Eğitim Amaç ve Hedefleri

Serbest eczanelerde, hastane eczanelerinde, ilaç endüstrisinde ve eczacılıkla ilgili diğer kamu ve özel kuruluşlarda hizmet verecek, bilgi ve beceri yönünden yüksek niteliklere sahip, eczacılık mesleği etik kurallarını uygulayan, hastalara karşı sorumluluk bilincinde, insan sağlığına en iyi şekilde hizmet edecek eczacılar yetiştirmektir. Bu kapsamda, uygulanan eğitim programı ile doğal ve sentetik ilaç hammaddelerinin sentezlenmesi, ilaç şekillerinin formülasyonu ve kalite kontrolü, tedavide kullanılan ilaçların etki mekanizmaları, farmasötik ürünlerin fiziksel, kimyasal, biyolojik ve toksikolojik analizleri konularında öğrencilere yetkinlik kazandırmaktır. Geçmişte ülkedeki diğer eczacılık fakültelerinin akademik kadrolarının oluşturulmasında üstlendiği rolü, farmasötik bilimlerin her alanında söz sahibi güçlü akademik kadroların yetiştirilmesini sağlayarak devam ettirmektir.

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved