluşturma Potansiyellerinin ve Antioksidan Sistemler Üzerine Etkilerinin Sıçanlarda Araştırılması. 2006. (Sibel Özden, Doktora Tezi). 
 • Bazı Pestisidlerin Lipid Peroksidasyonu ve Antioksidan Enzimler Üzerine Etkisinin İn-Vitro Araştırılması, 2005. (Betül Karademir, Yüksek Lisans Tezi).
 • Sularda akrilamid kontaminasyon düzeyinin araştırılması. 2005. (Sevil Epçeli, Yüksek Lisans Tezi).
 • Çeşitli gıda maddelerinde akrilamid varlığının araştırılması. 2004. (Işıl Adalı, Yüksek Lisans Tezi).

 

——————————————————————————————————————————————

 

Yayınlar
YAYINLAR

Yurtdışı Yayınlar (2000 yılından itibaren)

1.Abudayyak M, Ozden S, Alpertunga B, Özhan G. Effects of bentazone on lipid peroxidation and antioxidant systems in human erythrocytes in vitro. Drug and Chemical Toxicology, in press (2014).
2.Alpertunga B, Yildiz ES, Özhan G. Allelic variants at alcohol metabolising enzymes in Turkish population. Journal of Faculty Pharmacy of Istanbul University, in press (2013).
3.Bülbül EN, Özhan G. Researching cytotoxic effects of triazole fungicides. Journal of Faculty Pharmacy of Istanbul University, in press (2013).
4.Özkan EE, Özsoy N, Özhan G, Çelik BÖ, Mat A. Chemical composition and biological activities of Hypericum pamphylicum. Industrial Crops and Products, 50, 182-189 (2013).
5.Abudayyak M, Özhan G. “Metal bazlı nanopartiküllerin üreme ve gelişim üzerine toksik etkileri”. Toksikoloji Bülteni, S. 36, s. 5-6, 2013.
6.Özhan G, Kara M, Sari FM, Yanar HT, Alpertunga B. Influence of the functional polymorphisms in Organic Anion Transporting Polypeptide 1B1 (OATP1B1) gene in the susceptibility to colorectal cancer. Genet. Test. Mol. Bioma., 17(3), 214-218 (2013).
7.Özhan G, Kara M, Sari FM, Yanar HT, Ercan G, Alpertunga B. Associations between the functional polymorphism in the ABCB1 transporter gene and colorectal cancer risk: A case-control study in Turkish population. Toxicol. Mech. Methods, 23(4), 235–239 (2013).
8.Özhan G, Sari FM, Vefai M, Yanar HT, Alpertunga B. Interaction between inducible nitric oxide synthase gene polymorphism and risk for acute pancreatitis. Folia Biologica, 58, 256-260 (2012).
9.Özhan G, Topal P, Alpertunga B. Flavin-containing monooxygenase 3 gene polymorphisms in Turkish population. Toxicol. Mech. Meth., 22(6), 461-465 (2012).
10. Ozden S, Akdeniz S, Alpertunga B. Occurrence of ochratoxin A in foods commonly consumed in Turkey. Food Control, 2012;25:69-74.
11. Özhan G, Lochan R, Leathart JBS, Charnley R, Daly AK. Cyclooxygenase-2 polymorphisms and pancreatic cancer susceptibility. Pancreas, 2011;40(8):1289-1294.
12. Özhan G, Yanar H, Ertekin C, Alpertunga B. The effect of genetic polymorphisms of cyclooxygenase-2 on acute pancreatitis in Turkey. Pancreas, 2010;19(3):371-376.
13. Özhan G, Yanar H, Ertekin C, Alpertunga B. Polymorphisms in Tumour Necrosis Factor Alpha (TNF-a) Gene in Patients with Acute Pancreatitis, Mediat. Inflamm., 2010, Article ID 482950, 1-6 (2010).
14. Mally A, Graff C, Schmal O, Moro S, Hamberger C, Schauer UM, Brück J, Ozden S, Sieber M, Steger U, Schrenk D, Hard GC, Chipman JK, Dekant W. Functional and proliferative effects of repeated low-dose oral administration of furan in rat liver. Mol Nutr Food Res. 2010;54(11):1556-1567.
15. Ozden S, Alpertunga B. Effects of Methiocarb on Lipid Peroxidation and Glutathione Level in Rat Tissues. Drug Chem. Toxicol. 2010;33(1):50-54.
16. Chen T, Mally A, Ozden S, Chipman JK, Low doses of the carcinogen furan alter cell cycle and apoptosis gene expression in rat liver independent of DNA methylation. Environ Health Perspect. 2010;118(11):1597-1602.
17. Catalgol B, Ziaja I, Breusing N, Jung T, Höhn A, Alpertunga B, Schroeder P, Chondrogianni N, Gonos ES, Petropoulos I, Friguet B, Klotz LO, Krutmann J, Grune T. The proteasome is an integral part of solar ultraviolet a radiation-induced gene expression. J Biol Chem. 2009;284(44):30076-30086.
18. Catalgol K.B, Özhan G. Alpertunga B. Acrylamide-Induced Oxidative Stres in Human Erythrocytes. Hum. Exp. Toxicol. 2009;28 (10):611-617.
19. Ozden S, Catalgol B, Gezginci-Oktayoglu S, Arda-Pirincci P, Bolkent S, Alpertunga B. Methiocarb-Induced Oxidative Damage Following Subacute Exposure and The Protective Effects of Vitamin E and Taurine in Rats. Food. Chem. Toxicol. 2009; 47(7):1676-1684.
20. Delatour T, Mally A, Richoz J, Özden S, Dekant W, Ihmels H, Otto D, GAsparutto D, Marin-Kuan M, Schilter B, Cavin C. Absence Of 2’-Deoxyguanosine-Carbon 8-Bound Ochratoxin A Adduct in Rat Kidney DNA Monitored by Isotope Dilution LC-MS/MS. Mol. Nutr. Food Res. 2008;52:472-482.
21. Özhan G, Catalgol KB, Alpertunga B. Assessment of The Genotoxic Potential of Surface Waters Using umu-Assay. Fresen. Environ. Bull. 2008;17(12a):2071-2077.
22. Özhan G, Alpertunga B. Liquid Chromatographic Analysis of Maneb and Its Main Degradation Product, Ethylenethiourea, in Fruit Juice. Food Addit. Contam. Part A Chem. Anal. Control Expo. Risk Assess. 2008;25 (8):961-970.
23. Özhan G, Alpertunga B. Determination of Various Fungicides in Water by LC-DAD Analysis. Fresen. Environ. Bull. 2007;16 (8):880-886.
24. Karademir, Catalgol B, Özden S, Alpertunga B. Effects of Trichlorfon on Malondialdehyde and Antioxidant Systems in Human Erythrocytes. Toxicol. in Vitro. 2007;21(8):1538-1544.
25. Rached E, Hard GC, Blumbach K, Weber K, Draheim R, Özden S, Steger U, Dekant W, Mally A. Ochratoxin A: 13-Week Oral Toxicity and Cell Proliferation in Male F344/N Rats. Toxicolol. Sci. 2007;97(2):288-298.
26. Özhan G, Ergen H.A, Alpertunga B. İsbir T. Retinol, a-Tocopherol and Risk of Prostate Cancer: A Case-Control Study from Turkey, Adv. Mol. Med. 2006;2(4):175-179.
27. Özhan G, Alpertunga B. Polymorphism of Microsomal Epoxide Hydrolase. Adv. Mol. Med. 2006;2(3);109-112.
28. Özhan G, Özden S. Alpertunga B. Determination of Commonly Used Herbicides in Surface Water Using Solid-Phase Extraction and Dual-Column HPLC-DAD. J. Environ. Sci. Health B. 2005;40:827-840.
29. Topuz S, Ozhan G, Alpertunga B. Simultaneous Determination of Various Pesticides in Fruit Juices by HPLC-DAD. Food Control. 2005;16:87-92.
30. Ozhan G, Topuz S, Alpertunga B. A Simple Method for The Determination of Carbaryl and 1-Naphthol in Fruit Juices by HPLC-DAD. J Food Protect. 2003;66(8):1510-1513.
31. Ozhan G, Topuz S, Alpertunga B. Determination of Cyclonite (RDX) in Human Serum by High Performance Liquid Chromatography. Il Farmaco, 2003;58:445-448.
32. Topuz S, Alpertunga B. Determination of Triazines And N-Methylcarbamate Pesticides in Water by High Performance Liquid Chromatography-Diode Array Detection, Int J Environ An Ch. 2003;83(9):787-795.
33. Özhan, G., Alpertunga, B. Genotoxic Activities of Drug – Nitrite Interaction Products. Drug Chem. Toxicol. 2003;26(4):295-308.
34. Meşeci, N., Alpertunga, B. Ochratoxin A analysis in corn and corn samples by TLC and HPLC. Toxicol. Lett. 2001;123(1):43.

Ödüller
ÖDÜLLER

 

28-31 Ağustos 2011 tarihlerinde Paris-Fransa’da düzenlenen “47th Congress of the European Societies of Toxicology-EUROTOX 2011” Kongresinde “SITOX Young Scientists Award: Supported by Italian Society of Toxicology (SITOX) for multi-national collaborative research, results of a collaboration of a minimum of four researchers from different European countries” Ödülü – Yrd.Doç.Dr. Sibel Özden

 

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved