Farmakognozi

Tanıtım
TANITIM

Eczacılık eğitiminde Farmakognozi ilk kez, 1839 yılında Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane bünyesinde açılan  Eczacı Sınıfında, Nebatat ve Müfredat-ı Tıp dersleri içinde öğretilmiştir. Farmakognozi bağımsız bir ders olarak 1913 yılında “Eczacı Mektebi” ders programına alınmıştır. Fakülte haline dönüşünceye kadar Farmakognozi dersi aşağıdaki öğretim üyeleri tarafından  verilmiştir: 1913-1939 : Dr.Mehmed Akif Aykut (1885-1939 1933-1939 : Doç.Naşid Rifat Baylav (1903-1982) 1939-1945 :  Dr.Alfred Heilbronn (1885-1961) 1945-1969 : Prof.Dr. Sarım Hüsnü Çelebioğlu (1897-1982) Prof.Dr.Sarım Çelebioğlu doktora yapan ilk Türk eczacısıdır.

1927-1932 yılları arasında Berlin Friedrich-Wilhelms Üniversitesi’nde Prof.Dr. E.Gilg’in yanında hazırladığı Türkiye’de afyon eldesi ve Papaver somniferum türünde süt borularının meydana gelişi” isimli tez ile Dr.ünvanını almıştır. Çelebioğlu aynı zamanda ilk Farmakognozi ders kitabının yazarıdır (1949). 11 Aralık 1945 tarihinde  Prof.Dr. Sarım Çelebioğlu tarafından Farmakognozi Enstitüsü kurulmuştur.  15 Ocak 1962 tarihinde ise Eczacılık Fakültesi’nin kurulmasıyla Farmakognozi Enstitüsü  Farmakognozi Kürsüsü haline getirilmiştir.  1981 yılında 2547 sayılı YÖK yasasının kabulü ile Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümüne bağlı Farmakognozi Anabilim Dalı adını almıştır. Farmakognozi alanında, fakülte oluş öncesi 6 Doktora yapılmış ve 3 Doçentlik tezi takdim edilmiştir; fakülte oluş sonrasında ise 42 Yüksek lisans ve 26 Doktora yapılmıştır. Yeni açılan Fitoterapi Yüksek Lisans Programında da tamamlanan 3 tez mevcuttur.

Farmakognozi için önemli 7 toplantı düzenlenmiştir:  1.I. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 1976 2.VIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 1989 3.İ.Ü. Eczacılık Fakültesi’nde Farmakognozi Enstitüsü’nün Kuruluşunun 50. Yılı, 1995 4.International Symposium on Structure and Biosynthesis of Isoquinoline, Indole and Related Alkaloids, 1998 5.Vefatının 1. yılında Prof.Dr. Turhan Baytop’u Anma Toplantısı, 2003 6.Türkiye’de Farmakognozi’nin 60. Yılı Toplantısı, 2005 7.XVIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, 2008

Anabilim Dalı Başkanları:

1962 yılından itibaren kürsü/anabilim dalı başkanlığı yapan öğretim üyeleri ve başkanlık yaptıkları yıllar aşağıda verilmiştir:

 • Prof.Dr. Sarım Çelebioğlu………1963 – 1971
 • Prof.Dr. Turhan Baytop…………1971 – 1987
 • Prof.Dr. Bayhan Çubukçu………1987 – 1994
 • Prof.Dr. Günay Sarıyar…………..1994 – 2000
 • Prof.Dr. Nurhayat Sütlüpınar…..2000 – 2003
 • Prof.Dr. Ali H. Meriçli……………2003 – 2012
 • Prof.Dr. Afife Mat…………………2012 –
 

 

Öğretim Üye ve Yardımcıları
ÖĞRETİM ÜYE VE YARDIMCILARI
2686294d0ef422566d918061cdb69ca577dcc4cf
Prof.Dr.Afife MAT
Anabilim Dalı Başkanı
3aed0fc7cec05e4353e3bd27daa32ae0fb7603b5Prof.Dr. Aynur SARI mahmudProf.Dr. Mahmut MİSKİ 0e149953c24709148f3f810d11863e5096b6a25fDoç.Dr. Gülay MELİKOĞLU
f6ad68bc20c1573b01fc54a27ecb2d3d5593e6c2Doç.Dr. Nur TAN 38af0bc8f8eda9550465c71c908c5144cd540657Doç.Dr. Çağlayan ÜNSAL GÜRER 87c1f2eaf007298427e0a92874b9b57e13d2bab3Yard.Doç.Dr. Esra EROĞLU ÖZKAN
9c28bed116b7ed1a8d72253d3218a84d8ef5f46aAraş.Gör.Dr. Seçil YAZICI TÜTÜNİŞ 6ae047d8f95fa046366cb4bb278de3533d74418dAraş.Gör.Dr. Burcu ŞEN fe3793e121dc66ce71c27de0e2969e8dba16c40cAraş.Gör.Dr. Sezin KURTOĞLU
 Araş.Gör.Dr. Gizem GÜLSOY TOPLAN
Dersler
DERSLER
Lisans Dersleri

Farmakognozi I

Farmakognozi II

Farmakognozi III

Fitoterapi

 

————————————————————————————————————————-
Lisansüstü Dersleri

 

 

Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
 

Prof. Dr. Afife MAT: Tıbbi bitkiler. Bitkilerle tedavi. Papaveraceae alkaloitleri. Mantar zehirlenmeleri ve zehirli mantarlar. Eczacılık tarihi.

Prof. Dr. Aynur SARI: Farmakognozi. İzokinolin alkaloitleri, polifenolik bileşikler, spektral analizleri. Papaver, Glaucium, Scorzonera, Trifolium türlerinin kimyasal bileşikleri.

Doç. Dr. Nur TAN: Fitokimya, diterpenler, doğal bileşiklerin yapı aydınlatılmaları, Salvia türleri üzerine çalışmalar

Doç. Dr. Gülay MELİKOĞLU: Tıbbi bitkiler. Bitkilerle tedavi. Flavonoit bileşikler.   Crataegus, Artemisia türlerinin kimyasal bileşikleri.

Yrd. Doç. Dr. Çağlayan ÜNSAL GÜRER: Farmakognozi Papaveraceae alkaloitleri. Hypericum türleri üzerinde çalışmalar.

 

Laboratuvar Donanımı
LABORATUVAR DONANIMI
Temel Cihazlar

Bitkisel kaynaklı materyellerin fitokimyasal analizlerinin yapılabilmesine olanak sağlayan cihazlar mevcut bulunmaktadır:

 • HPLC
 • Ultrasonic banyo
 • UV spektrofotometresi
 • Milipore cihazı
 • Rotavaporlar
 • HPTLC
 • Vakum speed konsantratör
 • Kromatotron
 • Flash kromatografi
 • VLC (vakum likit kromatografi)

 

 

Projeler
PROJELER

 

 

 

 

————————————————————————————————————————-
 

 

Yayınlar
YAYINLAR
Yurtdışı Yayınlar (2000 yılından itibaren)
1. Arslan, R., Bor, Z., Bektaş, N., Meriçli, A.H., Öztürk, Y., “Antithrombotic Effects of Ethanol Extract of Crataegus orientalis in the Carrageenan-induced Mice Tail Thrombosis Model, Thrombosis Res., 127, 210-213 ( 2011 ).
2. Süzgeç-Selçuk, S., Meriçli, A.H., Güven, K.C., Kaiser, M., Casey, R., Hingley- Wilson, S., Lalvani, A., Taşdemir, D.,”Evaluation of Turkish Seaweeds for Antiprotozoal, Antimycobacterial and Cytotoxic Activities” Phytother. Res., 25, 778-783 ( 2011 ).
3. Süzgeç, S., Birteksöz, S., “Flavonoids and Antioxidant Activity of the Aerial Parts of Helichrysum chasmolycicum” South African Journal of Botany 77:170-174, (2011).
4. Özbalcı, Ç., Ünsal,Ç., Kazan, D., Sarıyar Akbulut,B., “Proteomic response of Escherichia coli to the alkaloid extract of Papaver polychaetum” Annals of Microbiology 60: 709-717 (2010).
5. Şerbetçi T, Demirci B, Güzel Ç B, Kültür Ş, Ergüven M, Başer KHC .“Essential oil composition, antimicrobial and cytotoxic activities of two endemic Stachys cretica subspecies (Lamiaceae) from Turkey” Natural product communication, vol 5(9), 1369-1374(2010).
6. Bitiş, L., Kültür, Ş., Melikoğlu, G., Özsoy, N., Can, A. , Flavonoids and Antioxidant Activitiy of Rosa agrestis Leaves, Nat.  Prod.  Res.,  24, 580-589   2010.
7. Pırıldar, S., Sütlüpınar, N., Atasever, B., Erdem,-Kuruca, S., Ppouskova, B., Simanek, V. \”Chemical Constituents of the Different Parts of Colchicum baytopiorum (Liliaceae) and Their Cytotoxic Activites on K562 and HL60 Cell Lines”, Pharm. Biol., 48,  32-39    2010.
8. Sarı, A., “Two New 3-Benzylphthalides from Scorzonera veratrifolia Fenzl,  Nat. Prod. Res.,  24, 56-62     2010.
9. Şerbetçi, T., Genes , C., Depauw, S., Prado, S., Porée Huggues, P., Hildebrand, M.P., David Cardonnier, M.H., Michel, S., Tillequin, F. , Syntesis and Biological Evaliation of Dialkylaminoalkylaminobenzo [ c ] [1,7] and [ 1,8 ] phenanthrolines as antiproliferative agents,  European J. Med. Chem. 45,  2547-2558   2010.
10. Ünsal, Ç., Özbek, B., Sarıyar, G., Mat, A. , Antimicrobial Activites of Four Annual Papaver Species Growing inTurkey,  Pharm.  Biol.,  47 (1), 4-6   2009.
11. Şerbetçi, T., Sarıyar, G., Michel, S., Özhatay, N., Tillequin, F. , Isolation and Chemistry of the Alkaloids from Papaver arachnoideum Kadereit, Biochem. Syst. Ecol.,  37, 501-503 2009.
12. Süzgeç, S., Bitiş, L., Sözer, U., Özçelik, H., Zapp, J., Kiemer, Ak., Meriçli, F., Meriçli, A.H. , Alkaloids from Aerial Parts of Consolida anthoroidea and Delphinium  linearilobum, Chem. Nat. Comp.,  45(2), 287-289     2009.
13. Ünsal, Ç., Sarıyar, G. \”Phytoestrogens for antiaging\” J.  Med.  Sci., 28, 160-165 (2008).
14. Alkhatib, R., Hennebelle, T., Roumy, V., Şahpaz, S., Süzgeç, S., Akalın, E., Meriçli, A.H., Bailleul, F. , Coumarins, Caffeoyl Derivatives and a Monoterpenoid Glycoside from Ferulago asparagifolia, Biochem. Syst.Ecol., 37, 230-233    2009.
15. Tekiner, H., Mat, A. Les Pharmacopées Turques de Langue Française, Revue d’Historie de la Pharmacie, 57, no.361, 17-22    2009.
16. Sarı, A, Özbek, B., Özgökçe, F. , Antimicrobial Activities of Two Scorzonera Species Growing in Turkey, Asian J. Chem., 21, 4785-4788      2009.
17. Ünsal, Ç., Eroğlu, E., Şerbetçi, T., Mat, A., Sarıyar, G.,  Alkaloids of Papaver clavatum and P. stylatum, Biochem. Sys. Eco., 36, 497-499 2008.
18. Koç, E., Topal, B.S., Uydeş Doğan, S., Melikoğlu, G., Meriçli A.H., Karaca, C., Altuğ, T., Özdemir, O., Crataegus microphylla Improves Endothelial Dysfunction in    Ftreptozotocininduced Diabetic Rats,  Fundamental & Clinical Pharmacology, 22, 66  2008.
19. Bitiş, L., Süzgeç, S., Sözer, U., Özçelik, H., Zapp, J., Kiemer, A.K., Meriçli, F., Meriçli, A.H., Diterpenoid Alkaloids of Delphinium buschianum  Grossh., Helv. Chim. Acta, 90, 2217-2221  2007.
20. Meriçli, A.H., Ulusoylu Dumlu, M., Meriçli, F., Özçelik, H., Zapp, J., Becker, H., Norditerpenoid Alkaloids from Delphinium cinereum, Chemistry of Natural   Compounds,  43, 364-366   2007.
21. Ünsal, Ç., Sarıyar, G., Gürbüz Akarsu, B., Çevikbaş, A., Antimicrobial activity and Phytochemical studies on Turkish samples of Papaver macrostomum, Pharm.  Biol.  45, 626-630   2007.
22. Turan, N.,Akgün-Dar, K.,Kuruca Erdem, S., Kılıçarslan-Ayna,T., Seyhan, G.V., Atasever, B., Meriçli, F., Çarin, M. \”Cytotoxic effects of leaf, stem and root extracts of Nerium oleander on Leukemia Cell Lines and Role of the p-glycoprotein in this Effect\”, JETO 6,31-38   2007.
23. Sarı,A., Zidorn, C., Ellmerer, E.P., Özçelik, F. Ongania, K.H., Stuppner, H., Phenolic Compounds from Scorzonera tomentosa L., Helv. Chim. Acta, 90, 311-317   2007.
24. Bitiş, L., Süzgeç, S., Meriçli, F., Özçelik, H., Zapp, J., Becker, H., Meriçli, A.H., Alkaloids from Consolida olopetala, Pharm.Biol., 44  244-246   2006.
25. Meriçli, A., Seyhan, G.V., Constituents of Cynara syriaca Leaves, Pharm Biol., 44, 643-645   2006.
26. Sözer, U., Dönmez, A.A., Meriçli, A.H., Constituents from the Leaves of Crataegus davisii Browicz, Sci. Pharm., 74, 203-208   2006.
27. Meriçli, A.H., Pırıldar, S., Süzgeç, S., Bitiş, L., Meriçli, F., Özçelik, H.,  Zapp, J.,Becker, H.,  Norditerpenoid Alkaloids from the Aerial Parts of Aconitum cochleare Woroschin, Helv. Chim. Acta, 89, 210-217  2006.
28. Çelebi Koçyıldız, Z., Birman, H., Olgaç, G., Akgün-Dar, K., Melikoğlu, G.,Meriçli, A.H.,  Crataegus tanacetifolia  Leaf  Extract Prevents L-NAME-induced  Hypertension in Rats : A Morphological Study,  Phytother. Res., 20, 66-70   2006.
29. Süzgeç S, Meriçli A. H, Houghton P, Çubukçu B., Flavonoids of Helichrysum compactum and their Antioxidant and Antibacterial Activity, Fitoterapia, 76 269-72 2005
30. Süzgeç, S.,  Bitiş, L., Pırıldar, S., Özçelik, H., Zapp, J., Becker, H., Meriçli, F., Meriçli, A. H.,  Diterpenoid Alkaloids of Delphinium schmalhausenii, Chemistry of Natural Compounds, 42,  75-77  2006.
31. Meriçli, A.H., Süzgeç, S., Bitiş, L., Meriçli, F., Özçelik, H., Zapp, J.,  Becker, H., Diterpenoid Alkaloids from the Roots of Aconitum cochleare, Pharmazie, 61, 483-485  2006.
32. Ünsal, Ç., Sarıyar, G., Mat, A., Oktayoğlu, E., Özhatay, N., Distribution of Alkaloids in the Samples of Papaver dubium subsp. lecoqii var. lecoqii from Turkey: A Potential Source for Thebaine, Biochemical Systematics and Ecology, 34, 170-173   2006.
33. Sarı, A., Gray, A.I., Sarıyar, G., Two New Benzylisoquinoline Alkaloids from Papaver triniifolium,  Nat. Prod. Res., 20, 493-496   2006.
34. Sarı A, Gray A.I, Sarıyar G., A New Dehydroaporphine Alkaloid from Papaver fugax  Nat. Prod. Res., 18, 265-268   2004.
35. Uzun E, Sarıyar G, Adsersen A, Karakoç B, Ötük G, Oktayoğlu E.E, Pırıldar S., Traditional Medicine in Sakarya Province (Turkey) and Antimicrobial Activities of Selected Species, J Ethnopharmacol., 95, 287-296   2004.
36. Ulubelen, A., Meriçli, A.H, Meriçli, F., Diterpenes and Norditerpenes from the Roots of Dorystoechas hastata, Pharmazie, 59, 301-303   2004.
37. Melikoğlu, G., Bitiş, L., Meriçli, F., Flavonoids of Crataegus microphylla, Nat. Prod. Res., 18, 211-213   2004.
38. Meriçli,F., Meriçli,A.H., Seyhan,G.V., Bahar,M., Desai,H.K., Özçelik,H., Ulubelen,A., Willipelletierine, a New Diterpenoid Alkaloid from Consolida scleroclada (Boiss.) Schrod., Pharmazie, 57, 761-62, 2002.
39. Sarıyar, G. , Biodiversity in the Alkaloids of Turkish Papaver Species, Pure Appl. Chem. , 74(4), 557-574, 2002.
40. Meriçli,A.H., Meriçli,F., Desai,H.K., İlarslan,R., Ulubelen,A., Pelletier,S.W., Diterpenoid Alkaloids from Delphinium virgatum, Poiret, Pharmazie, 56, 418-9 2001.
41. Meriçli,F., Meriçli,A.H., H.K.Desai, Ulubelen,A., S.W.Pelletier Diterpenoid Alkaloids from Consolida regalis S.F.Gray subsp.paniculata (Host) Soo var. paniculata, Sci.Pharm. 69, 63-67, 2001.
42. Meriçli,F., Meriçli,A.H., Ulubelen,A., Desai,H.K., Pelletier,S.W., Norditerpenoid and Diterpenoid Alkaloids from Turkish Consolida orientalis, J.Nat.Prod., 64, 787-89, 2001.
43. Okyar,A., Can,A., Akev,N., Baktır,G., Sütlüpınar,N. , Effect of Aloe vera leaves on blood glucose level in type I and type II diabetic rat models, Phytother. Res. 15, 157-161, 2001.
44. Ulubelen,A., Meriçli,A.H., Meriçli,F., Kılınçer,N., Ferizli,A.G., Emekçi,M., Pelletier,S.W., Insect Repellent Activity of Diterpenoid Alkaloids, Phytother.Res., 15, 170-71, 2001.
45. Ulubelen,A., Meriçli,A.H., Meriçli,F., Kolak,U., Arfan,M., Ahmad,M., Ahmad,H., Norditerpenoid Alkaloids from the Roots of Aconitum leave Royle, Pharmazie, 57, 427-29, 2001.

Yurtiçi Yayınlar (2000 yılından itibaren)
1. Mat, A.,”Osmanlı İmparatorluğunda Afyonun Tarihi” Osmanlı Bilimi Araştırmaları  ,Cilt 2,  Sayı   1-2 (2009-2010)
2. Kurtoğlu, S., Meriçli, A.H., “Crataegus ve Fitoterapideki Önemi”, Fitomed, 14, 12, 19 ( 2010)
3. Kaplan, M., Meriçli, A. H.,” Kırlangıçotu ( Chelidonium majus L. ) İle İlgili Bilinmesi Gerekenler”, Fitomed, 17, 39-46 (2011).
4. Meriçli, F. , Şen,B.” Boswelia serrata ve Bosvelik Asit Türevlerinin Artrozlarda Etkisi”, Fitomed, 14, 36-40  ( 2010).
5. Meriçli, F. “Sayın Hekimler,Halk Sağlığından Sorumlu Sayın yetkililer,Yazılı ve Görsel basının Sayın Üyeri”, AÇIK MEKTUP, Fitomed, 15, 6-12  ( 2010).
6. Meriçli F.;Şen,B. “ Çocuk Hastalıklarında Fitoterapötikler”, Fitomed, 15,16-24 ( 2010).
7. Meriçli F. – Solunum Yolları Hastalıklarında Fitoterapötikler, Fitomed, 18, 13-25 ( 2010).
8. Meriçli, F.,Tan,N.” Güney Afrika Zulu Kabilesinden Modern Fitoterapiye Solunum Yolları Hastalıklarının Tedavisinde Pelargonium sidoides”, Fitomed, 18, 26-34 ( 2010)
9. Meriçli, F., Alp,İ.” Bronşit ve Öksürükte Doğal Etkin Çözüm : Duvar Sarmaşığı Hedera helix”, Fitomed, 18, 42-50 ( 2010).
10. Meriçli, F. “ Soğuk Algınlığı ve Gripte Destekleyici Tıbbi Çaylar”, Fitomed, 18, 58-61 ( 2010).
11. Meriçli, F.,Meriçli,A.H. “Türkiye’de Değeri Nispeten Az Bilinen Bir Bitki : Sambucus nigra”, Mürver, Fitomed, 18, 62-63 ( 2010).
12. Meriçli, F. “Avrupa Birliği Ülkelerinde Fitoterapi”, MİSED Türk Eczacılar Birliği Yayını Mart , 25-26, 48-25 ( 2011).
13. Yazıcı, S. “Baharat Zerdeçal’dan Bitkisel İlaca Curcuma Longa”. Fitomed, Sayı 14, Sayfa  20-27(2010)
14. Şen, B. “Her Yerde, Herkesin Dilinde – Açai Üzümü”. Fitomed, 13, 12-23. (2010).
15. Şen, B. “ Genital Siğillere Bitkisel Çözüm – Yeşil Çay”. Fitomed, 16, 29-37. (2010).
16. Kurtoğlu, S.”Mitolojiden günümüze bir Anadolu bitkisi: Defne”, Fitomed,Sayı1 13, sayfa 34-39 (2010).
17. Ergin, A.D., Şerbetçi, T., Achillea millefolium  ve Tedavideki Yeri, Fitomed, 16, 26-31, 2010.
18. Şen, B., Meriçli, F. , Çocuk Hastalıklarında Fitoterapi,  Fitomed, 15, 16-24      2010
19. Kurtoğlu, S., Meriçli, A.H. ,  Crataegus ve Fitoterapideki Önemi,  Fitomed, 14, 12-19, 2010.
20. Yazıcı, S. “Baharat Zerdeçal dan Bitkisel İlaca” Fitomed, 14, 20-26 (2010).
21. Eroğlu-Özkan, E., Mat, A. , Geleneksel Tıptan Modern Tıbba Viscum Album, Fitomed, 14, 27-35, 2010.
22. Şen, B., Meriçli, F. , Biswelia serrata ve Bosvelik Asit Türevlerinin Artrozlarda Etkisi, Fitomed, 14, 37-40     2010.
23. Meriçli, F., Soydan, H., Meriçli, A.H. , Alkaloids from the Parts of a Yellowish-brown Delphinium peregrinum L. Sample,  Acta Pharm. Sci. 51, 219-223     2009.
24. Meriçli, A. H. , Türkiye’de Fitoterapinin Bugünkü Durumu,  Aydın Eczacı 1,12-13   2009.
25. Şen, B., Gürdal, B., Meriçli, A.H. , Geçmişten Günümüze (Sarı Kantaron) Hypericum perforatum,  Fitomed 10, 11-18     2009.
26. Hekiman, B., Meriçli, A.H. , Yaşam Zenginleştirici Tonik Ginseng,  Fitomed 10, 28-36    2009.
27. Meriçli, A.H. , Aydın Yöresinin Tıbbi Bitkileri,  Aydın Eczacı 3, 28-31    2009.
28. Meriçli F. , Soğuk Algınlığı ve Gribal Rahatsızlıklarda Destekleyici Tıbbi Çaylar,  Fitomed 7, 53-56     2009.
29. Yazıcı, S., Meriçli, A.H. , Menopoz Şikayetlerinde Bitkisel Destek Cimicifuga rasemosa L. , Fitomed 8, 9-15     2009.
30. Meriçli, F. , Sağlıklı Zayıflamada Bitkisel Ürünler,  Fitomed 8, 24-29     2009.
31. Meriçli , F., Meriçli, A.H. , Türkiye’de Değeri Nispeten Az Bilinen Bitki Sambucus nigra Mürver,  Fitomed 8, 41-42     2009.
32. Süzgeç Selçuk, S., Bahar, M., Meriçli, A.H. , The Flavanoid Compounds from the Leaves of Acorus calamus Growing in Turkey,  Acta Pharm. Sci., 51,83-85    2009.
33. Sarı, A., Belge, F.Y. , Flavonoids and antioxidandt activity of Trifolium pannonicum subsp. Elongatum,  Acta Pharm. Sci., 51, 77-82     2009.
34. Hekiman, B. “Homeopati ve Homeopatik İlaçlar”. Fitomed, 7, 57-59 (2009)
35. Nicolas, M., Mat, A. İki Osmanlı Eczacısı, Baba-Oğul Della Sudda’lar, in: İstanbul’daki İtalyan İzi, editör: Burçak Evren, Ferroli İstanbul, 2008.
36. Pırıldar, S. , Diyabet ve İstanbul Aktarlarındaki Antidiyabetik Droglar Üzerinde Bir Araştırma, Fitomed, 5, 41-44    2008
37. Ünsal, Ç., Sarıyar, G., Phytoestrogens for Antiaging (Antiaging için Fitoöstrojenler), J. Med. Sci. (Türkiye Klinikleri), 28(Suppl), 160-165  2008.
38. Meriçli, A.H., Alp, F.İ., Karaciğer ve Safra Rahatsızlıklarında İki Önemli Bitki: Silybum marianum ve Cynara scolymus, Fitomed, 5, 24-31  2008.
39. Pırıldar, S., Diyabet ve İstanbul Aktarlarındaki Antidiyabetik Droglar Üzerinde Bir   Araştırma, Fitomed, 5, 41-44  2008.
40. Meriçli,F., Alp,İ., Soğuk Algınlığında Doğal ve Etkin Çözüm. Hedera helix,   Fitomed, 5, 60-61  2008.
41. Ünsal, Ç., Atay, M., Sarıyar, G., Distribution of Alkaloids in the Samples of Papaver rhoeas L. Growing in Turkey, Acta  Pharm. Sci., 49, 209-212  2007.
42. Sarı, A.,  Ünsal, Ç., Sarıoğlu, İ., Gürkan, E., Sarıyar, G., Brine Shrimp Lethality Bioassay of  Glaucium grandiflorum var.grandiflorum, J. Fac Pharm. Istanbul, 39, 57-60  2007.
43. Meriçli, A.H., Sözer, U., Alıç ( Crataegus )  Türleri ve Modern Tedavideki Yeri,  Fitomed 1, 10-20   2007.
44. Meriçli, A.H., Alp, F.İ., Kalp-Dolaşım Sistemi Rahatsızlıklarında Kullanılan Önemli Fitoterapötikler, Fitomed  2,  16-23   2007.
45. Meriçli, F., Keten Tohumu ( Linium usitatissimum ) ile ilgili Ayrıntılar, Fitomed 1,3233   2007
46. Meriçli, F., Bitkilerle Tedavide İlk Adım: Tıbbi Çaylar, Fitomed 1, 44-46  2007.
47. Meriçli, F., Kalp Damar ve Dolaşım Hastalıklarında Tıbbi Çaylar, Fitomed 1, 62-63   2007.
48. Meriçli, F., Solunum Yolları Hastalıklarında Fitoterapötikler, Fitomed 1, 10- 20  2007.
49. Meriçli, F., Solunum Yolları Hastalıklarında Tıbbi Çaylar, Fitomed 1, 57-58   2007.
50. Meriçli, F., Aconitum , Fitomed 1, 60-61   2007.
51. Pırıldar, S., Üzümün (Vitis vinifera L.) Tedavideki Yeri, Fitomed 2, 59-61   2007.
52. Eroğlu, E., Pırıldar, S., Zencefilin Tıbbi Değeri Fitomed  3, 41-44   2007.
53. Meriçli, A.H. “Deve dikeni ( Silybum marianum), Enginar ( Cynara scolymus), Papatya
54. ( Matricaria chamomilla ), Ginkgo ( Ginkgo biloba ), Doğru Bitkinin, Doğru Kısımları, Doğru Şekilde Kullanılırsa İstenilen Etki Görülür” Eczacı 21, 31-33   2007.
55. Meriçli,F.   Bitkisel İlaç ve Geleceği, Farmaskop, Şubat  2006.
56. A. Mat, Avrupa’da ve Bizde Eczacılıkla İlgili Yılan Amblemli Madalyalar, İstanbul    Tıp Fakültesi Dergisi, 68-supplement  2005
57. Sütlüpınar, N. Tıbbi Bitkiler, Bitkisel İlaçlar ve Fitoterapi Denge Selçuk Ecza Deposu Yayını 4, 46-47   2005.
58. Sütlüpınar, N., Türkiye’nin Fitoterapi Alanındaki Olanakları, Denge Selçuk Ecza Deposu Yayını 5, 48-51   2005.
59. Mat A., İlaç Araştırmaları Açısından Hasta Hakları, Tıbbi Etik Yıllığı XIII, 46-52, 2005.
60. Çubukçu,B., Anadolu Helichrysum Türlerinin Farmakognozik Değerlendirilmesi, Turhan Baytop Anma Kitabı (Ed. Farmakognozi Anabilim Dalı), İ. Ü. Ecz. Fak. Yay., İstanbul, 11-20, 2004.
61. Sarıyar G, Milthanta seksiyonundaki Papaver Türlerinin Tıbbi Açıdan Değerlendirilmesi, Turhan Baytop Anma Kitabı, İ. Ü. Ecz. Fak.  İstanbul, 21-28 2004.
62. Meriçli A. H, Meriçli F, Ulubelen A, Türkiye’de Yetişen Aconitum Türleri Üzerinde  Araştırmalar, Turhan Baytop Anma Kitabı, İ. Ü. Ecz. Fak. Yay. No. 81, İstanbul, 29-39 2004.
63. Mat A., Türkiye’de Görülen Mantar Zehirlenmeleri, Turhan Baytop Anma Kitabı, İ. Ü.  Ecz. Fak. İstanbul, 41-52 2004.
64. Sütlüpınar, N., Farmakognozide Prof. Dr. Turhan Baytop, Turhan Baytop Anma Kitabı (Ed. Farmakognozi Anabilim Dalı), İ.Ü. Ecz. Fak. Yay., İstanbul, 125-128, 2004.
65. Sütlüpınar, N., Ergun, F., Prof. Dr. Paul Pulewka’nın Türkiye’de Yaptığı Farmakognozik Araştırmalar,  (Mat, A. Ed.) Eczacılık Tarihi Araştırmaları, İ. Ü. Yayın No: 4390, Ecz. Fak. Yayın No: 80, İstanbul 2003.
66. Mat, A., Nicolas, M., Urdang Madalyası (Mat, A. Ed.) Eczacılık Tarihi Araştırmaları, İ.Ü. Yayın No:4390, Ecz. Fak. Yayın No: 80 İstanbul 2003.
67. Atasever,B., Akgün-Dar,K., Erdem Kuruca,S., Turan,N., Seyhan,V., Meriçli,A.H., Cynara syriaca’dan Elde Edilen Flavonoidlerin Lösemi Hücreleri Üzerine Etkisi, Ankara Ecz.Fak.Derg.,32, 143-150, 2003.
68. Birman,H., Salmayenli,N., Melikoğlu,G., Meriçli,A.H., Effect of Crataegus tanacetifolia Extract on Total Body Ion Concentration in Normal Rats, Acta. Pharm. Turc. , 45, 215-219, 2003.
69. Melikoğlu, G., Çubukçu, B. , Özhatay, N. , Flavonoids of Artemisia caucasica, J. Fac. Pharm. İstanbul, 35-36(2), 145-147, 2002-2003.
70. Oktayoğlu,E.E., Meriçli,A.H., Chemistry and Pharmacology of Uncaria tomentosa (Cat’s claw), J.Fac.Pharm. Istanbul, 35-36, 149-157, 2002-2003.
71. Pırıldar, S. , Sütlüpınar, N. , Investigations on the Antidiabetic Drugs Sold in Herb Dealers, J. Fac. Pharm. İstanbul, 35-36(1), 45, 2002-2003.
72. Şerbetçi, T. , Sarıyar, G. , Mat, A. , Özhatay, N. , Ötük, G. , Birteksöz, A. S. , Investigations on Hypericum scabrum, İstanbul Ecz. Fak. Der. , 35-36, 139, 2002-2003.
73. Meriçli,A.H.,Melikoğlu,G.,Investigations on Turkish Crataegus species, Acta Pharm.Turcica 44, 169-194, 2002.
74. Sarıyar, G. , Mat, A. , Ünsal, Ç. , Özhatay, N. , Biodiversity in the Alkaloids of Annual Papaver Species of Turkish Origin, Acta Pharm. Turcica 44, 159, 2002.
75. Sütlüpınar, N. , Investigations on Turkish Colchicum and Merendera Species, Acta Pharm. Turcica, 44, 175, 2002.
76. Ulubelen,A., Meriçli,A.H.,Meriçli,F., Chemistry and Biology of some Haplophyllum species,Acta Pharm.Turcica 44, 183-188, 2002.
77. Birman,H., Tamer,Ş., Melikoğlu,G., Meriçli,A.H., Hypotensive Activity of Crataegus tanacetifolia, J. Fac. Pharm. İstanbul, 34, 23-26, 2001.
78. Meriçli,A.H., Fitoterapi, Dünyada ve Türkiye’deki Bugünkü Durumu, Türkiye’deki Humboldt Bursiyerleri Derneği Bülteni 4, 14-18, 2001.
79. Sarı,A., The constituents of the aerial parts of Glaucium grandiflorum var. grandiflorum, Acta Pharm. Turcica, 43, 89-92, 2001.

Kitaplar

Türkiye’de Yazılan İlk Farmakognozi Kitabı

Çelebioğlu,S., Farmakognozi, İbrahim Horoz Basımevi, İstanbul 1949

Prof. Dr. Turhan Baytop (1920-2002) Tarafından Yazılan Kitaplar

Akvaryum Balıkları ve Nebatları, Kader Matbaası, İstanbul 1955
Türkiye’nin Tıbbi ve Zehirli Bitkileri, İ. Ü. Yay. No.1039, Tıp Fak. Yay. No.59 İsmail Akgün Matbaası, İstanbul  1963
Farmakognoziye Giriş, İsmail Akgün Matbaası, İstanbul  1966
Farmakognozi Ders Kitabı, Cilt I,  İ. Ü. Yay. İstanbul 1970; 4. baskı: İ. Ü. Yay. No.3399, Ecz. Fak. Yay. No.51, Taş Matbaası, İstanbul  1986
Farmakognozi Ders Kitabı, Cilt II,  İ. Ü. Yay. İstanbul 1971; 3. Baskı: İ. Ü. Yay. No.3156, Ecz. Fak. Yay. No.35, Dilek Matbaası, İstanbul  1983
Türkiye’nin Papaver Türleri Üzerinde Araştırmalar (Editör), İ. Ü. Yay. No.3065, Ecz. Fak. Yay. No.34, Baha Matbaası, İstanbul  1982
İstanbul Eczacılık Fakültesi Eczacılık Tarihi Müzesi, TAŞ Matbaası, İstanbul 1984
Türkiye’de Bitkiler ile Tedavi, Geçmişte ve Bugün, 1. baskı: İ. Ü. Yay. No.3255, Ecz. Fak. Yay. No.40, Sanal Matbaacılık, İstanbul  1984 2. baskı: Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul  1999
The Bulbous Plant of Turkey (B.Mathew ile birlikte) B.T.Batsford Ltd.London, Alpine Garden Society, Londra  1984  YURT DIŞI
Türk Eczacılık Tarihi, 1. baskı: İ. Ü. Yay. No.3358, Ecz. Fak. Yay. No.47, Sanal Matbaacılık, İstanbul  1985  2. baskı: (Hazırlayan A.Mat) İ. Ü. Yay. No.3358, Ecz. Fak. Yay. No.78, Çantay Kitabevi, İstanbul  2001
Türkiye’de Zehirli Bitkiler, Bitki Zehirlenmeleri ve Tedavi Yöntemleri, (A.Baytop, A.Mat, S.Sun ile birlikte), İ. Ü. Yay. No.3560, Ecz. Fak. Yay. No.54, Gençlik Basımevi, İstanbul  1989
İstanbul Lalesi, Kültür Bakanlığı/1415, Kültür Eserleri/180, 1. baskı: Ankara 1992,  2. baskı: Ankara 1998; Japonca ve İngilizce çevirisi, Tokyo 1996  YURT DIŞI
Eczacılık Deontolojisi, Enderun Kitabevi, İstanbul  1992
Türkiye’de Farmakognozi Araştırmalarının Eriştiği Düzey (G.Sarıyar ve A.Mat ile birlikte), Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir 1993
Türkçe Bitki Adları Sözlüğü, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yay. No.578, 1. baskı: Ankara  1994, 2. baskı: Ankara  1997, 3. baskı: Ankara  2008
Eczahane’den Eczane’ye, Türkiye’de Eczaneler ve Eczacılar 1800-1923, Bayer Türk Sağlık Ürünleri Bölümü Yay. İstanbul  1995
Laboratuvar’dan Fabrika’ya Türkiye’de İlaç Sanayii, 1833-1954, Bayer Türk Sağlık Ürünleri Bölümü Yay. İstanbul  1977
Eczacılığın Babası Galenos 130-200, Wyeth Kültür Dizisi: 3.1, İstanbul 1997
İstanbul Tıbbiye Mektepleri Tarafından Verilen Tasdikname, Mezuniyet Tezkeresi ve İcazetnameler (1852-1909), İstanbul,  1998
Osmanlı Döneminde Erzurum’da Eczacılık, Atatürk Ü. Kazım Karabekir Eğitim Fak. Ofset Tesisleri, Erzurum  1999
Üç Kuşak Tek Hedef:  Tıbba Hizmet, 80 Yıllık Bir Başarı Öyküsü, Abdi İbrahim İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş., Sinangin Matbaası, İstanbul   2000
Türk Eczacılık Tarihi Araştırmaları, Abdi İbrahim İlaç Sanayii ve Ticaret A.Ş., On Reklam, İstanbul  2000
Anadolu Dağlarında 50 Yıl, “Bir Bitki Avcısının Gözlemleri”, Nobel Tıp Kitabevi, 1. baskı: İstanbul  2000  İlaveli 2. baskı: İstanbul  2001
Türkiye’de Eski Bahçe Gülleri, Kültür Bakanlığı Yay. No.2593, Yayınlar Daire Başkanlığı Sanat Eserleri Dizisi No. 319, Ankara  2001
İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1962-2002, (A.Mat, N.Akev, E.İlhan ve Y.Özsoy-Erginer ile birlikte), Novartis İlaç Sektörü, Form Reklam, İstanbul  2002
İstanbul Florası Araştırmaları, Eren Yayıncılık, İstanbul  2002
Merkezi Türkiye Koleji Tıp Bölümü ve Antep Amerikan Hastanesi, Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) Matbaacılık ve Yayıncılık Eğitim Ticaret A.Ş. İstanbul  2003
Diğer Kitaplar:

Analitik Farmakognozi, B. Çubukçu, İstanbul Üniv. Yay. No. 2192 Baha Matbaası, İstanbul 1976, 2. Basım  1992
Bitkilerle Tedavi, A. H. Meriçli, N. Sütlüpınar, A. Mat, F. Meriçli, İstanbul Eczacı Odası  Yayınları, İstanbul  1994
İstanbul Üniversitesi’nde Farmakognozi 50. Yıl, G. Sarıyar, B. Çubukçu, A. Meriçli, N. Sütlüpınar, A. Mat, İ. Ü. Rektörlüğü Bsımevi, İstanbul  1995
Türkiye’de Mantar Zehirlenmeleri ve Zehirli Mantarlar, TÜBİTAK Yay. Ankara 1998, 2. Baskı. Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul   2000
Fitoterapi, B. Çubukçu, G. Sarıyar, A. H. Meriçli, N. Sütlüpınar, A. Mat, F. Meriçli, İ. Ü. Eczacılık Fak. Yay. No. 4311,, İ. Ü. Basım Ve Yayınevi, İstanbul  2002
Tıbbi Çay Reçeteleri, F. Meriçli, A. H. Meriçli, G. Sarıyar, N. Sütlüpınar, A. Mat, Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği, İstanbul  2004
Bir Kurumun Öyküsü,  A. Mat, Türk Eczacıları Birliği 1956-2006, TEB Ankara, 2007
Tıp ve Eczacılık Sembolü Yılan, A. Mat,  Pharma Vision Kültür yayınları 1, İstanbul  2008
Bitkiden İlaca-Hepsinin Bir Öyküsü Var, A. Mat, Pharma vision Kültür Yayınları 2 İstanbul 2010

Kitap Bölüm Yazarlığı
Ulubelen,A., Meriçli,A.H., Meriçli,F. Diterpenoid Alkaloids from Turkish Delphinium species, New Trends in Natural Product Chemistry (Chapter, Ed. Atta-ur-Rahman), pp.2, 247-60, Karachi 1998.
Ulubelen,A., Meriçli,A.H., Meriçli,F., Further Diterpenoid and Norditerpenoid Alkaloids from Delphinium, Consolida and Aconitum species, Natural Product Chemistry at the Turn of Century (Chapter, Ed. Atta-ur-Rahman, M.I. Choudhary, K.M.Khan), pp. 291-315, Print Arts, Karachi 2000.
Birman, H., Akgün-Dar,K., Melikoğlu, G., Meriçli A.H., Crataegus tanacetifolia: A Medicinal Plant from Turkey, Recent Progress in Medicinal Plants (Chapter, Eds. J. N. Govil, V. K. Singh) Vol. 22-Phytopharmacology & Therapeutic Values IV, pp. 71-83, Studium Pres LLC, U.S.A. 2007
Mat, A., Türkiye’de Eczacılık Tarihi Çalışmalarının 25 Yılı (1973-1998), Türkiye’de Bilim, Teknoloji ve Tıp Tarihi  Çalışmaları (1973-1998) (F. Günergun, Ed.) İ. Ü. Rektörlük Yay. No. 4231, İstanbul  2000

Kitap Editörlüğü
Çubukçu, B., Sarıyar, G., Mat, A., VIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, İstanbul, 19-21 Mayıs 1989, Bildiriler Cilt I (Türkiye’de Farmakognozi ve Farmasötik Botanik Öğretimi ve Araştırmaları, 1839-1989), İ. Ü. Yay. No. 63, İstanbul  1993
Çubukçu, B., Sarıyar, G., Mat, A., VIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, İstanbul, 19-21 Mayıs 1989, Bildiriler Cilt II (İlaç Hammaddesi Olarak Bitkiler ve Bitkisel Ürünler ve Bitkisel Ürünlere Bakış), İ. Ü. Yay. No. 64, İstanbul  1993
Lucius, E., Mat, A., Öncel, Ö., Özatay, B., Arslan Terzioğlu’na Armağan 60. Doğum Yılı Anısına, Isis Yayınevi, İstanbul  1999
Kırımer, N., Mat, A, E. (Eds), Essential Oils, In Honour of Prof.Dr. K. Hüsnü Can Başer on His 50th Birthday, Eskişehir  1999
Mat, A.,  Turhan Baytop-Türk Eczacılık Tarihi, İstanbul  2001
Mat, A., Eczacılık Tarihi Araştırmaları, İstanbul  2003
Farmakognozi Anabilim Dalı, Turhan Baytop Anma Kitabı, İ. Ü. Ecz. Fak. Yay. No.81,  İstanbul  2004
Ödüller
ÖDÜLLER

 

 

————————————————————————————————————————-
 

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved