Farmasötik Teknoloji

 

Tanıtım
TANITIM
—————————————————————————————————————————-
Öğretim Üye ve Yardımcıları
ÖĞRETİM ÜYE VE YARDIMCILARI
6e0328538ad5214f13868f97653a5153bdd3c45a
Prof.Dr. Ahmet OĞUL ARAMAN
Anabilim Dalı Başkanı
6ce750fe105032fc824cae9690e1417a08579083
Prof.Dr. Gülgün YENER
57b0dafd02355390566f840e40c443ddb745e2dd
Prof.Dr. Yıldız ÖZSOY ERGİNER
e55e166547afd48168fd2091162454551eb44784
Prof.Dr. Melike ÜNER
3d468e67c87b6b58201986ec7cf872fe0e1113b5
Prof.Dr. Erdal CEVHER
15bff4247bf9fae6218882a7956cef74e8ae9415
Prof.Dr. Sevgi GÜNGÖR
nuriye.akev
Doç.Dr. Ümit GÖNÜLLÜ
6a535ee20c2f5704ef692c091ba0df3ba41650a6
Doç.Dr. M.Sedef ERDAL
2f41e124de78eaa32723314f14f45c4541ddcd64
Doç.Dr. Ayca YILDIZ PEKÖZ
e0a3ce4b9cdb2713e6a06c9dac42a7e6e37e6e9c
Doç.Dr. Meltem OCAK
1cb21eba09197bee1f173876b84ee1aeb865ed4a
Araş.Gör. Emine KAHRAMAN
90c39cdd16a2845c1c7ee5b45a2d5b1cc513f092
Araş.Gör. Özlem AKBAL
c3cb3447a22ce0a8051de750821f4fbab83b926f
Araş.Gör.Dr. Burcu MESUT
7f32f062655190ba335422625fa94c5a3bcc41df
Araş.Gör.Dr. Melike DURAN
Araş. Gör. Aslı GÜRBÜZ Araş.Gör. Ebru ALTUNBAŞ
Araş.Gör.Dr. Şeyma Hande TEKARSLAN  Araş.Gör. Gökben ŞAHİN

 

Dersler
DERSLER
Lisans Dersleri

Farmasötik Teknolojiye Giriş

Farmasötik Teknoloji I

Farmasötik Teknoloji II

Farmasötik Teknoloji III

Biyofarmasötik Farmakokinetik

Radyofarmasi

Farmasötik Biyoteknoloji

Eczacılık Mevzuatı ve Etik

İlaçların Ruhsatlandırılması

İlaçta Patent

İlaç Mühendisliği

Medikal ve Biyomedikal Cihaz ve Ürünler

Endüstriyel İlaç Üretimi ve İlaçta Kalite Güvence Sistemi

Hastane Eczacılığı ve Radyofarmasi

 

—————————————————————————————————————————-
Lisansüstü Dersleri

 

Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
 
 • Kontrollü Salım Sistemleri (transdermal, nazal, pulmoner, oküler sistemler)
 • Katı, Yarı Katı ve Sıvı Dozaj Şekilleri 
 • Etken Madde ve Farmasötik Ürün Stabilitesi 
 • Topikal ve Oral Farmasötik Ürünler 
 • Biyofarmasötik ve Farmakokinetik 
 • Biyoyararlanım ve Biyoeşdeğerlik
 • İlaç Mühendisliği
 • Farmasötik Ürün Ruhsatlandırılması ve Patent
—————————————————————————————————————————-

 

Laboratuvar Donanımı
LABORATUVAR DONANIMI
Temel Cihazlar
 • Buz Makinesi (SIMAG)
 • Çoklu Manyetik Karıştırıcı (IKA RT15 Power)
 • Dağılma Testi Aleti (Carlo Elba)
 • Dissolüsyon Apareyi-6 lı (SOTAX)
 • Dissolüsyon Apareyi- Tekli (Erweka)
 • Elek Seti ve Titreşim Cihazı (Retsch)
 • Forma Orbital Çalkalayıcı (Thermo)  
 • Franz Difüzyon Hücresi 
 • Friabilitör (Aymes)
 • Homojenizatör (CAT X620)
 • Liyafilizatör (VirTis adVantage Plus)
 • Liyofilizatör (Leybold Heraeus Lyovac GT2)
 • Manyetik Karıştırıcı (IKA Labortechnik HJ501 Digital)
 • Manyetik Karıştırıcı (Velp Scientifica Heating Magnetic Stirrer)
 • Mekanik Karıştırıcı (İKA RW20DZM)
 • Mikroterazi (Sartorius CPA2P)
 • Optik Mikroskop (Soif, Bilgisayar Programı: ENKA)
 • pH Metre (InoLab pH Level 1)
 • Santrifüj Cihazı (Microliter)
 • Santrifüj Cihazı (Nüve)
 • Sıkıştırılmış Yoğunluk Tayini Aleti (Engelsmann)
 • Sürekli Akış Hücresi (Flow Through, Pharma Test)
 • Tablet Makinesi (Yeniyurt)
 • Tewameter, Ambient Condition Sensor ile birlikte (Courage and Khazaka)
 • Texture Analyzer (Stable Micro Systems)
 • Ultra Saf Su Cihazı (Purelab Ultra-Purelab Option)
 • Ultrasonik Su Banyosu (Bersonic Ultrasonic Cleaner)
 • UV Spektrofotometre (Shimadzu UV 1601)
 • Viskozimetre (Brookfield DVII+)
 • Vorteks (Kermanlar)
 • Würster Apareyi (Aymes)
 • Yatay Çalkalayıcı (Memmert)
 • Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi (Shimadzu Class-LC10 Autosampler)
 • Zetasizer Nano ZS (Malvern Inst. Lim.)

 

—————————————————————————————————————————-

 

Projeler
PROJELER
Projeler
 • 1) “Mikrokürelerinin Hazırlanması ve Nazal Olarak Uygulanması Üzerine Çalışmalar” Özsoy, Y., Güngör, S., Okyar, A., Ertürk, S., Baktır, G.: Ondansetron’un (İ.Ü. Bilimsel Yayın Yapan Araştırıcılara Destek Projesi, Proje No: BYP-336/24122003) 
 • 2) “Ondansetron’un Mikrokürelerinin Vücutta Parçalanabilen Polimerler ile Hazırlanması ve Nazal Olarak Uygulanması Üzerine Çalışmalar” Özsoy, Y., Güngör, S., Okyar, A., Ertürk, S., Baktır, G.:  (Novartis Farmasötik Teknoloji Araştırma Destekleri- 2004.) 
 • 3) “Bromeksin Hidroklorür İçeren Mikropartiküler Sistemlerin Hazırlanarak İn Vitro ve İn Vivo Değerlendirilmesi” Yıldız, S. Güngör, A. Okyar, Y. Özsoy, G. Baktır, A. Araman ( İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: T-564/02122004.)
 • 4) “Düşük molekül ağırlığındaki heparin’in topikal jel formülasyonlarının hazırlanması ve sıçan derisinden perkütan penetrasyonunun değerlendirilmesi” (İ.Ü Araştırma Fonu Projesi- 12 aylık proje- Proje Yürütücüsü: Y.Özsoy) -Proje No: 92/15052003) 
 • 5) “Evaluation of the effect of penetration enhancers on excised pig stratum corneum permeability with ATR-FTIR spectroscopy” (Bilimsel Araştırma Fonu Projesi  UDP-3694)
 • 6) “The effect of penetration enhancers on the in vitro release of terbinafine HCl” (Bilimsel Araştırma Fonu Projesi-UDP-3693)
 • 7) “Lornoksikam ve meloksikam içeren topik yama formülasyonlarının antienflamatuar etkinliğinin test edilmesi” Yener, G., Yıldırım,S., Kılıç, P. (BAP Proje No: 2384)
 • 8) “Nişasta esaslı mukozaya yapışabilir polimerler: Sentezi, karakterizasyonu ve koyunlarda östrus senkronizasyonu amaçlı vajinal yolla kontrollü progesteron salımında kullanılabilirliğinin incelenmesi” (Özsoy Y., Cevher E., İstanbul Üniversitesi Araştırma Projesi, Proje No: 594/15122006).
 • 9) “Lornoksikam ve Meloksikam İçeren Topik Yama Formülasyonlarının Antienflamatuar Etkinliğinin Test Edilmesi” (İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP), Normal Kapsamlı Bilimsel Araştırma Projesi, Proje No: 2384) 
 • 10) “Misel Oluşturan, Biyobozunur, Biyouyumlu, Katyonik Polimerler ile İlaçların Nazal Yol ile Uygulanması”  İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (Proje No:5131)
 • 11) “Naftifin Yüklü Mikropartiküler Sistemler: Hazırlanmaları, topikal formülasyonlara ilave edilmeleri, kontrollü salım yapan sistemler olarak kullanılabilirliklerinin farklı yöntemler ile in vivo koşullarda değerlendirilmesi” (Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. M. Sedef ErdalYardımcı Araştırıcılar: Prof. Dr. Yıldız Özsoy, Yrd. Doç. Dr. Sevgi Güngör, Prof. Dr. Cem Mat Bilimsel,İstanbul Üniversitesi Araştırma Projesi No: 512).
 • 12) “Vankomisin’in in vitro trans-skleral iyontoforetik transportu” Güngör, S., Delgado-Charro, M.B., Patane, M., Guy, R. H. (İstanbul Üniversitesi Uluslararası Yayınlara Yönelik Teşvik Projeleri (UDP), Proje No: 3787/22052009).
 • 13) “Tc-99m ile işaretli somatostatin analoglarının tanısal değerinin somatostatin reseptörü içeren tümörlerde değerlendirilmesi” (TÜBİTAK, Proje No: 109S101)  
 • 14) “Lornoksikamın Oral Yolla Kullanılan Uzun Etkili Katı Dozaj Şekillerinin Hazırlanması Üzerine Çalışmalar” Gönüllü Ü. (İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP), Yüksek Lisans Tez Projesi, Proje No: 2259).
 • 15) “An approach to develop a novel antiaging transdermal film formulation of n-acetyl cysteine. Yener, G., Yıldırım, S. (İstanbul Üniversitesi, UDP-6925/26042010). 
 • 16) “Peptit yapısındaki ilaçların trans-skleral iyontoforetik geçişinin incelenmesi. Güngör, S., Özsoy, Y., Araman, A.  (İstanbul Üniversitesi, BAP, Proje No: 5162). 
 • 17) “Büyük molekül ağırlığında peptit yapısındaki ilacın trans-skleral iyontoforetik geçişinin incelenmesi” Güngör, S., Özsoy (Novartis Farmasötik Teknoloji Araştırma Destekleri-2009).
 • 18) “Transcutol®’ un yardımcı çözücü olarak terpenler ile birlikte, derinin bariyer işlevi üzerindeki etkisinin, farklı lipofiliteye sahip model etkin maddeler kullanılarak in vitro incelenmesi” (Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Sevgi GüngörYardımcı Araştırıcılar: Prof. Dr. Ahmet Araman, Yrd. Doç. Dr. M. Sedef Erdal, Ecz. Deniz Özdin, İstanbul Üniversitesi BYP Proje No: 4583).
 • 19) “Dermal Hedeflendirmeye Yönelik Kolloidal Sistemlerin Geliştirilmesi” (Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. M. Sedef Erdal Yardımcı Araştırıcılar: Yrd. Doç. Dr. Sevgi Güngör, Prof. Dr. Ahmet Araman, Ecz. Deniz Özdin. İstanbul Üniversitesi, YADOP Proje No: 7725).
 • 20) “Doripenem içeren mikrokürelerin hazırlanması ve psödomonaz aeroginoza akciğer enfeksiyon modelinde uzatılmış etkilerinin araştırılması” (Yürütücü: Dr. Ayca YıldızYardımcı Araştırmacılar: Doç.Dr.Erdal Cevher, Doç.Dr.Gözde Kır, Dr. Pegah Golabi, Prof.Dr. Lütfiye Mülazımoğlu, Prof.Dr.Ahmet Araman, İstanbul Üniversitesi, BAP Proje No:7442).
 • 21) “Dimenhidrinat içeren mukoadezif bukkal yama formülasyonu geliştirilmesi.” (Yürütücü: Dr.Ayca Yıldız Yardımcı Araştırmacılar: Yard.Doç.Dr. Sedef Erdal, Yard.Doç.Dr.Alper Okyar, Dr. Zeliha Pala-Kara, Vet.Hek. Fatma Tekeli, Doç.Dr. Gözde Kır, Prof.Dr.Ahmet Araman. İstanbul Üniversitesi YADOP Proje No: 11791)
 • 22) “Püskürterek kurutma ve liyofilizasyon teknikleri kullanılarak itrakonazol-siklodekstrin komplekslerinin hazırlanması1 (Proje Yürütücüsü: Erdal Cevher, İstanbul Üniversitesi Araştırma Proje No: 5102 )
 • 23) “Radyonüklid tedavi için Lutesyum 177 (Lu-177) işaretli radyopeptidlerin kararlılık çalışmalarının standardizasyonu” (Yardımcı Araştırıcı: Yıldız Özsoy, Meltem Ocak TÜBİTAK Proje No:108S144). 
 • 24) “Ga-68 işaretli somatostatin peptidleri ile yapılan PET/BT sintigrafisinin somatostatin reseptörü   içeren lezyonların tanısındaki değeri”  (Yardımcı Araştırıcı: Yıldız Özsoy, Meltem Ocak, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje No:3264).
 • 25) “Kan dolaşımında uzun süre kalabilen polimerik yapıdaki nanopartiküllerin   geliştirilmesi, karakterizasyonu ve hedeflendirilmesi.” Yürütücü: Doç. Dr.  Erdal Cevher, Yardımcı Araştırmacılar: Prof.Dr.Saadet Kevser Pabuçcuoğlu, Yard.Doç.Dr. Sevgi   Güngör, Dr. Ayca Yıldız, Ayşe Açma, Koray Gök, TÜBİTAK EURONANOMED Projesi)

 

———————————————————————————————————-

 

Yayınlar
YAYINLAR
Yayınlar (2000 yılından itibaren)
 • 1) Has, R., Batukan, C., Ermiş, H., Cevher, E., Araman, A., Kılıç, G.: “A comparison of 25 and 50 mcg vaginally administered misoprostol for preinduction cervical ripening and labor induction” Gynecology Obstetrics&Reproductive Medicine, 6.171. (2000).
 • 2) M.Levi, E.Cevher, N.Ö.Şahin, A.Araman: Investigations on enteric coated Tenoxicam tablets. Acta Pharmaceutica Turcica, 17(2-3), 72-78, (2000).
 • 3) Özsoy, Y., Topaloğlu, Y.: “An Aproach to Increase Liberation of Indomethacin” Acta Pharm. Turcica XLII. 153. (2000).
 • 4) Fresko, İ., Özsoy, Y., Mat, C., Melikoğlu, M., Tunç, R., Yazıcı, H.: “The Response to the Intradermal Injection to Monosodium Urate in Behçet’s Syndrome (BS) and Its Comparison to the Pathergy Test” Yonsei Medical Journal, 41. No.3 Suppl. L 68. (2000).
 • 5) Özsoy, Y., Bergişadi, N.: “Preparation of Mefenamic Acid Sustained Release Beads Based k-Carregeenan” Boll. Chim. Farmaceutico 139. 120. (2000).
 • 6) Özsoy, Y., Tunçel, T., Can, A., Akev, N., Birteksöz, S., Gerçeker, A.: “In vivo Studies on the Nasal Preparations of Ciprofloxacin Hydrochloride” Die Pharmazie 55. 607. (2000).
 • 7) Yener, G., Topaloğlu, Y., Breitkreuz, J.: “Enhancement of tiaprofenic acid via solid dispersion with skimmed milk” S.T.P.Pharma 10. 401.( 2000).
 • 8) Ü. Gönüllü, M. Üner : Biyoadhezyon ve biyoadesif ilaç taşıyıcı sistemler Güncel Eczacılık Dergisi, 80,15-16, (2000).
 • 9) M. Üner, Ü. Gönüllü : Göze uygulanan preparatlar ve oküler ilaç absorpsiyonu  Güncel Eczacılık Dergisi, 81, 28-30, (2000). 
 • 10) Saygılı MS. Saç ve saça uygulanan kozmetik preparatlar. Güncel Eczacılık Dergisi, 93 (4), 28-30, (2001).
 • 11) Erdal M, Saygılı MS. Yeni teknolojilerin sağlık sektöründeki etkileri ve internet kullanımı. Güncel Eczacılık Dergisi, 98, 15-18, (2001).
 • 12) Saygılı MS, Bayraktar-Alpmen G. Investigations on the liposomes containing horse chestnut extracts to be used as cosmetics. Sci Pharm. 69 (3), 163, (2001). 
 • 13) Saygılı MS, Uzunkaya G, Özsoy Y, Araman A. Enhanced dissolution rate of tiaprofenic acid using Gelucire 44/14. Sci Pharm, 70, 295-307, (2002).
 • 14) Erdal M, Saygılı MS. İlaç sektöründe e-iş çevresi ve e dönüşüm. Activeline, 28, 36-37, (2002).
 • 15) Erdal, M., Saygılı, M.S. “Farmasötik Endüstride E-Müşteri İlişkileri Yönetimi (e-CRM)”, Güncel Eczacılık 109, 17-21 (2002).
 • 16) Özsoy, Y., Çaybaşı, P., Terzioğlu, N., Özkırımlı, S., Tunçel, T.: In Vitro Studies on the Transdermal Formulation Containing Pentoxifylline Microspheres with Poly-L-lactide. Boll. Chim. Farmaceutico, 141,  29-32, (2002).
 • 17) Has R, Batukan C, Ermis H, Cevher E, Araman A, Kilic G, Ibrahimoglu L: Comparison of 25 and 50 mμ Vaginally Administered Misoprostol For Preinduction of  Cervical Ripening and Labor Induction. Gynecologıc And Obstetrıc Investıgatıon, 53  (1), 16-21, (2002).
 • 18) Cevher E, Sahin NO, Araman A,: Investigations on Topical Formulations of Clomiphene  Citrate For Treatment of HPV Lesions. Pharmazıe 57 (1), 72-73, (2002). 
 • 19) Güngör, S., Yıldız, A., Özsoy, Y.,  Cevher, E., Araman, A.: Investigations on Mefenamic Acid Sustained-Release Tablets with Water-Insoluble Gel. IL Farmaco 58 (5) 397-401, (2003).
 • 20) Güngör, S., Bergişadi, N.: In Vitro Release Studies on Topical Gel Formulations of Nimesulide. (Die Pharmazie 58, (2), 155-156, (2003).
 • 21) Ü. Gönüllü, G. Yener, M. Üner: Seçici COX-2 inhibitörü selekoksib Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi (AUBTD), 4 (2), 155-164 (2003).
 • 22) G. Yener, Ü. Gönüllü, M. Üner, T. Değim, A. Araman: Effect of vehicles and penetration enhancers on the in vitro percutaneous  absorption of celecoxib through human skin,  Pharmazie 58, 330-333 (2003).
 • 23) M. Üner : Radyofarmasötiklerin üretiminde radyasyondan korunma, Güncel Eczacılık Dergisi, 120, 15-17, (2003).
 • 24) Yıldız, A., Özsoy, Y., “Nazal Yol ile İlaç Uygulamaları”, Güncel Eczacılık, Sayı: 115, 19-23, (2003).
 • 25) Orlu M., Gürcan D., Araman A., “Blister Ambalajlardaki Yenilikler”, Güncel Eczacılık, Sayı: 108, 24-25, (2002).
 • 26) Güngör B., Araman A., Mikrosüngerlerin Evrimi ve Polytrap’lar, Güncel Eczacılık, Sayı: 113. 16-17 (2003).
 • 27) Yener, G. , İncegül, T. , Yener, N. , “ Importance of Using Solid Lipid Microspheres as Carriers For UV Filters on The Example Octyl Methoxy Cinnamate” Int. J. Pharmaceutics 258, 203-207 , ( 2003 ).
 • 28) Yener, G. ,Gönüllü, Ü. , Üner, M. , Değim, T. , Araman, A., “ Effect of Vehicles and Penetration Enhancers on The in vitro Percutaneous Absorption of Celecoxib Through Human Skin” Pharmazie 58, 330-333, ( 2003 ).
 • 29) G. Uzunkaya, N. Bergişadi.’’In Vitro Drug Liberation and Kinetics of Sustained Release Indomethacin Suppository’’, IL Farmaco 58, 509 – 512 (2003). 
 • 30) S. Güngör, M. Orlu, Y. Özsoy, A. Araman: In vitro studies on sustained release suppository formulations of tiaprofenic acid with sucre fatty acid ester. Scientia Pharmaceutica, 71, 357-364 (2003).
 • 31) S. Güngör, N. Bergişadi: Effect of penetration enhancers on in vitro percutaneous penetration of nimesulide through rat skin. Die Pharmazie, 59 (1), 39-41 (2004).
 • 32) M. Üner, S.A. Wissing, G. Yener, R.H. Müler: Influence of surfactants on the physical stability of Solid Lipid Nanoparticle (SLN) formulations Pharmazie 59, 331-332 (2004).
 • 33) M. Üner, S.A. Wissing, G. Yener, R.H. Müler: Solid lipid nanoparticles (SLN) and nanostructured lipid carriers (NLC) for  application of ascorbyl palmitate Pharmazie 60, 577-582 (2005).
 • 34) M. Üner, S.A. Wissing, G. Yener, R.H. Müler: Skin  moisturizing  effect  and  skin  penetration  of  ascorbyl  palmitate entrapped in solid lipid nanoparticles (SLN) and nanostructured lipid carriers (NLC) incorporated into hydrogel Pharmazie 60, 751-755 (2005).
 • 35) Ü. Gönüllü, G. Yener, M. Üner, T. İncegül: Moisturizing potentials of ascorbyl palmitate and calcium ascorbate in various topical formulations Int. J. Cosm. Sci. 26, 31-36 (2004).
 • 36) M. Üner, T. Altınkurt: Evaluation of honey locust (Gleditsia triacanthos Linn.) gum as sustaining material in tablet dosage forms Il Farmaco 59 (7), 567-573 (2004).
 • 37) M. Üner, Ü. Gönüllü, G. Yener, T. Altınkurt: A new approach for preparing a controlled release ketoprofen tablets by using beeswax Il Farmaco 60, 27-31 (2005).
 • 38) M. Üner, T. Altınkurt : Evaluation of binding effect of Gleditsia triacanthos galactomannan in tablets Turkish J. Pharm. Sci. 2 (2), 93-103 (2005).
 • 39) Yener G, Erdal MS. Kollajen biyosentezini aktive eden maddeler ve etki mekanizmaları. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi, 6 (1), 3-13, (2005). 
 • 40) Orlu, M., Cevher, E., Araman. A.: “Design and evaluation of colon specific drug delivery system containing flurbiprofen microsponges”. Int. J. Pharm., 318:103-117, (2006).
 • 41) Yener, G., Baitokova, A.: “Development of a w/o/w multiple emulsion for chemical  peeling applications containing glycolic acid ” J. Cosm.Sci. 57 (6) 487-494, (2006).
 • 42) Gönüllü,Ü., Üner, M., Yener, G., Altınkurt, T.:  “Preparation of sustained release  opipramol dihydrochloride matrix tablets”, Int. J. Biomed. Sci. 2 (4) 337-343 ,  (2006).
 • 43) Gönüllü, Ü., Üner, M., Şensoy, D., Yener, G., Altınkurt, T.: “ Comparing the moisturizing effect of ascorbic acid and calcium ascorbate against that of tocopherol in emulsions”, J.Cosm.Sci. 57 (6) 465-473, (2006).
 • 44) Orhan, Z., Cevher, E., Mülazımoğlu, L., Gürcan, D., Alper, M., Araman, A., Özsoy, Y.: “Preparation of Ciprofloxacin Hydrochloride Loaded Chitosan and Pectin Microspheres and Their In vivo Evaluation in an Animal Experimental Implant-Related Osteomyelitis Model”. Journal of Bone and Joint Surgery, 88. 270-275, (A-3) (2006). 
 • 45) Cevher, E., Orhan, Z., Mülazimoğlu, L., Şensoy, D., Alper, M., Yıldız, A., Özsoy, Y.: “Characterization of biodegradable chitosan microspheres containing vancomycin and treatment of experimental osteomyelitis caused by methicillin-resistant Staphylococcus aureus with prepared microspheres”. Int. J. Pharm 307.127-135, (2006).
 • 46) Şensoy, D., Cevher, E., Altınkurt, T.: “Characterization of Apricot Gum as a Binder in Tablet Formulations”. Acta Pharmaceutica Sciencia. 48 (1). 35-43, (2006).
 • 47) Önal, A., Sağırlı, O., Şensoy. D.: “Selective LC Determination of Cabergoline in the Bulk Drug and in Tablets: In Vitro Dissolution Studies”. Chromatographia 65: 561-567, (2007).
 • 48) A.D. Sezer, Hatipoğlu,. F., Cevher, E., Oğurtan, Z., Baş, A.L., Akbuğa, J.: “A new biopolymer fucoidan as a wound dressing for dermal burn healing: Preparation and in vitro/in vivo evaluation”. AAPS PharmSciTech 8(2) Article 39, E1-E8, (2007).
 • 49) M. Üner, G. Yener: “Importance of Solid Lipid Nanoparticles (SLN) in Various   Administration Routes and Future Perspectives”. Int. J. Nanomedicine 2 (3) 289-300 (2007)
 • 50) O. Sagirli, A. Onal, S. Ertürk Toker, D. Şensoy: “Simultaneous High Performance Liquid Chromatographic Analysis of Olmesartan and Hydrochlorothiazide in Combined Tablets and in vitro Dissolution Studies”. Chromatographia, 66 (3-4), 213-218 (2007).
 • 51) E. Cevher, Z. Orhan, D. Şensoy, R. Ahıskalı, P. L. Kan, O. Sagirli, L. Mülazımoğlu, “Sodium Fusidate-Poly(D,L-lactide-co-glycolide) Microspheres: Preparation, Characterisation and In Vivo Evaluation of Their Effectiveness in the Treatment of Chronic Osteomyelitis”. Journal of Microencapsulation, 24 (6), 577–595 (2007).
 • 52) S. Pandit, E. Cevher, M.G. Zariwala, S. Somavarapu, H.O. Alpar, “Enhancement of immune response of HBsAg loaded Poly(L-lactic acid) microspheres against Hepatitis B through incorporation alum and chitosan”. Journal of Microencapsulation 24(6), 539-552, (2007). 
 • 53) Preparation and In Vitro Evaluation of Bromhexine-HCl Loaded Poly(L-lactic acid) Microspheres. D. Şensoy, S. Güngör, N. Bergişadi, Acta Pharmaceutica Sciencia, 49, 199-207 (2007).
 • 54) Preparation and In Vitro Evaluation of Cefadroxil Loaded Chitosa Microspheres”. E. Güngör, E. Cevher, N. Bergişadi,  Acta Pharmaceutica Sciencia, 49, 167-178 (2007). 
 • 55) Vernix Caseosa’nın İnsan Derisi İle Etkileşiminin Biyofiziksel Yöntemler Kullanılarak Araştırılması”, MS. Erdal, A. Araman, Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, 17, 171-179. (2007).
 • 56) “Preparation and in vivo evaluation of gelatine implants containing EGF-PLGA microspheres in tendon healing”. Zafer Orhan, Erdal Cevher, Mine Orlu Gül, Murat Alper, Derya Özçelik, Canan Ağartan, Filiz Öner. Acta Pharmaceutica Sciencia, 49: 215- 225, (2007).
 • 57) “Fitokozmetiklere genel bir bakış”,G. Yener,  Fitomed 1, 59 (Eylül 2007).     
 • 58) M.S. Erdal, A. Araman, “A comperative study about the skin hydrating effect of Vernix caseosa”, Polish Journal of Cosmetology 10, 248-260, 2007.
 • 59) A.D. Sezer, E. Cevher, F. Hatipoğlu, Z. Oğurtan, A.L. Baş, and J. Akbuğa. “The use of Fucosphere in the treatment of dermal burns in rabbits”. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 69, 189-198, (2008).
 • 60) E. Cevher, D. Şensoy, M. Zloh, L. Mülazımoğlu. “Preparation and characterisation of Natamycin: Gamma-Cyclodextrin Inclusion Complex and its Evaluation in Vaginal Mucoadhesive Formulations”. Journal Pharmaceutical Science, Online yayınlandı, (2008).
 • 61) E. Cevher, MA.Taha, M. Orlu, A. Araman: “Evaluation of Mechanical and MucoadhesiveProperties of Clomiphene Citrate Gel Formulations Containing Carbomers and Their Thiolated Derivatives”. Drug Deliv. 15(1):57-67 (2008)
 • 62) Sezer, A.D., Cevher, E., Hatipoğlu, F., Oğurtan, Z., Baş, A.L., and Akbuğa, J., “Preparation of fucoidan-chitosan hydrogel and its application as burn healing accelerator on rabbits. Biological and Pharmaceutical Bulletin” 31(12), 2326-2333 (2008).
 • 63) Katas, H., Chen, S., Osamuyimen, A.A., Cevher, E., Alpar, H.O. “Effect of preparative variables on small interfering RNA loaded poly(D,L-lactide-co-glycolide)-chitosan submicron particles prepared by emulsification diffusion method. Journal of Microencapsulation”  25(8), 541-548 (2008).
 • 64) Cevher, E., Sensoy, D., Taha, M.A.R.M., Araman, A. “Effect of thiolated polymers to textural and mucoadhesive properties of vaginal gel formulations prepared with polycarbophil and chitosan. AAPS PharmSciTech” 9(3), 953-965 (2008).
 • 65) S. Güngör, A. Bektaş, F.İ. Alp, B.S. Uydeş-Doğan, O., A. Araman, Y. Ö “Matrix-type transdermal patches of verapamil hydrochloride: in vitro permeation studies through excised rat skin and pharmacodynamic evaluation in rats.” Pharm Dev. Technol. 13, 283-289 (2008).
 • 66) Alper Okyar, Ayca Yıldız, Buket Aksu, Can Çınar, Yıldız Özsoy, Gül Baktır. Effect of terpenes as penetration enhancers on percutaneous penetration of tiaprofenic acid through pig skin. Acta Pharmaceutica Sciencia. 50: 247-256, (2008).
 • 67) Yener, G., İncegül-Öke, T., “Development of a w/o/w emulsion containing n-acetylcysteine for cosmetic use”, Sci. Pharm. doi:  10.37977scipharm.0902-05
 • 68) von Guggenberg E, Sallegger W, Helbok A, Ocak M, King R, Mather SJ, Decristoforo C.”Cyclic Minigastrin analogs for gastrin receptor scintigraphy with Technetium-99m: preclinical evaluation” Journal of Medicinal Chemistry, 13;52 (15):4786-93, (2009).
 • 69) Orhan, Z., Cevher, E., Yıldız, A., Ahıskalı, R., Sensoy, D., Mülazımoğlu, L.  “Biodegradable microspherical implants containing Teicoplanin for the treatment of methicillin-resistant Staphylococcus aureus osteomyelitis, Archives of Orthopaedic and Trauma Surgery doi”: 10.1007/s00402-009-0886-9 (2009).
 • 70) Sensoy, D., Cevher, E., Sarıcı, A., Yılmaz, M., Özdamar, A., Bergişadi, N., Bioadhesive sulfacetamid microspheres: “Evaluation of their effectiveness in the treatment of bacterial keratitis caused by Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa in a rabbit model, European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics”  72(3), 9-17 (2009).
 • 71) Katas, H., Cevher, E., Alpar, H.O. “Preparation of polyethyleneimine incorporated poly(D,L-lactide-co-glycolide) nanoparticles by spontaneous emulsion diffusion method for small interfering RNA delivery, International Journal of Pharmaceutics”  369(1-2), 144-154 (2009).
 • 72) Şensoy, D., Gönüllü, Ü., Sağırlı, O., M., Yener, G., Altuğ, T., “Preparation characterization and antiinflammatory activity of celecoxib cyclodextrin inclusion complexes”, Asian J. Chem., Vol. 21 1759-1768 (2009).
 • 73) D. Sensoy, E. Cevher, A. Sarıcı, M. Yılmaz, A. Özdamar, N. Bergişadi. Bioadhesive sulfacetamid microspheres: Evaluation of their effectiveness in the treatment of bacterial keratitis caused by Staphylococcus aureus and Pseudomonas aeruginosa in a rabbit model. European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics 72(3), 9-17, (2009).
 • 74) H. Katas, E. Cevher, H.O. Alpar. Preparation of polyethyleneimine incorporated poly (D,L-lactide-co-glycolide) nanopar-ticles by spontaneous emulsion diffusion method for small interfering RNA delivery. International Journal of Pharmaceutics 369(1-2), 144-154, (2009).
 • 75) Erdal M.S., Güngör S., Özsoy Y., Araman A., Preparation and In Vitro Evaluation of Indomethacin Loaded Solid Lipid Microparticles, Acta Pharmaceutica Sciencia, 51, 203-210, (2009).
 • 76) Erdal M. S, Araman A., Comparative evaluation of the structure of vernix caseosa and human stratum corneum by transmission-FTIR spectroscopy, Turkish J Pharm Sci. 2, 73-83, (2009).
 • 77) Petrik M., Ocak M., Rupprich M., Decristoforo C., “Impurity in 68Ga-peptide preparation using processed generator eluate” J Nucl Med. 2010 Mar;51(3):495
 • 78) S.Güngör, Y.Özsoy. Sistemik etki için nazal yol, Mersin Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Dergisi, 2 (3), 7-14 (2009). 
 • 79) Yener, G., Dal, Ö., Üner, M., “Effect of vehicles on release of meloxicam from various topical formulations”, The Open Drug Delivery Journal 3,19-23 (2009). 
 • 80) Y.Özsoy, S.Güngör, E.Cevher, “Nasal Delivery of High Molecular Weight Drugs”, Molecules, 14, 3754 – 3779, (2009).
 • 81) S.Güngör, A.Okyar, S.Ertürk-Toker, G.Baktır, Y.Özsoy, “Ondansetron-loaded biodegradable microspheres as a nasal sustained delivery system: in vitro/in vivo studies”, Pharmaceutical Development and Technology,15(3), 258 – 265, (2010).
 • 82) S.Güngör, A.Okyar, S.Ertürk-Toker, G.Baktir, Y.Özsoy, “Ondansetron loaded chitosan microspheres for nasal antiemetic drug delivery: an alternative approach to oral and parenteral routes”, Drug Development and Industrial Pharmacy, 36(7),806 – 813, (2010).
 • 83) Z. Orhan, E. Cevher, A. Yıldız, R. Ahıskalı, D. Şensoy, L. Mülazımoğlu. Biodegradable microspherical implants containing teicoplanin fort he treatment of methicilin-resistant Staphylococcus aureus osteomyelitis.  Arch Orthop Trauma Surg. 130: 135–142; (2010).
 • 84) Alper Okyar, Maksat Nuriyev, Ayca Yildiz, Zeliha Pala-Kara,Narin Ozturk. The effect of terpenes on percutaneous absorption of tiaprofenic acid gel. Archives of Pharmacal Research. 33(11):1781-8; (2010).
 • 85) Yener, G., Uner, M., Gonullu, U., Yıldırım, S., Kılıç, P., Aslan, S., Barla, A., “Design  of lornoxicam and meloxicam transdermal patches: preparation, physical characterization, ex vivo and in vivo studies”, Chemical Pharmaceutical Bulletin 58  (11)  1466-1473 (2010).
 • 86) Ocak M,  Antretter M, Knopp R , Kunkel F, Petrik M, Bergisadi N, Decristoforo C. “Full automation of 68Ga labelling of DOTA-peptides including cation exchange prepurification” Applied Radiation and Isotopes 68 (2010): 297-302
 • 87) M.B.Delgado-Charro, B.Ruiz-Perez, W.Schubert, P.Isom, P.Moslemy, M.A.Patane, R.H. Guy. “Trans-scleral iontophoretic delivery of low molecular weight therapeutics”. Journal of Controlled Release, 147, 225-231, (2010).
 • 88) Güngör S, Erdal MS, Özdin D. Derinin yapısının aydınlatılması ve geçirgenliğin değerlendirilmesinde kullanılan biyofiziksel yöntemler, Türkiye Klinikleri J Dermatol, 21 (1): 25-39, (2011).
 • 89) Güngör, S. Erdal, M.S., Özdin, D. Derinin yapısının aydınlatılması ve geçirgenliğinin değerlendirilmesinde kullanılan biyofiziksel yöntemler, Türkiye Klinikleri Dermatoloji Dergisi, 21, 25-39, (2011).
 • 90) Ocak M,  Helbok A, von Guggenberg E, Ozsoy Y, Kabasakal L, Kremser L, Decristoforo C.”Influence of biological assay conditions on stability assessment of radiometal-labelled peptides exemplified using a  177Lu-DOTA-minigastrin derivative” Nucl Med Biol. 2011; 38(2):171-9
 • 91) Ocak M, Helbok A, Rangger C, Peitl PK, Nock BA, Morelli G, Eek A, Sosabowski JK, Breeman WA, Reubi JC, Decristoforo C. “Comparison of biological stability and metabolism of CCK2-receptor targeting peptides a collaborative project under COST BM0607.Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2011 Aug;38(8):1426-35

 

———————————————————————————————————-
Ödüller
ÖDÜLLER
 
 • 1) Novartis Farmasötik Teknoloji Araştırma Destekleri Ödülü-2009. Güngör, S., Özsoy Y. “ Büyük molekül ağırlığında peptit yapısındaki ilacın trans-skleral iyontoforetik geçişinin incelenmesi”
 • 2) Genç Araştırmacı Bilim Ödülü- 1. Antiaing ve Estetik Tıp Kongresi 6-9 KASIM 2008, Antalya. Sinem Yıldırım. “Prelimanry studies on release of apigenin kaempferol and myricetin from herbal extract used Bioxin as hair growth promote” 
 • 3) Prof. Dr. Erden Güler Awars for Best Oral Presentation in Pharmaceutical Technology at Mediterranean Pharmacy Congress-2006, Mersin-Turkiye. Ayca Yıldız  “Heparin Loaded PLGA Microparticles Cell Culture Studies”
 • 4) “Prof.Dr.Suphi Artunkal  Ödülü” Meltem Ocak 9 th International Congress of Nuclear Oncology and 22 th National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine, 25-29  Nisan 2010, ANTALYA
 • 5) “Young Investigator Award” Meltem Ocak 8 th International Congress of Nuclear Oncology and 20 th National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine,    27-30 Nisan 2008, İSTANBUL
 • 6) “Young Investigator Award”  Meltem Ocak 7 th International Congress of Nuclear Oncology and 18 th National Congress of the Turkish Society of Nuclear Medicine,  13-17 Mayıs 2006, ANTALYA
 • 7) “ Best Poster Awards” Meltem Ocak 9 th Congress of the World Federation of Nuclear Medicine and Biology” 22th-27th October 2006, SEOUL / KOREA
———————————————————————————————————-

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved