Farmasötik Kimya

Tanıtım
TANITIM

 

Farmasötik Kimya  dersi ilk kez 1909’ da kurulan Eczacı Mekteb-i Ali’si 3. sınıf programında Kimya-i İspençiyari olarak yer almıştır. Bu dersin, 1909’dan 1931’e kadar Eczacı Ahmet Vefik Uluçay tarafından verildiği  ve kendisinin Kimya-i İspençiyari adlı bir kitabı olduğu bilinmektedir. 1933 Üniversite Reformu ile Eczacı Okulu Fen Fakültesine bağlanmıştır. Aynı tarihte kurulan İspençiyari Kimya Enstitüsünün başına 1935 yılında getirilen Prof. Dr. Kurt Bodendorf, 1939 yılına kadar bu enstitüde Organik ve Anorganik Farmasötik Kimya derslerini vermiş ve bu arada “Kısa İspençiyari Kimya Dersleri” adlı kitabı yazmıştır. Bodendorf’tan sonra 1940 yılında birimin adı Farmasötik ve Analitik  Kimya Enstitüsü olmuş ve başına getirilen Ord. Prof. Dr. Pierre Duquenois, o dönemde asistan olan eczacı Hayriye Amal’in doktora çalışmasını yöneterek ülkemizde Farmasötik Kimya alanında ilk doktorayı yaptırmıştır. Bu dönemde Farmasötik Kimya ve Analitik Kimya aynı enstitü içerisinde iki ayrı ders olarak verilmiştir. 1944 yılında Eczacı Okulu, Fen Fakültesinden ayrılarak Tıp Fakültesine bağlanmıştır.

1947 yılında Farmasötik Kimya ve Analitik Kimya bağımsız iki birim haline geçtikten sonra Doç. Dr. Hayriye Amal, Tıp Fakültesi Profesörler Kurulu Kararı ile Farmasötik Kimya Enstitüsü Direktörlüğüne atanmıştır. 1962 yılında Eczacı Okulu Tıp Fakültesinden ayrılmış, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak  4 Kasım 1963’ de öğretime başlamış ve birimin adı da Farmasötik Kimya Kürsüsü olmuştur. 1981 yılında Farmasötik Kimya Kürsüsü, 2547 sayılı yasanın kabulü ile Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümüne bağlı Farmasötik Kimya Anabilim Dalı adını almıştır. 1980 yılında Prof. Dr. Hayriye Amal’in emekliye ayrılmasından sonra 1980-1998 yılları arasında Prof. Dr. Nedime Ergenç, 1998-2001 yılları arasında Prof. Dr. Aysel Gürsoy, 2001-2002 yılları arasında Prof. Dr. Esin Gürsu,  2002-2006 yılları arasında Prof. Dr. Öznur Ateş ve 2006-2011 yılları arasında Prof. Dr. Sumru Özkırımlı, 2011-2014 yılları arasında Prof. Dr. Zafer Cesur, 2014-2016 yılları arasında Prof. Dr. Nilgün L Karalı Anabilim Dalı başkanlığı görevini yürütmüşlerdir. Ekim 2016’dan bu yana Anabilim Dalı Başkanlığı görevi Prof. Dr. Nuray Ulusoy Güzeldemirci tarafından sürdürülmektedir. Bugün Farmasötik Kimya Anabilim Dalında 6 profesör,  3 yardımcı doçent ve 3 araştırma görevlisi bulunmaktadır.

 

Öğretim Üye ve Yardımcıları
ÖĞRETİM ÜYE VE YARDIMCILARI

Prof.Dr. Nuray ULUSOY GÜZELDEMİRCİAnabilim Dalı Başkanı
Prof.Dr. Zafer CESUR 
Prof.Dr. Gültaze ÇAPAN
gül hanım
Prof.Dr. Nesrin CESUR 
nilgün abla

Prof.Dr. Nilgün KARALI

özlen güzel resim 001

Prof.Dr. Özlen GÜZEL AKDEMİR

Yrd.Doç.Dr. Füsun GÖKTAŞ
Yrd.Doç.Dr. Serhan TÜRKYILMAZ Yrd.Doç.Dr. Gökçe CİHAN ÜSTÜNDAĞ
Araş.Gör. Pınar ERASLAN Resim1Araş.Gör. Çağla Begüm APAYDIN Resim1Araş.Gör. Özge SOYLU
Dersler
DERSLER
Lisans Dersleri

Farmasötik Kimya I

Farmasötik Kimya II

Farmasötik Kimya III

Farmasötik Kimya IV

Organik Kimya

Heterosiklik Bileşiklere Giriş

Medisinal Kimyada Uygulamalar

 

—————————————————————————————————————————————–
Lisansüstü Dersleri

 

Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
 
Antimikobakteriyel, antiviral, antikanser, antifungal, karbonik anhidraz inhibitörü bileşiklerin tasarım ve sentezi; nicel, nitel ve spektral analizler.
Laboratuvar Donanımı
LABORATUVAR DONANIMI
Temel Cihazlar
  • 1 adet Shimadzu UV-1601 UV-Visible Spektrofotometre
  • 1 adet Shimadzu UV-2100S UV-Visible Spektrofotometre
  • 1 adet Shimadzu IRAffinity-1 FTIR Spektrofotometre
  • 1 adet Shimadzu SCL-10AVP Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatograf
  • 1 adet Milestone Start S Mikrodalga Sentez Sistemi

 

—————————————————————————————————————————————–
Yapılan Analizler
  • Organik Sentez Nicel ve nitel ilaç analizleri

 

Projeler
PROJELER

 Tamamlanan Projeler (2006-2013)

Araman, A., Gül, A., Erman B, Cesur, Z., Cesur, N., Karalı, N, Cihan Üstündağ, G, İstanbul Kalkınma Ajansı destekli İlaç Temel Araştırma Merkezi (İTAM) Projesi, 2013.

Karalı, N., Antikanser ve antiviral etkili 1H-İndol-2,3-dion 3-[N-(4-sülfamoilfenil)tiyosemikarbazon] türevlerinin sentezi ve biyolojik incelemeleri, İ.Ü. BAP, Proje No: UDP-32911/2013.

Cihan Üstündağ, G, Indole-based hydrazide-hydrazones and 4-thiazolidinones: Synthesis and evaluation as antimycobacterial agents İ.Ü BAP,,  Proje No: UDP-33040/2013.

Pehlivan, E., İmidazotiyazolil sübstitüe heterosiklikler, sentez ve yapı tayinleri, İ.Ü. BAP, Yüksek Lisans tezi, Proje No: T-37691/2013 (Danısman: N. Ulusoy Güzeldemirci).

Cimok, S., Yeni imidazo[2,1-b]tiyazol türevi heterosiklik bileşiklerin sentezi ve yapılarının aydınlatılması, İ.Ü. BAP, Yüksek lisans tezi, Proje No: T-24304/2012 (Danısman: N. Ulusoy Güzeldemirci).

Zopun,  M., İndol türevi spirotiyazolidinonların sentezi ve yapılarının aydınlatılması, İ.Ü. BAP, Proje No: T-20867/2013 (Danışman: G. Çapan).

Ulusoy Güzeldemirci N., İmidazotiyazol türevleri, İ.Ü. BAP, Proje No: BYP-27363/2012.

Gürsoy, E., İmidazo[2,1-b]tiyazol türevi keton hidrazon ve spirotiyazolidinonlar üzerinde çalışmalar, İ.Ü. BAP, Doktora tezi, Proje No: T-8381/2012 (Danisman: N. Ulusoy Güzeldemirci).

Ulusoy Güzeldemirci N., İmidazo[2,1-b]tiyazoller, İ.Ü. BAP, Proje No: BYP-18903/2011.

Özkırımlı  S., Cesur,N. Piridin sübstitüe 4-Tiyazolidinonlar, İ.Ü. BAP,Proje No: BYP-15484/2011.

Karalı, N., Güzel, Ö. Ermut, G. 5-Kloro-1H-indol-2,3-dion 3-tiyosemikarbazon türevlerinin sentezi ve yapı tayini, İ.Ü. BAP, Proje No: BYP- 15286/2011.

Kocabalkanlı, A., Çapan, G. 1-Tiya-4-azaspiro[4.5]dekan-3-on türevlerinin sentezi ve yapılarının aydınlatılması, İ.Ü. BAP, Proje No: BYP-14811/2011.

Çapan, G., Cihan, G. Yeni spiroalkanonların sentezi ve antiviral etkilerinin araştırılması, İ.Ü. BAP,  Proje No: BYP 12766/2011.

Göktaş Ur, F., Cesur, Z., Cesur, N. Bazı yeni 5-kloro-2-metoksibenzamid türevi tiyazolidinon /spirotiyazolidinon yapısındaki bileşikleri sentezleyerek, antiinfluenza aktivitelerinin incelenmesi, İ.Ü. BAP, Proje No : BYP-12603/2010.

Çapan, G., Cihan, G. Tiyazolidinon çekirdeği taşıyan yeni bileşiklerin sentezi ve antimikobakteryel etkilerinin araştırılması, İ.Ü. BAP,  Proje No: BYP-9653/2010.

Ulusoy Güzeldemirci, N., İmidazo[2,1-b]tiyazol türevi yeni bileşikler, İ.Ü. BAP, Proje No: BYP-4574/2010.

Güzel,Ö., Karalı,N. İndol artığı taşıyan benzensülfonamid türevlerinin sentezi ve yapılarının aydınlatılması, İ.Ü. BAP,   Proje No: BYP-4543/2010.

Karalı, N., Güzel, Ö. Spiro[furan-2,3′-indol]-3-karboksilat türevlerinin sentezi ve yapı tayinleri,   İ.Ü. BAP,   Proje No: BYP-4039/2010.

Gürsoy E., İmidazo[2,1-b]tiyazol türevi keton hidrazon ve spirotiyazolidinonlar üzerinde çalışmalar, İ.Ü. BAP,  Proje No: T-8381/2010 (Danışman: N. Ulusoy Güzeldemirci).

Karalı, N., Güzel, Ö. Özsoy, N. Spiroindolinonların yapı tayinleri ve antioksidan aktivitelerinin araştırılması,   İ.Ü. BAP,  Proje No: ACİP-3795/2009.

Özkan T., Bazı 4-amino-2-hidroksi-N’-[(sübstitüefenil)metiliden]benzohidrazidlerin sentezi, İ.Ü. BAP, Proje No: T-5461/2009 (Danışman: A. Salman).

Taş, P., 3-Hidroksinaftalen-2-karbohidrazid  türevlerinin sentezi ve yapılarının aydınlatılması, İ.Ü. BAP, Yüksek Lisans tezi, Proje No: T-4484/2009 (Danışman: N. Cesur).

Karaman B., İmidazo[2,1-b]tiyazol türevi heterosiklik bileşikler, İ.Ü. BAP,  Proje No: T-3731/2009 (Danışman: N. Ulusoy Güzeldemirci).

Ulusoy Güzeldemirci, N., Yeni imidazotiyazol bileşikleri, İ.Ü. BAP,   Proje No: BYP-3076/2009.

Cesur Z., Cesur N., Ur F., Adamantil sübstitüe 4-tiyazolidinonlar, İ.Ü. BAP, Proje No: BYP-2906/2008.

Çapan, G., Cihan, G. İndol türevi tiyazolidinonların sentezi ve antiviral etkilerinin araştırılması, İ.Ü. BAP,  Proje No: BYP-2886/2008.

Güzel, Ö., 5/6-substitüesakkarinler’in ditiyokarbamat ve alkoksitiyokarboniltiyo türevlerinin sentezi, yapılarının aydınlatılması ve biyolojik etkilerinin incelenmesi, İ.Ü. BAP, Proje No: BYP-1918/2008.

Karalı, N., Spiroindolinonların sentezi ve yapı tayini,   İ.Ü. BAP,  Proje No: BYP-1895/2008.

Nassozi, M., 1-Tiya-4-azaspiro[4.5]dekan-3-on türevlerinin sentezi ve yapılarının aydınlatılması, İ.Ü. BAP, Proje No: T-3041/2008 (Danışman: A. Kocabalkanlı).

Cihan, G. İndol halkası taşıyan benziliden hidrazid ve 4-tiyazolidinon türevi bileşikler üzerine araştırmalar, İ.Ü. BAP,  Proje No: T- 2778/2008 (Danışman: G. Çapan).

Ermut, G. Benzotiyazol-2-spiro-3’-indol-2’-on türevlerinin sentezi ve yapılarının aydınlatılması, İ.Ü. BAP,  Proje No: T- 2474/2008 (Danışman: N. Karalı).

Karalı N., Bazı 5-triflorometoksiindol-2,3-dion türevlerinin yapı tayinleri,   İ.Ü. BAP,  Proje No: ACİP-1676/2007.

Güzel, Ö., 6-Nitrosakkarin ve 1,3,2-benzoditiyazol 1,1,3,3-tetraoksid’in ditiyokarbamat ve alkoksitiyokarboniltiyo türevlerinin sentezi, yapılarının aydınlatılması ve biyolojik etkilerinin incelenmesi, İ.Ü. BAP, Proje No: 544/2006.

Cesur,N., Ur,F., Cesur,Z.., Kasımoğulları,Ö. 2-Metilfuran-3-karboksilik asit hidrazidinden hareketle tiyazolidin-4-on yapısında yeni bileşiklerin sentezleri, İ.Ü. BAP, Proje No: BYP-909/2006.

Cesur,N., Ur,F.,Cesur,Z., Kasımoğulları, Ö.,Ötük.G. Siklopropankarboksilik asit hidrazidinden hareketle tiyazolidin-4-on yapısında yeni bileşiklerin sentezleri ve antimikrobiyel etkilerinin araştırılması, İ.Ü. BAP, Proje No: BYP-908 /2006.

Cesur, Z., Cesur,N.,Ur,F., Kasımoğulları, Ö.  Bazı 2-Metilimidazo[1,2-a]piridin-3-karbamat Türevlerinin Sentezleri ve Biyolojik Özelliklerinin Araştırılması, İ.Ü. BAP, Proje No: BYP-907/2006.

Karalı, N., Gürsoy, A., 5-Nitro-1H-indol-2,3-dion-3-tiyosemikarbazonların N-Mannich bazlarının sentezi ve antitüberküloz etkilerinin araştırılması, Proje No: BYP-903/2006.

Devam Eden Projeler

Ulusoy Güzeldemirci N., Cimok, S., Bazı yeni tiyosemikarbazid ve tiyazolidinon türevi bir seri bileşiğin sentez ve yapı tayinleri, İ.Ü. BAP, Proje No: 40810/2014.

Karalı, N., Göktaş, F., 1H-2-indolinon artığı taşıyan N-benzilüre türevlerinin sentezi, İ.Ü. BAP, Proje No:  ACİP-45141/2014.

Ulusoy Güzeldemirci N., Bazı Yeni İmidazotiyazol Türevi Bileşikler, İ.Ü. BAP, Proje No: BYP-48086/2014.

Karalı, N., 5-Nitro-1H-indol-2,3-dion 3-tiyosemikarbazon türevlerinin N-Mannich bazlarının sentezi, İ.Ü. BAP, Proje No: BYP-45143/2014.

Karalı, N., Erman, B, Gül, A., Göktaş, F., Cihan G., Eraslan, P, Lack, N., Kaspaz-1 ve/veya kaspaz-3 inhibitörü 1H-İndol-2,3-dion 3-(N-sülfamoilfenil)tiyosemikarbazon türevleri: Tasarım, moleküler modelleme, sentez ve biyolojik inceleme, İ.Ü. BAP, Proje No: ÖNAP-36808/2013.

Türkyılmaz, S., Araman, A.O., Antimikrobiyal özelliklere sahip çinko (II)-bisdipikolilamin koordinasyon kompleksleri ile bezeli polivalan nanopartiküler ve moleküler sistemlerin geliştirilmesi ve uygulanması., TÜBİTAK BİDEB 2232 Programı, Proje No: 114C041/2013.

Ulusoy Güzeldemirci N., Heteroaromatik Bileşikler, İ.Ü. BAP, Proje No: BYP-37447/2013.

Cihan Üstündağ G., İndol-Spirotiyazolidinon Türevi Yeni Bileşikler Üzerinde Antiviral Aktivite Çalışmaları İ.Ü. BAP, Proje No: BYP-29752/2013.

Yayınlar
YAYINLAR
Yayınlar (2006-2014)

Göktas F., Cesur, N., Şatana, D., Uzun, M., Synthesis of novel imidazo[1,2-a]pyridines and evaluation of their antifungal activities, Turk J Chem.  38, 581-591 (2014).

Cihan Üstündağ G., Şimşek B., İlhan E., Çapan G., Synthesis, characterization, antimycobacterial and anticancer evaluation of new 1,2,4-triazole derivatives, Lett.  Drug Des. & Disc. 11, 290-296 (2014).

Ermut G., Karalı N.L., Özsoy N., Can A., New spiroindolinones bearing 5-chlorobenzothiazole moiety, J. Enz. Inh. Med. Chem. 29, 457-468 (2014).

Rice D., Plaunt A.J., Turkyilmaz S., Smith M., Wang Y., Rusckowski M., Smith B.D., Evaluation of [111In]-labeled zinc-dipicolylamine tracers for SPECT imaging of bacterial infection. Mol. Imaging Biol. DOI: 10.1007/s11307-014-0758-8 (2014).

Türkyilmaz S., Rice D.R., Palumbo R., Smith B.D., Selective recognition of anionic cell membranes using targeted liposomes coated with zinc(Ii)-Bis(dipicolylamine) affinity units, Org. Biomol. Chem. 12, 5645-5655 (2014).

Xiao S., Türkyilmaz S., Smith B.D., Convenient synthesis of multivalent zinc(II)-dipicolylamine complexes for molecular recognition, Tetrahedron Letters, 54, 861-864 (2013).

Xiao S., Abu-Esba L., Türkyilmaz S., White A.G., Smith B.D., Multivalent dendritic molecules as broad spectrum bacteria agglutination agents, Theranostics, 3, 658-666 (2013).

Kaynak F.B., Özbey S., Karalı N., Three novel compounds of 5- trifluoromethoxy-1H-indole-2,3-dione 3-thiosemicarbazone: Synthesis, crystal structures and molecular interactions, J. Mol. Struct. 1049, 157-164 (2013).

Güzel Ö., Akdemir A., Pan P., Vermelho A.B., Parkkila S., Scozzafava A., Capasso C., Supuran C.T., A class of sulfonamides with strong inhibitory action against the α-carbonic anhydrase from trypanosoma cruzi, J. Med. Chem. 56, 5773-5781 (2013).

Akdemir A., Güzel Ö., Scozzafava A., Capasso C., Supuran C.T., Inhibition of tumor-associated human carbonic anhydrase isozymes IX and XII by a new class of substituted-phenylacetamido aromatic sulfonamides, Bioorg. Med. Chem. 21, 5228-5232 (2013).

Güzel Akdemir Ö., Akdemir A., Işık S., Vullo D., Supuran C.T., O-Benzenedisulfonimido–sulfonamides are potent inhibitors of the tumor-associated carbonic anhydrase isoforms CA IX and CA XII, Bioorg. Med. Chem. 21, 1386-1391 (2013).

Güzel Ö., Biswas S., Lastra K., Mckenna R., Supuran C.T., Structural study of the location of the phenyl tail of benzene sulfonamides and the effect on human carbonic anhydrase inhibition, Bioorg. Med. Chem. 21, 6674-6680 (2013).

Güzel Ö., Karalı N., Ermut G., Birteksöz Tan A.S., Antimicrobial and antiviral activity of spiroindolinones bearing benzothiazolines moiety, J. Fac. Pharm. Istanbul  43, 1-11 (2013)

Ermut G., Karalı N., Çetin İ., Topçul M.R., Birteksöz Tan A.S., Synthesis and chemotherapeutic activities of 5-chloro-1H-indole-2,3-dione 3-thiosemicarbazones, Marmara Pharm. J.  17, 147-154 (2013).

Ulusoy Güzeldemirci N., Synthesis, characterization, and antimicrobial evaluation of some new hydrazinecarbothioamide, 1,2,4-triazole and 1,3,4-thiadiazole derivatives, J. Enz. Inh. Med. Chem. 28, 968-973 (2013).

Krause M.R., Türkyilmaz S., Regen S.L., Surface occupancy plays a major role in cholesterol’s condensing effect, Langmuir 29, 10303-10306 (2013).

Türktekin-Çelikesir S., Akkurt M., Cihan Üstündağ G., Çapan G., Büyükgüngör O., 5-Fluoro-N’-(4-methylcyclohexylidene)-3-phenyl-1H-indole-2-carbohydrazide, Acta Cryst. E69, 1211-1212 (2013).

Akkurt M., Türktekin Çelikesir S., Cihan  Üstündağ G., Çapan G., Büyükgüngör O., 5-Fluoro-N’-(4-ethylcyclohexylidene)-3-phenyl-1H-indole-2-carbohydrazide, Acta Cryst. E69, 1331-1331 (2013).

Akkurt M., Zopun M., Çapan G., Büyükgüngör O., 5-Chloro-N‘-cyclohexylidene-3-methyl-1H-indole-2-carbohydrazide,  Acta Cryst. E69, 1137-1137 (2013).

Türktekin-Çelikesir S., Akkurt M., Cihan Üstündağ G., Büyükgüngör O., 5-Fluoro-3-phenyl-N’-(4-propylcyclohexylidene)-1H-indole-2-carbohydrazide, Acta Cryst. E69, o1202 (2013).

Türktekin-Çelikesir S., Akkurt M., Cihan Üstündağ G., Büyükgüngör O., 5-Fluoro-N-(2-methyl-3-oxo-1-thia-4-azaspiro[4.5]dec-4-yl)-3-phenyl-1H-indole-2-carboxamide, Acta Cryst. E69, o1229 (2013).

Göktaş F., Vanderlinden E. , Cesur N. , Naesens L. , Cesur Z., Cesur N. , Microwave assisted synthesis and anti-influenza virus activity of 1-adamantyl substituted N-(1-thia-4-azaspiro[4.5]decan-4-yl)carboxamide derivatives, Bioorg. Med. Chem. 20, 7155-7159 (2012).

Cihan Üstündağ G., Çapan G., Synthesis and evaluation of functionalized indoles as antimycobacterial and anticancer agents, Mol. Div. 16, 525-539 (2012).

Akkurt M., Gürsoy E., Ulusoy Güzeldemirci N., Türktekin-Çelikesir S., Tahir M.N., 2-[6-(4-Bromophenyl)imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-3-yl]-N-(8-(4-hydroxyphenyl)-2-methyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]decan-3-one)acetamide ethanol disolvate, Acta Cryst. E68, o1505-o1506 (2012).

Akkurt M., Cihan Üstündağ G., Çapan G., Dağdemir Y., Tahir M.N., 4’-Tert-butyl-5-chloro-3H-spiro[1,3-benzothiazole-2,1’-cyclohexane], Acta Cryst. E68, 1542-1542 (2012).

Akkurt M., Cihan Üstündağ G., Çapan G., Türktekin-Çelikesir S., Tahir M.N., 5-Chloro-4’-ethyl-3H-spiro[1,3-Benzothiazole-2,1’-Cyclohexane], Acta Cryst. E68, 1466-1466 (2012).

Günay N.S., Cihan Üstündağ G., Kocabalkanlı A.Ş., Çapan G., Synthesis and biological evaluation of new sulfonamidoindoles, Marmara Pharm.  J. 15, 100-104 (2011).

Türkyilmaz S., Almeida P.F., Regen S.L., Effects of isoflurane, halothane, and chloroform on the interactions and lateral organization of lipids in the liquid-ordered phase, Langmuir 27, 14380-14385 (2011).

Akkurt, M., Ulusoy Güzeldemirci, N., Karaman, B., Büyükgüngör, O., 2-[6-(4- Chlorophenyl) imidazo[2,1-b][1,3]thiazol-2-yl]-N’-[(E)-4-ethoxybenzylidene]aceto hydrazide, Acta Cryst. E67, o184-o185 (2011).

Akkurt, M., Celik, I., Demir, H., Ozkirimli, S., Buyukgungor, O., N-[2-(4-Bromophenyl)-5-methyl-4-oxo-1,3-thiazolidin-3-yl]pyridine-3-carboxamide, Acta Cryst. E67, o914-o915 (2011).

Akkurt, M., Celik, I., Demir, H., Ozkirimli, S., Buyukgungor, O., N-[2-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-4-oxo-1,3-thiazolidin-3-yl]pyridine-3-carboxamide, Acta Cryst. E67, o745-o746 (2011).

Akkurt, M., Celik, I., Demir, H., Ozkirimli, S., Buyukgungor, O., N-[5-Methyl-2-(2-nitrophenyl)-4-oxo-1,3-thiazolidin-3-yl]pyridine-3-carboxamide monohydrate, Acta Cryst. E67, o293-o294 (2011).

Biswas, S., Aggarwal, M., Güzel, Ö., Scozzafava, A., McKenna, R., Supuran, C.T., Conformational variability of different sulfonamide inhibitors with thienyl-acetamido moieties attributes to differential binding in the active site of cytosolic human carbonic anhydrase isoforms, Bioorg. Med. Chem. 19, 3732–3738 (2011).

Özkırımlı, S.,  Aboul-Enein,H., Cesur,N. Enantioselective quantification of Doxylamine in human plasma by   HPLC, J. Liq. Chrom. Relat. Tech.  34, 671-678 (2011).

Akkurt, M., Ulusoy Güzeldemirci, N., Cesur, N., Büyükgüngör, O.,  2-[(1,5-Dimethyl-3-oxo-2-phenyl-2,3-dihydro-1H-pyrazol-4-yl)amino]-1-methyl-2-oxoethyl pyrrolidine-1-carbodithioate, Acta Cryst E66, o3134-o3135 (2010).

Akkurt, M., Çelik, İ., Cihan, G., Çapan, G., Büyükgüngör, O., 5-Fluoro-N\’-[(E)-4-methoxybenzylidene]- 3-phenyl-1H-indole-2-carbohydrazide,  Acta. Cryst. E66,  o830 (2010).

Akkurt, M., Celik, I., Demir, H., Ozkirimli, S., Buyukgungor, O., N-[(2S)-2-(4-Bromophenyl)-4-oxo-1,3-thiazolidin-3-yl]pyridine-3-carboxamide,  Acta Cryst. E66, o1691-o1692 (2010).

Akkurt, M., Karaca, S., Ermut, G., Karalı, N., Büyükgüngör, O., 5-Chlorobenzothiazole-2-spiro-3’-indolin-2’-one, Acta Cryst. E66, o399-o400 (2010).

Akkurt, M., Çelik, Í., Cihan, G., Çapan, G., Büyükgüngör , O., 4-{3-[Hydroxy (phenyl)methyl]-5-thioxo-4,5-dihydro-1H-1,2,4-triazol-4-yl}benzenesulfonamide,  Acta Cryst. E66, o974-o975  (2010).

Akkurt, M., Nassozi, M., Çapan, G., Kocabalkanli, A. , Çelik, Í., Büyükgüngör , O.,  2-[2-(2,6-Dichloroanilino)phenyl]-N\’-(4-propylcyclohexylidene)acetohydrazide, Acta Cryst.  E66, o256-o257 (2010).

Akkurt, M., Nassozi, M., Kocabalkanlı, A., Khan, I.U., Sharif, S., 2-[2-(2,6-Dichloroanilino)phenyl]-N-[(2S)-2-methyl-3-oxo-8-phenyl-1-thia-4-azaspiro[4.5]dec-4-yl] acetamide, Acta Cryst. E66, 882 (2010).

Cesur, Z., Cesur, N., Birteksöz , S., Ötük , G., Synthesis  and biological  evaluation  of  some  new  imidazo[1,2-a]pyridines, Acta Chim. Slov. 57, 355-362 (2010).

Güzel, Ö., Maresca, A., Hall, R.A., Scozzafava, A., Mastrolorenzo, A., Mühlschlegel, F.A., Supuran, C.T., Carbonic anhydrase inhibitors. The β-carbonic anhydrases from the fungal pathogens Cryptococcus neoformans and Candida albicans are strongly inhibited by substituted-phenyl-1H-indole-5-sulfonamides, Bioorg. Med. Chem. Lett. 20, 2508-2511 (2010).

Güzel,Ö., Innocenti,A., Vullo,D., Scozzafava,A., Supuran, C.T., 3-Phenyl-1H-Indole-5-Sulfonamides: Structure-Based Drug Design of a Promising Class of Carbonic Anhydrase Inhibitors, Curr. Pharm. Des. 16, 3317-3326 (2010).

Karalı, N., Güzel, Ö., Özsoy ,N., Özbey, S., Salman, A., Synthesis of new spiroindolinones incorporating a benzothiazole moiety as antioxidant agents, Eur. J. Med. Chem. 45, 1068-1077 (2010).

Terzioğlu Klip, N., Çapan, G., Gürsoy A., Uzun, M., Satana, D., Synthesis, structure, and antifungal evaluation of some novel 1,2,4-triazolylmercaptoacetyl thiosemicarbazide and 1,2,4-triazolylmercaptomethyl-1,3,4-thiadiazole analogs,  J. Enz. Inh. Med. Chem.  25, 126-131 (2010).

Ulusoy Güzeldemirci, N., Küçükbasmacı, Ö., Synthesis and antimicrobial activity evaluation of new 1,2,4-triazoles and 1,3,4-thiadiazoles bearing imidazo[2,1-b]thiazole moiety, Eur. J. Med. Chem. 45, 63-68 (2010).

Ulusoy  Güzeldemirci, N., İlhan, E., Küçükbasmacı, Ö., Şatana, D., Synthesis and antimicrobial evaluation of new 3-alkyl/aryl-2-[((α,α-diphenyl-α-hydroxy)acetyl)hydrazono]-5-methyl-4-thiazolidinones, Arch. Pharm. Res. 33, 17-24 (2010).

Vanderlinden E., Göktas F. ¸ Cesur Z., Froeyen, M., Reed M. L., Russell, C. J., Cesur, N., Naesens, L., Novel Inhibitors of Influenza Virus Fusion: Structure-Activity Relationship and Interaction with the Viral Hemagglutinin, J. Vir. 84, 4277–4288 (2010).

Janout V., Türkyilmaz S., Wang M., Wang Y., Manaka Y., Regen S.L., An upside down view of cholesterol’s condensing effect: Does surface occupancy play a role?, Langmuir 26, 5316-5318 (2010).

Türkyilmaz S., Mitomo H., Chen W., Regen S.L., Phospholipid complexation of general anesthetics in fluid bilayers, Langmuir 26, 5309-5311 (2010).

Akkurt M, Karaca S, Cihan G, Capan G, Buyukgungor O.,  N\’-[(2Z)-3-Allyl-4-oxo-1,3-thiazolidin-2-ylidene]-5-fluoro-3-phenyl-1H-indole-2-carbohydrazide,  Acta Cryst.  E65, 1009-1010 (2009).
Güzel, Ö., Salman, A., Synthesis and biological evaluation of new 4-thiazolidinone derivatives, Enz. Inh. Med. Chem. 24, 1015-1023 (2009).

Güzel, Ö., Innocenti, A., Hall, R.A., Scozzafava, A., Mühlschlegel, F.A., Supuran, C.T., Carbonic anhydrase inhibitors. The nematode -carbonic anhydrase of Caenorhabditis elegans CAH-4b is highly inhibited bya 2-(hydrazinocarbonyl)-3-substituted-phenyl-1H-indole-5-sulfonamides, Bioorg. Med. Chem. 17, 3212-3215 (2009).

Güzel, Ö., Innocenti, A., Scozzafava, A., Salman, A., Supuran, C.T., Carbonic anhydrase inhibitors. Aromatic/heterocyclic sulfonamides incorporating phenacetyl, pyridylacetyl and thienylacetyl tails act as potent inhibitors of human mitchondrial isoforms VA and VB, Bioorg. Med. Chem. 17, 4894-4899 (2009).

Güzel, Ö., Innocenti, A., Scozzafava, A., Salman, A., Supuran, C.T., Carbonic anhydrase inhibitors. Phenacetyl-, pyridylacetyl- and thienylacetyl-substituted aromatic sulfonamides act as potent and selective isoform VII inhibitors, Bioorg. Med. Chem. Lett. 19, 3170-3173 (2009).

Güzel, Ö., Maresca, A., Scozzafava, A., Salman, A., Balaban, A.T., Supuran, C.T., Discovery of low nanomolar and subnanomolar inhibitors of the mycobacterial -carbonic anhydrases Rv1284 and Rv3273,  J. Med. Chem. 52, 4063-4067b (2009).

Güzel, Ö., Maresca, A., Scozzafava, A., Salman, A., Balaban, A.T., Supuran, C.T., Carbonic anhydrase inhibitors. Synthesis of 2,4,6-trimethylpyridinium derivatives of 2-(hydrazinocarbonyl)-3-aryl-1H-indole-5-sulfonamides acting as potent inhibitors of the tumor-associated isoform IX and XII, Bioorg. Med. Chem. Lett. 19, 2931-2934 (2009).

Ozkirimli, S., Kazan, F., Tunali, Y.,  Synthesis, antibacterial and antifungal activities of 3-(1,2,4-triazol-3-yl)-4-thiazolidinones, J. Enzyme Inhib. Med. Chem. 24, 447-452 (2009).

Vanderlinden E., Cesur, N., Cesur Z., Göktas F.¸ Froeyen, M., Russell, C., Naesens, L. Identification  and mechanistic studies on a novel class of influenza virus fusion inhibitors, Antiviral Res. 82, A 70 (2009).

Akkurt, M., Yalçın, Ş.P., Büyükgüngör, O., Güzel, Ö., Salman, A, Crystal structure of (1,1-dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)methyl O-propyl dithiocarbonate, Anal. Sci. 24, x159-x160 (2008).

Akkurt, M., Yalçın, Ş.P., Ulusoy Güzeldemirci, N., Büyükgüngör, O.,  N-(3-Oxo-1-thia-4-azaspiro[4.5]dec-4-yl)-6-phenylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-3-acetamide hemihydrate, Acta Cryst. E64, o810-o811 (2008).

Güzel, Ö., Temperini, C., Innocenti, A., Scozzafava, A., Salman, A., Supuran, C.T., Carbonic anhydrase inhibitors. Interaction of 2-(hydrazinocarbonyl)-3-phenyl-1H-indole-5-sulfonamide with 12 mammalian isoforms: kinetic and X-ray crystallographic studies, Bioorg. Med. Chem. Lett. 18, 152-158 (2008).

Güzel, Ö., Karalı, N., Salman, A., Synthesis and antituberculosis activity of 5-methyl/trifluoromethoxy-1H-indole-2,3-dione-3-thiosemicarbazone derivatives,  Bioorg. Med. Chem. 16, 8976-8987 (2008).

Güzel, Ö., Innocenti, A., Scozzafava, A., Salman, A., Parkkila, S., Hilvo, M., Supuran, C.T., Carbonic anhydrase inhibitors. Synthesis and inhibition studies against mammalian isoforms I – XV with a series of 2-(hydrazinocarbonyl)-3-substituted-phenyl-1H-indole-5-sulfonamides, Bioorg. Med. Chem. 16, 9113-9120 (2008).

Klip, N.T., Güzel, Ö., Gürsoy, A., Synthesis of new 5-alkyl substituted 4-thiazolidinones utilising condensation with ethyl 2-bromo alkanoates, J. Chem. Res. 378-379 (2008).

Akkurt, M., Karaca, S., Şahin, E., Güzel, Ö., Salman, A., O-Butyl S-(1,1,3-trioksobenz[d]isothiazol-2-yl)methyl dithiocarbonate, Acta Cryst. E63, o2974 (2007).

Akkurt, M., Karaca, S., Şahin, E., Güzel, Ö., Salman, A., İlhan, E., 2-Hydroxy-N-(3-oxo-1-thia-4-azaspiro[4.5]dec-4-yl)-2,2-diphenylacetamide, Acta Cryst. E63, o3379-o3380  (2007).

Akkurt, M., Yalçın, S.P., Güzel, Ö., Salman, A., Büyükgüngör, O., 1,1,3-Trioxo-2,3-dihydro-1,2-benzisothiazol-2-ylmethyl 4-phenylpiperazine-1-carbodithioate, Acta Cryst. E63, o3383  (2007).

Akkurt, M., Yalçın, Ş.P., Gürsoy, E., Ulusoy Güzeldemirci, N., Büyükgüngör, O., 2-[6-(4-Bromophenyl)imidazo[2,1-b]thiazol-3-yl]-N’-(1-hylpropylidene)acetohydrazide, Acta Cryst. E63, o3103 (2007).

Gürsoy, E., Ulusoy Güzeldemirci, N., Synthesis and primary cytotoxicity evaluation of new imidazo[2,1-b]thiazole derivatives, Eur. J. Med. Chem. 42, 320-326 (2007).

Güzel, Ö., Salman, A., Spectrophotometric determination of drugs having primary amine group with p-dimethylaminocinnamaldehyde, Turkish J. Pharm. Sci. 4, 31-39 (2007).

Karalı, N., Gürsoy, A., Kandemirli, K., Shvets, N., Kaynak, B. F., Özbey, S., Vasyl   Kovalishyn, V., Dimoglo, A., Synthesis and Structure-Antituberculosis Activity Relationship of 1H-Indol-2,3-dione Derivatives, Bioorg. Med. Chem. 15, 5888-5904 (2007).

Karayel, A., Ozbey, S., Capan, G.,  X-ray crystallographic and theoretical study of 4-cyclohexyl-5-(2-furyl)-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazole-3-thione,  J. Mol. Struct.  841,  118-124 (2007).

Kasımoğulları Ö., Cesur Z., Fused heterocycles: Synthesis of some new imidazopyridines as   antimycobacterial agents. Turk. J.  Chem. 31, 617-622 (2007).

Yalçın, Ş.P., Akkurt, M., Şahin, E., Güzel, Ö., Salman, A., İlhan, E., N-(2,6-dimethyl-3-oxo-1-thia-4-azaspiro[4.5]dec-4-yl)-2-hydroxy-2,2-diphenylacetamide, Acta Cryst. E64, o1919 (2007).

Aladağ, A. İ., Özdemir O., Karalı, N., Gürel, A., Acute toxicity studies of two potential anticonvulsant 3-hydrazono-1H-2-indolinone derivatives, J. Fac. Pharm.Istanbul 38, 65-70 (2005-2006).

Altintas, H., Ates, O., Gursoy, A., Birteksoz, S., Otuk, G., Synthesis, antimicrobial and anticancer activities of 2-substituted acetamido-4-ethoxycarbonylmethyl-1,3-thiazoles, J. Fac. Pharm. İstanbul 38, 57-63 (2005-2006).

Altintas, H., Ates O., Uydes-Dogan, B. S., Alp, F. I., Kaleli, D., Ozdemir, O., Birteksoz, S., Otuk, G., Satana, D., Uzun, M., Synthesis and evaluation of antimicrobial and anticonvulsant activities of some new 3-[2- (5-aryl-1,3,4-oxadiazol-2-yl/4-carbethoxymethylthiazol-2-yl) imino-4-thiazolidinon-5-ylidene]-5-substituted/nonsubstituted 1H-indole-2-ones and investigation of their structure-activity relationships, Arzneim-Forsch/Drug Res. 56, 239-248 (2006).

Cesur,Z.,Cesur,N.,Synthesis   and   biological   evaluation   of   some   new    (Thiocarbamoilthio)acylamino-1,3-thiazole derivatives, J.Fac.Pharm. İstanbul 38, 31-36 (2005-2006).

Guzel, O., Terzioglu, N., Capan, G., Salman, A., Synthesis and biological evaluation of new 5-methyl-N-(3-oxo-1-thia-4- azaspiro[4.5]-dec-4-yl)-3-phenyl-1H-indole-2-carboxamide derivatives , Arkivoc  12, 98-110 (2006).

Güzel, Ö., İlhan, E., Salman, A.,  Synthesis and antimycobacterial activity of new 2-hydroxy-N-(3-oxo-1-thia-4-azaspiro[4.4]non-4-yl)/(3-oxo-1-thia-4-azaspiro[4.5]dec-4-yl)-2,2-diphenylacetamide derivatives, Monatsh. Chem. 137, 795-801 (2006).

Güzel, Ö., Salman, A., Synthesis, antimycobacterial and antitumor activities of new (1,1-dioxido-3-oxo-1,2-benzisothiazol-2(3H)-yl)methyl N,N-disubstituted dithiocarbamate / O-alkyldithiocarbonate derivatives,  Bioorg. Med. Chem. 14, 7804-7815 (2006).

Ozkirimli, S., Cesur, Z., Capan, G., Ergenc, N., Gursoy, A. High performance liquid chromatographic determination of cefaclor and cephalexin using fluorescence detection following precolumn derivatization , J. Fac. Pharm. İstanbul  38, 87-94 (2005-2006).

Terzioğlu, N., Karalı, N., Gürsoy, A., Pannecouque, C., Leysen, P., Paeshuyse, J., Neyts, J., De Clercq, E., Synthesis and primary antiviral activity evaluation of 3-hydrazono-5-nitro-2-indolinone derivatives, Arkivoc 1, 109-118 (2006).

 

Ödüller
ÖDÜLLER

 

Ur, F., Cesur, N., Birteksöz, S., Ötük, G., Synthesis of some new 6-Methylimidazo[2,1-b]thiazole-5-carbohydrazide derivatives and their antimicrobial activities, Arzneim.-Forsch./Drug Res. 2, 125-129 (2004).
2004 Yılı Novartis Farmasötik ve Medisinal Kimya İlaç Tasarım ve Geliştirme Araştırma İkincilik Ödülü

 

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved