Farmasötik Botanik

Tanıtım
TANITIM

726a711364577141e2ab0b852c44f4b54294f8d5

 

4 Kasım 1963’de öğretime başlayan fakültemiz bünyesinde kurulan ilk 5 kürsüden biri de Farmasötik Botanik Kürsüsüdür. Fakültemizin ilk dekanı olan Prof. Dr. Turhan Baytop tarafından görevlendirilen komisyonun (Prof. Dr. Rasim Tulus, Prof. Dr. Asuman Baytop ve Doç. Dr. Nedime Ergenç) raporu doğrultusunda 16 Temmuz 1964’de resmen kurulmuştur.

Farmasötik Botanik Anabilim Dalının başlıca amaçları eğitim, öğretim ve araştırmanın yanı sıra  Eczacılık Fakültesi Herbaryumu’nu (ISTE) geliştirmek olarak sıralanabilir: 1. Öğretim: Başta tıbbi amaçlı kullanılan bitkiler olmak üzere, Türkiye bitkilerinin tanınması üzerinde yoğunlaşır. Bitkiden elde edilen ham maddenin ilaca dönüşüm aşamasına kadar geçen süreçte başlangıç noktası bitkinin bilimsel olarak tanımlanabilmesidir. Bu da yoğun bir bilgi birikimini gerektirir.

2. Araştırma: Türkiye’nin bitkisel zenginliğini kullanabilmek için öncelikle tanımak gereklidir. Bu nedenle Anabilim dalı akademisyenleri yoğun arazi çalışmalarıyla bitkilerimizi yetiştikleri ortamlarda incelemeyi tercih eder.

3.İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Herbaryumu (ISTE)’nu geliştirmek:  Bir herbaryumun temelde 2 önemli özelliği olmalıdır; 1. Bitki çeşitliliği, 2. Teşhislerin güvenilirliği. ISTE bu iki özelliği sağlaması açısından Türkiye’nin en işlevsel herbaryumudur. Araştırma materyali bitki olan her alanda yapılan tüm çalışmalarda o bitkinin bir örneği uluslar arası düzeyde kabul gören bir herbaryuma referans olarak verilmesi ve bunun da çalışmasının sonuç raporunda belirtilmesi bilimsel etik açısından önemlidir. Çalışmanın kalitesine değer katar

Ayrıntılı bilgi için tıklayınızHerbaryum

 

Öğretim Üye ve Yardımcıları
ÖĞRETİM ÜYE VE YARDIMCILARI
d6680e140b0602948eea910bc753d101f9347cfc
Prof.Dr. Emine AKALIN
Anabilim Dalı Başkanı
b56b0208f1ff63fa8a82d3e40ac2f0036411c97f
Prof.Dr. Şükran KÜLTÜR
14fa7d62d8a04fe4abb661acb4a06100d75fb635
Yard.Doç.Dr.
Gülay ECEVİT GENÇ
517122377f7d26cd39df51f957a87f825678bc09 
Yard.Doç.Dr. Mine KOÇYİĞİT
9bc29edb6e556068390da9c75d288daa6edcfcc4
Yard.Doç.Dr. Yeter YEŞİL
 

Araş.Gör.Dr. Bahar GÜRDAL

Dersler
DERSLER
 
Lisans Dersleri

Bitki Morfolojisi

Farmasötik Botanik

Halk Arasında Kullanılan Bitkilerin Anatomik Yapısı

Etnobotanik

Türkiye’nin Biyolojik Zenginliği ve Önemli Tıbbi Bitki Alanları

Ekonomik Bitkiler

Lisansüstü Dersleri

Farmasötik Botanik Yüksek Lisans Programı

Farmasötik Botanik Doktora Programı

a3666e3c6d9b974b1fd02af3ba13557b953f294b

Başta tıbbi amaçlı kullanılan bitkiler olmak üzere, Türkiye bitkilerinin tanınması üzerinde yoğunlaşır. Bitkiden elde edilen ham maddenin ilaca dönüşüm aşamasına kadar geçen süreçte başlangıç noktası bitkinin bilimsel olarak tanımlanabilmesidir. Bu da yoğun bir bilgi birikimini gerektirir.  Bunun yanı sıra tıbbi bitkilerin sistematiği, anatomisi, korunması, halk arasında kullanımı ve biyoçeşitlilik Anabilim Dalının programlarında yer almaktadır.
Anabilim dalımızın öğretim sistemi öğrencinin aktif olarak derse katılımı ve araştırmaya teşvik edilmesi temeline dayanmaktadır. Teorik olarak işlenen dersler, canlı bitki örnekleriyle pratik çalışmalarda pekiştirilir. Öğrenci laboratuvarımızda 50 adet ışık mikroskobu ve 12 adet stereo mikroskop bulunmaktadır. Öğrenciler canlı bitki örneklerini stereo mikroskopları ve ışık mikroskoplarını kullanarak bizzat inceler. Ödevler ile öğrencinin bilgiye ulaşma yöntemlerini de öğrenmesi sağlanır. Bu yıl ikincisi düzenlenen “Öğrenci Ödevleri Poster Sunumları” buna en güzel örnektir.

II. Öğrenci Ödevleri Poster Sunumları

 

Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI

 

09d5ba612cc28032b01937690e991b32cbcdc470
Anabilim dalımızın temel araştırma konuları Tıbbi bitkiler sistematiği, Etnobotanik, Önemli Bitki Alanları, Ticareti Yapılan Bitkiler, Monokotil Bitkiler, RosaceaeApiaceaePapaveraceae gibi familyalar ve bunlar üzerinde anatomik, karyolojik, palinolojik çalışmalardır.
 
Laboratuvar Donanımı
LABORATUVAR DONANIMI

d5d4f02060fade9c050e7b2fb476f86cea02472d

Araştırma laboratuvarımızda 2 adet kromozom analiz sistemi bulunmaktadır. Bitkilerin teşhis edilmesinde kromozom sayıları ve morfolojileri önemli karakterdir. Anabilim dalımızda bu konuda yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bu iki sistem aynı zamanda anatomik çalışmaların görüntülenmesinde de kullanılır. Anatomik çalışmalarda kullanılmak üzere bir adet buz mikrotomu bulunmaktadır. Çeker ocak, 5 adet ışık mikroskobu, 2 adet stereo mikroskop, 2 adet etüv, 2 adet su banyosu, 2 adet buzdolabı, 1 adet inkübatör araştırma laboratuvarında kullanılan başlıca cihazlardır.

 

 

Projeler
PROJELER

 Tamamlanan Projeler

 • Ardahan ve Kahramanmaraş’ın Nadir ve Endemik Bitkilerinin Korunması. (KANBK) Projesi BTC-UNDP (SGP) desteği ile koordinatörlüğümde yürütülen proje 30. Mart 2011 tarihinde tamamlanmıştır (Yürütücü: Prof.Dr. Neriman Özhatay).
 • Kırklareli’de Kullanılan Bitkisel Karışımlar (İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, 2588/09062008)- (Yürütücü: Doç.Dr. Şükran Kültür)
 • Yıldız Dağlarında Doğal Kaynakların ve Biyolojik Çeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Gelişmesi Projesi, Türkiye, Avrupa Birliği Tarafından Desteklenen Çevre ve Orman Bakanlığı Projesi (Avrupa Destek/125289/D/Ser/Tr)
 • Ballı Bitkiler Herbeyumu. İstanbul Kalkınma Ajansı 2010 yılı Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı ile desteklenen “Bal ve Diğer Arı Ürünleri ile Sağlıklı Yaşam Platformu” projesi kapsamında, Prof. Dr. Neriman Özhatay tarafından yürütülmüştür.

 

Ayrıntılı Bilgi

Devam Eden Projeler
 • Türkiye Geofitlerinin Kültüre Alınması, Yeni Tür ve Çeşitlerinin Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması II” TÜBİTAK tarafından desteklenen ve Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülen (Koordinatör Uzm. Erdal Kaya)”Türkiye Geofitlerinin Kültüre Alınması, Yeni Tür ve Çeşitlerinin Süs Bitkileri Sektörüne Kazandırılması II ” konulu projede (KAMAG 110G007) türlerin teşhisleri konusunda danışman ve koordinatör (Yürütücü: Prof. Dr. N. Özhatay).
 • ISTE Bilgi Sistemi: Beykent Üniversitesi Bilgisayar Bölümünden Prof. Dr. Yahya Karslıgil ‘in talebi ile iki öğrencisi Herbaryumumuz ile ilgili Veri Tabanı Programı çalışmalarını bitirme ödevi olarak hazırladıkları programa dayanarak Araştırma Fonuna proje verilmiş ve proje onaylanmıştır (Yürütücü: Prof. Dr. N. Özhatay).
 • Euro-Med Plant Base” Yürütücü sekreterliği, “The University of Reading, School of Plant Sciences Centre for Plant Diversity and Systematics” tarafından yapılan ve ilgili ülkelerin önde gelen botanikçilerinin oluşturduğu yönetim kurulunun sorumluluğu altında, Avrupa ve Akdeniz ülkelerinde yayılış gösteren Liliaceae taksonları listelenerek projeye katkıda bulunulmaktadır.
 • Atlas Florae Europaeae” Avrupa Florasının haritalanması Türkiye Temsilcisi olarak görev alınmıştır. Finlandiya’da Helsinki Üniversitesi tarafından “Atlas Florae Europaeae adı altında yürütülmektedir.
 • Türkiye\’de Yayılış Gösteren Pimpinella L. (Apiaceae/Umbelliferae) Cinsinin Revizyonu ve Bu Cinse Ait Bitkilerden Elde Edilen Uçucu Yağların Antioksidan Aktivitelerinin Araştırılması, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi (Proje No: 4821) (Yürütücü: Doç. Dr. Emine Akalın).
 • Türkiye’de yayılış gösteren Bupleurum L. (Apiaceae/Umbelliferae) cinsinin revizyonu Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, CUBAP (Proje No:EGT-023) (Yardımcı araştırıcı: Doç. Dr. Emine Akalın).
 • Türkiye’de doğal olarak yetişen bazı Stachys cretica alttürlerinin sekonder metabolitleri ile antibakteriyel ve anti-QS aktiviteleri yönünden araştırılması (İ. Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri,  Proje No. 3784) Yardımcı araştırıcı: Doç. Dr. Şükran Kültür
Tamamlanan Tezler
 • Bio. Serpil Ünlü Türkiye’nin Paeonia L. türleri üzerinde Farmasötik Botanik Araştırmalar, 2010 (Bap Proje No 3488) Yüksek Lisans, Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay.
 • Bio. Serpil Demirci Andırın İlçesinde (Kahramanmaraş)Etnobotanik Bir Araştırma, 2010 (Bap Proje No 6184) Yüksek Lisans, Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay.
 • Bio. Uzm İlker Genç ‘’Türkiye’de Allium L: cinsi Melanocrommyum seksiyonuna ait taksonlar üzerinde taksonomik araştırmalar (Bap Proje No 798) (Sınav Tarihi 16.09.2010) Doktora, Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay.
 • Araş.Gör.Uzm. Mine Koçyiğit, Türkiye’de Allium L: cinsi Codonoprasum seksiyonuna ait taksonlar üzerinde taksonomik araştırmalar (Bap Proje No 1442) (10.12.2010) Doktora, Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay.
 • Arş. Gör. Gülay Ecevit Genç “Türkiye’nin Batısında ve Doğusunda Yetişen Eryngium Türleri Üzerinde Etnobotanik Araştırmalar” (Bap Proje No 2344) (Sınav Tarihi 16.09.2010) Doktora, Danışman: Doç. Dr. Emine Akalın
 • Ecz. Bahar Gürdal “Marmaris (Muğla) ilçesinde Etnobotanik bir araştırma” (Bap Proje No 4057) (Sınav Tarihi 2.12.2010) Yüksek Lisans, Danışman: Doç. Dr. Şükran Kültür
Devam Eden Tezler
 • Araş.Gör.Uzm. Bio. Yeter Yeşil  “Türkiye’nin Polygonatum  Miller türleri üzerinde farmasötik botanik araştırmalar” (Bap Proje No 5923), Doktora, Danışman: Prof. Dr. N. Özhatay.

 

 
Lisans Öğrencilerinin Bitirme Projeleri
 • Mustafa Güneş (07.06.2011) “İstanbul Avrupa yakasındaki aktarlarda satılan bitkilerin araştırılması”  Prof.Dr.Neriman Özhatay
 • Betül Karpuz (07.06.2011)”Beş tıbbi bitkinin farmasötik botanik yönden tanıtılması: Punica granatum, Taraxacum officinale, Vaccinium myrtillus, Valeriana officinalis, Vitex agnus-castus” Prof. Dr. Neriman Özhatay
 • Yağmur Emre Arıcan (07.06.2011)”Kumluca (Antalya) da halk tarafından kullanılan bitkiler üzerine bir inceleme” Prof. Dr. Neriman Özhatay
 • Nihan Yeşiltaş (07.06.2011) “Melissa officinalis L. (Melisa)” Doç. Dr. Emine Akalın
 • Aysel Tunç (07.06.2011) “Adet döneminde halk arasında kullanılan bitkiler” Doç. Dr. Emine Akalın
 • Gökhan Şahin (07.06.2011) “Salvia fruticosa Miller (Adaçayı)” Doç. Dr. Emine Akalın
 • Gözde Sönmez (07.06.2011) “Homeopatide kullanılan Türkiyede doğal olarak yetişen bazı tıbbi bitkiler” Doç.Dr Şükran Kültür
 • Timur Hakan Barak (07.06.2011) “Allium sativum L. (Sarımsak)” Doç.Dr Şükran Kültür
 • Rıdvan Çolak (07.06.2011) “Develi (Kayseri) ilçesinden Etnobotanik bir araştırma” Doç. Dr Şükran Kültür

 

 

Yayınlar
YAYINLAR
Yurtdışı Yayınlar
1.Özhatay N, Koçyiğit M, Akalın E (2010). A new species of Allium (Sect. Codonoprasum) from the European Turkey; A. rumelicum -Phytologia Balcanica 16 (3) :355-359.
2.Kültür Ş (2010). Centaurea nerimaniae sp. nov. (Asteraceae) from South Anatolia, Turkey -Nordic Journal of Botany 28 :613-616. (SCI)
Şerbetçi T, Demirci B, Bozkurt Güzel Ç, Kültür Ş, Ergüven M, Başer KHC (2010). Essential oil composition antimicrobial and cytotoxic activities of two endemic Stachys cretica subspecies (Lamiaceae) from Turkey- Natural Product Communication, 5: 1369-1374 (SCI).
3.Bitiş L, Kültür Ş, Melikoğlu G, Özsoy N, Can A (2010). Flavonoids and Antioxidant Activity of Rosa agrestis Leaves, Natural Product Research 24: 580-589 (SCI).
4.Akpulat A, Akalın E (2010). A new Umbelliferae species from Northeast Turkey: Peucedanum ozhatayiae- Annales Botanici Fennici, 47: 59–62 (SCI).
5.Erol O, Kocyigit M, Şık L, Özhatay N & Küçüker  O (2010). “A new Crocus L. (Iridaceae) taxon from SW Anatolia: C. antalyensis B. Mathew subsp. striatus O. Erol & M. Koçyiğit”. Nordic J. Bot. 28: 186-188.
6.Özhatay N, Akalın E, Genç G & Kültür Ş (2009). “Ethnomedicinal uses of the wild vascular plants from European Turkey (Turkish Thrace), Proceeding of the Fourth Balkan Botanical Congress, Scientific Area Ethnobotany and Phytochemistry, p. 613-623.
7.Özhatay N, Koçyiğit M (2009). Pollen morphology of Allium species (Liliaceae) in European Turkey and around İstanbul- Phytologia Balcanica 15 (2): 199 – 208.
8.Alkhatib R, Hennebelle T, Roumy V, Sahpaz S, Süzgec S, Akalın E, Meriçli AH, Bailleul F. (2009). Coumarins, caffeoyl derivatives and a monoterpenoid glycoside from Ferulago asparagifolia- Biochemical Systematics and Ecology, 37 (3): 230-233. (SCI).
9.Kandemir A, Ecevit-Genç G, Genç İ (2009). Silene dumanii (Caryophyllaceae), a new species from east Anatolia, Turkey- Annales Botanici Fennici, 46, 71–74 (SCI).
10.Kültür Ş (2008). An Ethnobotanical Study of Kırklareli (Turkey)- Phytologia Balcanica, 14, 279-289.
11.Kültür Ş (2007). Medicinal Plants Used in Kırklareli Province (Turkey), Journal of Ethnopharmacology, 111, 341-364 (SCI).
12.Barla A, Öztürk M, Kültür Ş, Öksüz S (2007). Screening of antioxidant activity of three Euphorbia species from Turkey” Fitoterapia, 78, 423-425 (SCI).
13.Ecevit Genç G, Kandemir A & Genç İ (2007). A new species of Silene (Caryophyllaceae) from east Anatolia, Turkey- Nordic Journal of Botany, 25: 58-63. (SCI).
14.Ecevit Genç G, Kandemir A, Genç İ (2007). A new species of Silene (Caryophyllaceae) from East Anatolia, Turkey- Nordic Journal of Botany, 25:58-63. (SCI).
15.Demirci S, Özhatay N. An Ethnobotanical Study in Kahramanmaraş (Turkey); Wild plants used as economic purpose in Andırın, Kahramanmaraş. Macedonian Pharmaceutical Bulletein, Vol 57 (suppl), p.221, 2011.

Yurtiçi Yayınlar
1.Güneş F & Özhatay N (2011). An ethnobotanical study from Kars, Eastern Turkey, Biological Diversity and Conservation; 4(1):30-41.
2.Kolak U, Boğa M, Akalın Uruşak E, Ulubelen (2011). A. Constituents of Plantago major subsp. intermedia with Antioxidant and Anticholinesterase Capacities- Turk J Chem, vol. 35:1-9. (SCI)
3.Gürdal B & Kültür Ş (2011). Türkiye’de Rosaceae türlerinden halk tıbbında kullanılan bitkiler, 19. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiri Kitabı, s. 309-317, Mersin.
4.Koçyiğit M & Özhatay N (2010). A Contribution to the Genus Allium L (Sect. Codonoprasum) in Turkey- Turk. J. Bot..34: 391-395 (SCI).
5.Özhatay N, Kültür Ş, Aslan S (2009). Check-list of Additional Taxa to the Supplement Flora of Turkey IV- Turk J Bot., 33: 191-226. (SCI).
6.Kültür Ş & Sami SN (2009). Medicinal Plants Used In Isperih (Razgrad-Bulgaria) District- Turk J. Pharm. Sci., 6 (2), 107-124.
7.Özhatay N, Akalın E, Özhatay E & Ünlü S (2009). Rare and Endemic Taxa of Apiaceae in Turkey and Their Conservation Significance, Istanbul Univ.  J. Fac. Pharm. 40: 1-9.
8.Koçyiğit M & Özhatay N (2009). The Wild Edible Plants and Miscellaneous Useful Plants in Yalova Province (Northwest Turkey)”-Istanbul Univ. J. Fac Pharm. Vol.40 :19-29.
9.Kızılarslan Ç & Özhatay N (2009). Local names of some plants from the South part of İzmit NW Turkey) of İzmit (NW Turkey) İstanbul Univ J. Fac. Pharm.vol 40 :37-46.
10.Altundağ E & Özhatay N (2009). Local names of some useful plants from Iğdır Province (East Anatolia) Istanbul Univ. J. Fac. Pharm, 40: 101-111
11.Kültür Ş & Sami SN (2009). “An ethnobotanical study from Isperih (Razgrad-Bulgaria)”, J. Fac. Pharm. İstanbul, vol. 40, 11-18.
12.Yeşil Y & Akalın E (2009). The Plants of Using for dye in Kürecik (Akçadağ/Malatya), Eastern Anatolia of Turkey, J. Fac. Pharm. İstanbul vol. 40: 117-124.
13.Altundağ E & Gürdal B (2009). Anatomical Characteristics of Centaurea glastifolia L. (Asteraceae ) Used as folk medicine in east Anatolia. J. Fac. Pharm. İstanbul; vol. 40: 57-64.
14.Yeşil Y & Akalın E (2009). Folk medicinal plants in Kürecik Area (Akçadağ/Malatya-Turkey), Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 6(3): 207-220.
15.Genç İ & Özen F (2008). Çatalca (İstanbul)’nın güney kesiminin florası. Ot Sistematik Botanik Dergisi, 14 (1), 19-46.
16.Keskin M & Kültür Ş (2007). The Presence of Silene cephalanta Boiss. (Caryophyllaceae) in Turkey – J. Fac. Pharm. Istanbul, 39, 61-63.
17.Kültür Ş & Bitiş L (2007). Anatomical and Preliminary Chemical Studies on the Leaves of Cotinus coggyria- J. Fac. Pharm. Istanbul, 39, 65-72.
18.Demirci S, Özhatay N. An Ethnobotanical Study in Kahramanmaraş (Turkey); Wild Plants Used For Medicinal Purpose in Andırın, Kahramanmaraş. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 9(2), 2012 (Accepted).

Kitaplar

2c846f49b20d349bf73b7b6bb8b2b7d19d693081

1.Özhatay N, Özhatay E & Erdem Ö A (2010). “Şile’nin Doğal Çiçekli Bitkileri” İstanbul.
2.Özhatay N & Keskin M (2007).  Ömerli Havzası’nın (İstanbul) Doğal Bitkileri. İstanbul.
3.Özhatay N (2006). Türkiye’nin BTC Boru Hattı Boyunca Önemli Bitki Alanları. İstanbul.
4.Özhatay N, Eminağaoğlu Ö & Esen S (2010). Karlı Yaylaların Saklı Bahçesi “Ardahan’nın Doğal Bitkileri”. İstanbul.
5.Özhatay N, İlçim A & Ok T (2009). Ahır Dağı’nın Sessiz Güzelleri “ 200 yabani Çiçek”. İstanbul.
6.Demiriz H & Özhatay N (1993). Proceedings of the 5 th OPTIMA Meeting İstanbul.
7.Johnson MAT & Özhatay N (1996). A review of Allium section Allium, B. Mathew (ed.), Chapter Cytology of Allium sect. Allium 17-40, Whitstable Litho Ltd., Whitstable, Kent.
8.Güner A, Özhatay N, Ekim T & Başer KHC (2000). Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Second Supplement Vol. 11, Edinburgh, p. 656.
9.Mathew B & Özhatay N (2001). The Cyclamen of Turkey, The Cyclamen Society, London.
10.Özhatay N (2001). Plant of the Balkan Peninsula: into the next Millennium (Proceedings of the 2nd Balkan Botanical Congress), Vol. I, İstanbul.

Ödüller
ÖDÜLLER

 

 

 

————————————————————————————————————————-
 

 

 

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved