Fakülte Yerleşimi

A Blok

 

Giriş katı:

İdari Bürolar (Öğrenci İşleri, Personel İşleri, Mali İşler, Maaş İşleri, Ayniyat, Teknik Servis)

A Büyük Amfi

A Küçük Amfi

A Seminer Salonu

Bilgisayar Laboratuvarı

Okuma Odası

Birinci kat: 

Dekanlık

Eczacılık Tarihi Müzesi

Farmasötik Kimya Anabilim Dalı

Öğrenci Laboratuvarları

İkinci kat: 

Farmakognozi Anabilim Dalı

Analitik Kimya Anabilim Dalı

Öğrenci Laboratuvarları

 

B Blok

 

İkinci bodrum: 

Doku Kültürü Laboratuvarı

Birinci bodrum:

Amfiler (B1 ve B2)

B Seminer Salonu

Giriş katı: 

Biokimya Anabilim Dalı

Öğrenci Laboratuvarı

Birinci kat: 

Biokimya Anabilim Dalı

Öğrenci Laboratuvarı

İkinci kat: 

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Üçüncü kat: 

Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı

Öğrenci Laboratuvarı

 

C Blok

 

İkinci bodrum: 

C Büyük Amfi

Birinci bodrum: 

C Küçük Amfi (C1)

Giriş katı: 

Kütüphane

C Seminer Salonu

İlaç Üretim Birimi

Birinci kat: 

Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı

Öğrenci Laboratuvarları

İkinci kat: 

Farmasötik Botanik Anabilim Dalı

Herbaryum

Üçüncü kat: 

Farmakoloji Anabilim Dalı

Öğrenci Laboratuvarı

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved