Farmakoloji

Tanıtım
TANITIM

 Farmakoloji Kürsüsü, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesinin kuruluşu tamamlanırken 1965 yılında müstakil olarak kurulmuş ve Prof. Dr. Hayriye Amal, geçici olarak, “Farmakoloji Kürsüsü Profesörü” olarak görevlendirilmiştir.  İ.Ü. Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Tedavi Kürsüsü’nde 1965 yılında doçent olan ve Ocak 1966’da Eczacılık Fakültesi Farmakoloji kürsüsüne doçent olarak atanan Dr. Gültekin Sunam, 1966 yılının Şubat ayından itibaren İ.Ü. Senatosu tarafından Farmakoloji Kürsüsünün yönetimi ile görevlendirilmiştir.

1965–1966 yılının kış sömestri döneminde Eczacılık Fakültesi öğrencilerine farmakoloji dersi İ.Ü. Tıp Fakültesi Farmakoloji ve Tedavi Kürsüsü öğretim üyeleri tarafından verilmiştir.  1966 yaz sömestrinden itibaren ise dersler Doç. Dr. Gültekin Sunam tarafından verilmeye başlanmıştır. Doç. Dr. Gültekin Sunam 1968 yılında Eczacılık ve Diş hekimliği Fakültesi öğrencileri için Genel Farmakoloji kitabını yayınlamıştır.

Farmakoloji Kürsüsü 1982 yılında YÖK kanunu ile birlikte Farmakoloji Anabilim Dalı haline dönüştürülmüştür. 1971 tarihinde Profesör ünvanını alan ve 1966–1994 yılları arasında Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanlığını yürüten Prof. Dr. Gültekin Sunam, 1987-1990 ve 1991-1994 yılları arasında Fakülte Dekanı olarak da görev yapmıştır.  Prof. Dr. Gültekin Sunam 1994 yılında emekli olmuş ve bu tarihten itibaren Anabilim Dalı başkanlığı görevi Prof. Dr. Osman Özdemir tarafından yürütülmüştür. Prof. Dr. Osman Özdemir Anabilim Dalının daha da gelişerek bilimsel olarak ileri düzeyde olmasını hedeflemiş ve titizlikle seçtiği özverili, azimli, her zaman ileriyi hedefleyen öğretim üye ve elemanlarından oluşan ekibimiz için yeterli donanıma sahip bir laboratuvarın kurulmasına gayret göstermiştir. Ulusal ve uluslar arası bilimsel platformlarda söz sahibi olmayı vazgeçilmez bir ilke olarak kabul eden hocamız, uluslar arası kollaborasyonların kurulmasını ve genç akademik kadromuzun yurt dışındaki gelişmiş laboratuvarlarda deneyim kazanmasını teşvik etmiştir. Anabilim dalımıza olan sevgisini ve desteğini her zaman hissettiğimiz değerli hocamız Prof. Dr. Osman Özdemir,  2007 yılında emekli olmuştur.

Doktorasını 1984 yılında İsviçre Bern Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Farmakoloji Enstitüsü’nde tamamladıktan sonra Farmakokinetik alanında değerli çalışmalar yapan ve bu alanda Anabilim Dalımızda öğrenciler yetiştiren Prof. Dr. Gül Baktır,  2007 Nisan – Ocak 2011 tarihleri arasında Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüş, 2011 yılında emekli olmuştur.

1998 yılında Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalından Yardımcı Doçent ünvanı ile gelerek aramıza katılan Prof. Dr. Sönmez Uydeş Doğan,  kardiyovasküler farmakoloji alanında yürüttüğü uluslar arası düzeydeki bilimsel çalışmaları ile Anabilim Dalımız için değerli bir kazanım olmuştur. Prof. Dr. Sönmez Uydeş Doğan, Ocak 2011 Nisan tarihinden itibaren Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmektedir.

2000 yılında emekli olan ve aynı yıl aramızdan beklenmedik ayrılışı ile bizleri gönülden üzen değerli öğretim üyemiz Prof. Dr. Ahmet Ekinci‘ yi her zaman saygıyla anıyoruz.

 
Öğretim Üye ve Yardımcıları
ÖĞRETİM ÜYE VE YARDIMCILARI
dcc44aef4ded6563bdcad97e23ec14bfdf5d89f9
Prof.Dr. Sönmez UYDEŞ DOĞAN
Anabilim Dalı Başkanı
nuriye.akevDoç.Dr. Alper OKYAR 2b3167bf586ef836810201644e1c40bb1670cdabDoç.Dr. Gökçe TOPAL TANYILMAZ 9ab5226382ba574354b5313701d97824ad7c1da6Doç.Dr. İlkay ALP YILDIRIM  
 nuriye.akev Yrd.Doç.Dr. Deniz KALELİ DURMAN  2f21fa152dbeaf0ce05ee6ec681199ed66a7db69Yrd.Doç.Dr.  Zeliha PALA KARA
aa689adc104c06ed8965b5153ba2a52ecc1b0f43Yrd.Doç.Dr. Nihan ÇARÇAK 1a16798bb4cda4cfd50b86dad9a488639435f2a6Arş.Gör.Dr. Narin ÖZTÜRK  nuriye.akevArş.Gör. Erkan CİVELEK
Dersler
DERSLER
Lisans Dersleri

Farmakoloji I

Farmakoloji II

Farmakoloji III

Farmakoterapi I

Farmakoterapi II

Farmasötik Bakım

Klinik Eczacılık

İlaç Etkileşimleri

 

—————————————————————————————————————————————–
Lisansüstü Dersleri

 

Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
 

Kardiyovasküler  sistem farmakolojisi: • Deney hayvanı ve insan kaynaklı izole damar preparatlarında (sıçan aortası, insan meme içi arteri, safen veni, radyal arteri vb.) ilaçların,  bitkisel kaynaklı ya da sentetik olarak elde edilen etkin maddelerin endotel bağımlı ve düz kas aracılı yanıtlarının incelenmesi, • İzole kalpte çeşitli ajanların kardiyak etkisinin araştırılması, iskemi ve reperfüzyon hasarı • Mikrodamarlarda (sığır retinal arteri, sıçan mezenterik arteri, karotid arteri, renal arteri vb.) vasküler yanıtların incelenmesi • Deneysel hayvan modellerinde (hipertansiyon, diyabet, glokom) vasküler reaktivitenin incelenmesi • Preeklampside prostanoid reseptörlerinin rolünün ve fonksiyonlarının incelenmesi  • Retina kaynaklı gevşetici faktörün (RRF) etkisinin ve etki mekanizmasının incelenmesi

Gastrointestinal sistem farmakolojisi: • İzole gastrointestinal düz kas preaparatları (kobay ileumu, sıçan mide fundusu vb.) üzerinde çeşitli ilaç ya da etkin maddelerin etkilerinin incelenmesi • İzole düz kas preparatlarında antikolinerjik etkinin değerlendirilmesi • Deneysel hayvan modelinde (indometazin ülseri) çeşitli ilaçların ya da bitkisel ekstrelerin ve kimyasal maddelerin etkilerinin incelenmesi

Santral sinir sistemi farmakolojisi: • Deneysel epilepsi modelleri, Kindling epilepsi modeli

Farmakokinetik çalışmalar: • İlaçların farmakokinetik-farmakodinamik özellikleri arasındaki bağıntının incelenmesi • P-glikoproteinin ilaçların organizmada dağılım profili üzerine etkilerinin preklinik çalışmalarla incelenmesi • İlaçların plazma ve diğer vücut sıvılarındaki düzeylerinin yüksek basınçlı sıvı kromatografisi (HPLC) ile tayini • Kronofarmakokinetik çalışmalar • ABC gen familyasına dahil taşıyıcı proteinlerin, ilaçların farmakokinetiğine olan etkilerinin, ilaç-ilaç ve ilaç-besin etkileşmelerindeki rollerinin preklinik olarak incelenmesi • Deney hayvanlarında oluşturulan karaciğer yetmezliği modelinde çeşitli bitki ekstrelerinin ve kimyasal maddelerin karaciğer üzerinde koruyucu etkilerinin değerlendirilmesi • İlaçların deriden penetrasyonunun incelenmesinde kullanılan in vitro ve in vivo yöntemler

Farmakolojik Aktivite Tayinleri: • Bitkisel kaynaklı ve sentetik olarak elde edilen etken maddelerin çeşitli farmakolojik etkilerinin tarama testleri ile araştırılması (lokomotor aktivite, analjezik aktivite, antikonvülzan aktivite, antienflamatuvar aktivite, antiülser aktivite, antihipertansif aktivite)

Laboratuvar Donanımı
LABORATUVAR DONANIMI

Temel Cihazlar

 • -İzole organ banyo sistemi (8 kanallı ADInstruments-Powerlab,  4 kanallı-Grass)
 • -Myograf sistemi  (4 kanallı DMT, 2 adet)
 • -Langendorf – izole perfüze kalp sistemi ( ADInstruments-Powerlab)
 • -Noninvazif kan basıncı sistemi  (Tail Cuff) (ADInstruments-Powerlab)
 • -HPLC (Waters) -Telemetri (DSI) -Distile su cihazı (Milli Q) -CO2\’li inkübatör  (Sanyo)
 • -Hot plate (UgoBasile) -Perfüzyon pompası (Kdscientific) -Santrifüj cihazı (Ettich)
 • -Elektronik tartı (Sartorius) -Ultrasonik su banyosu (Elmasonic) -pH metre (Orion)
 • -Vorteks (IKA)
 • -Manyetik karıştırıcı (Elektromag)
 • -Homojenizatör (ART-micra)
 • -Soğuk ışık kaynağı (Schott)
 • -Sıvı azot tankı (International Cryogenetics Inc.)
 • -Derin dondurucu (-200C  -800C)
 • -Disseksiyon mikroskobu (Zeiss)
 • -Oksijen karışım tüpleri
 • -Azot tüpü
 • -Ayarlanabilir mikropipetler (Ependorf, Genex)
 • -Göz içi basınç ölçer (Reichert)

 

Projeler
PROJELER

Tamamlanan projeler (Son 5 yıl)

1. “Ondansetron’un Organizmada Parçalanabilen Polimerler İle Mikrokürelerini Hazırlanması Ve Nazal Olarak Uygulanması.”  Novartis Araştırma Destekleri, 2004-2008.
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Yıldız Özsoy
Yardımcı Araştırıcı: Araş. Gör. Dr. Sevgi Güngör,  Araş. Gör. Dr. Alper Okyar, Doç. Dr.Sıdıka Ertürk, Prof. Dr. Gül Baktır
2. “Beta-3-Adrenoseptörlerin Kardiyak İskemi-Reperfüzyon Hasarı Üzerindeki Etkileri.” İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2005-2008.
Projenin Yürütücüsü: Araş. Gör. Deniz Kaleli Durman
Yardımcı Araştırıcı: Prof. Dr. B. Sönmez Uydeş Doğan
3. “Preeklampsinin PGF2 Düzeylerine ve FP Reseptörü Üzerine Olan Etkisinin  İncelenmesi.“ İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2006-2008.
Projenin Yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Gökçe Topal
Yardımcı Araştırıcı: Prof. Dr. Osman Özdemir, Prof. Dr.Sönmez Uydeş-Doğan, Prof. Dr. Rıza Madaslı, Doç. Dr. Altay Gezer, Prof. Dr. Emine Kökoğlu, Uzm. Dr. Mine  Kucur, Dr. Xavier Norel, Dr. Charles Brink, Dr. Jean Baptiste Michel, Nabil Foudi
4. Yard. Doç. Alper Okyar, 6. Çerçeve Programı (6. FP/2006-2009) dahilinde başlatılan spesifik hedefli araştırma projesi TEMPO (Specific targeted research project; Temporal Genomics for Tailored Chronotherapeutics). Kontrat No. LSHG-CT-2006-037543. Proje Koordinatörü: Dr. Francis Lévi. Görev alınan iş paketleri: İş paketi-1 (Fonksiyonel genomik) ve İş paketi-3 (Ritmik ilaç uygulama) (Yardımcı Araştırıcı).
5. Yard. Doç. Alper Okyar,  6. Çerçeve Programı (6. FP/2006-2009) Mükemmeliyet Merkezi BIOSIM (Biosimulation, a new tool for drug development). Kontrat No: LSHBCT-2004-005137 Proje Koordinatörü: Dr. Erik Mosekilde. Kanser Alanı Başkanı: Dr. Francis Lévi. Görev alınan iş paketleri:  İş paketi-13 (Antikanser ilaçların kronofarmakolojisi) (Yardımcı Araştırıcı).
6. “20, 30 ve 60 günlük Wistar ve GAERS  sıçanlarda kindling sürecinin incelenmesi”
İstanbul  Üniversitesi  Araştırma Projesi Birimi, 2006-2010.
Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Gül Baktır
Yardımcı Araştırıcılar: Araş.Gör.Nihan Çarçak, Doç. Dr. Rezzan Aker,   Prof.Dr. Filiz Onat, Prof. Dr. Osman Ozdemir, Prof. Dr. Gül Baktır
7. Güngör S., Okyar A., Ertürk S., Baktır G., Özsoy Y. ‘’Ondansetronun mikrokürelerinin hazırlanması ve nazal olarak uygulanması üzerine çalışmalar’’ İ.Ü. Araştırma Fonu Proje No: BYP-336/24122003, Araştırma Projesi, Proje Bitiş Tarihi: Mayıs-2007.
8. Okyar A,, Lévi F. Kanserde sirkadiyen tedavi. İ.Ü. BAP Birimi, 2007.  Proje No. BYP-5462. Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Alper Okyar.
9. “Karbon tetraklorürün oluşturduğu karaciğer hasarı üzerinde Smilax excelsa sulu ekstresinin etkisi”, İstanbul Üniversitesi  Araştırma Projesi Birimi, 2007-2010.
Proje Yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Nurten Özsoy
Yardımcı Araştırıcılar: Yard. Doç. Dr. Alper Okyar, Prof. Dr. Gül Baktır,  Prof. Dr.Ayşe Can, Prof. Dr. Nuriye Akev.
10. “Normal ve Diyabetik sıçan retinasında ROCK-1 ve ROCK-2 ekspresyonunun   değerlendirilmesi”. İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2008-2010.
Projenin Yürütücüsü: Prof. Dr. B. Sönmez Uydeş Doğan
Yardımcı Araştırıcılar: Yard. Doç. Dr. İlkay Alp, Yrd. Doç.Dr. Selçuk Takır
11. İloprost’un İzole Edilen Radyal Arter Reaktitivitesi Üzerine Etkisi”, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2009
Projenin Yürütücüsü: Dr. Ersoy Engin
Yardımcı Araştırıcılar: Doç. Dr. Suat Nail Ömeroğlu, Dr. Deniz Göksedef, Prof. Dr. Gökhan İpek, Yrd. Doç. Dr. İlkay Alp, Araş. Gör. Dr. Deniz Kaleli Durman, Prof. Dr. B. Sönmez Uydeş Doğan
12. “Alchemilla vulgaris’in İzole Sıçan Aortası Üzerine Etkilerinin İncelenmesi”. İ.Ü.BilimselAraştırma Projeleri Birimi, 2010. (YADOP Projesi, Proje No.6763)
Projenin Yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Selçuk Takır
Yardımcı Araştırıcılar: Prof. Dr. Sönmez Uydeş Doğan, Prof. Dr. Afife Mat, Yard. Doç. Sevda Süzgeç Selçuk, Ecz. İsmail Hakkı Altun, Ecz. Başak Sezgi, Yard. Doç. Dr. C.  J.Kees Beukelman
13. Antienflamatuvar ilaçların topikal formülasyonlarının deriden penetasyonlarının incelenmesi. Proje No. BYP-2975, 2010.
Proje Yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Alper Okyar
14. “Relexant Effect of Alchemilla vulgaris (Rosacea) liquid extract in rat mesenteric arteries.”
UDP, 14883, 2011.
Proje Yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. Selçuk Takır.
Yardımcı Araştırmacılar: Prof. Dr. Sönmez Uydeş Doğan, Prof. Dr. Afife Mat, Yard. Doç.Sevda Süzgeç Selçuk, Ecz. İsmail Hakkı Altun

Devam eden projeler

1- “Hücre siklusu inhibitörü roskovitinin, saf P-glikoprotein substratı olan talinolol ile etkileşiminin in vivo incelenmesi.”  İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2010.
Proje Yürütücüsü: Yard.Doç. Alper Okyar
Yardımcı Araştırıcılar: Narin Öztürk, Prof.Dr.  Spahn-Langguth
2- “Tümör taşıyan farelerde ABC taşıyıcı proteinlerinin mRNA ekspresyon ritimlerinin ve
P-glikoproteinin fonksiyonel akivitesinin incelenmesi”. Uluslararası Araştırma Projesi. İ.Ü.
Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, 2010.
Proje Yürütücüsü: Yard.Doç. Alper Okyar
Yardımcı Araştırıcılar: Lévi F, Pala-Kara Z, Öztürk N, Filipski E, Dulong S, Hossard V, Clairambault J.
3- “Sıçanlarda parsiyel hepatektomi sonrası oluşan karaciğer rejenerasyonuna atorvastatinin
etkisi”, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi, 2010
Projenin Yürütücüsü: Prof. Dr. Sönmez Uydeş Doğan
Yardımcı Araştırıcılar: Yard. Doç. Dr. Alper Okyar, Yard. Doç. Dr. Gökçe Topal, Yard. Doç. Dr. İlkay Alp Yıldırım, Yard. Doç. Dr. Selçuk Takır, Araş. Gör. Dr. Deniz Kaleli Durman, Araş. Gör. Dr. Zeliha Pala Kara, Araş. Gör. Dr. Nihan Çarçak, Dr. İnci Kurtul Şahin
4- “Deneysel Olarak Glokom Oluşturulmuş Sıçanlardan İzole Edilen Retinanın Sıçan
Mezenterik ve Sığır Retinal Arter Üzerine Etkilerinin İncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi
Bilimsel Araştırmalar Birimi, 2010
Projenin Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Selçuk Takır
Yardımcı Araştırıcılar: Prof. Dr. Sönmez Uydeş-Doğan, Prof. Dr. Cihan Demirci, Araş. Gör. Dr. Ebru Gürel

 

Ödüller
ÖDÜLLER
 

 -Prof.Dr. Sönmez Uydeş Doğan, “Prof. Dr. Meliha Terzioğlu Ödülü” İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Bilim Günleri I, 14 Nisan 2006.
-Yard. Doç. Dr. Gökçe Topal Tanyılmaz, “Genç Akademisyen Ödülü”, 2006.
-Çakıroğlu A, Köroğlu A, Öztosun Z.A, Dündar A, Okyar A, Alp F.İ, Baktır G. “Pre-Diabetes Screening Program: A proactive study in Istanbul community pharmacies”. 36. Avrupa Klinik Eczacılık Sempozyumu, 25-27 Ekim 2007, İstanbul-Türkiye. “En iyi poster ödülü.
-Araş. Gör. Dr. Nihan Çarçak, Novartis Beyin Araştırmaları Derneği Yayın Teşvik Birincilik Ödülü” 2009.

 

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved