Doç.Dr. Alper OKYAR’ın Trends in Molecular Medicine dergisinde yayınlanan çalışması.

İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Alper Okyar’ın Sirkadiyan regülasyonu ve Farmakoterapi içerikli “Dosing-time makes the poison: circadian regulation and pharmacotherapy“ başlıklı derlemesi Trends in Molecular Medicine (SCI kapsamında, 9.45 etki faktörlü) dergisinde yayımlanmıştır.

Sirkadiyan (24 saatlik ritimler) ilaç farmakokinetiğini ve farmakodinamiğini dolayısıyla ilaç farmakolojisini önemli ölçüde değiştirmektedir. İlaç uygulama zamanına bağlı olarak ilaç farmakolojisinde oluşabilen değişiklikleri inceleyen “Kronofarmakoloji” kavramı, bu konuda elde edilen bulgularla doğmuştur. Yapılan moleküler düzeydeki çalışmalarla günlük ritmimizi oluşturan genler ve proteinler ortaya konmuş; günlük saat mekanizmasının keşfi ile de ilaçlarında içinde yer aldığı “ksenobiyotik” metabolizmasını etkileyen biyolojik saatlerin önemi anlaşılmıştır. Uygulama zamanına bağlı olarak ilaçların metabolik düzenlemesinde ve detoksifikasyonunda meydana değişiklikler ilacın etkinliğini ve toksisitesini anlamlı ölçüde değiştirebilir ve kullandığımız ilaçlar zehire dönüşebilir. Bu durumun ilacın uygulama dozu kadar önem arz ettiği anlaşılmaktadır. Hücredeki otonom-moleküler günlük dalgalanmaların ve günlük zamanlama sisteminin mekanizmasını anlamaya yönelik bakış, ilk aşamada belirli bir ilacın etkisindeki günlük değişimleri veya çevresel maddelerin organizma üzerinde etkileri veya yan etkileri üzerinde biyolojik saatin etkisinin anlaşılmasını sağlamıştır. İkincil olarak ise, biyolojik saat tarafından kontrol edilen yolakların belirli bir doku veya organizmada nasıl koordine edildiğini anlaşılması için, yeni kavramsal ve metodolojik araştırma alanlarının gelişmesinde etkili olmuştur. Bugün, ilaç etkisinin 24 saatlik modülasyonu giderek daha fazla anlaşılmaktadır. Ayrıca, hastalığa ve ilaca bağlı olarak meydana gelen günlük ritimlerdeki bozulmaların tedavisi için çeşitli moleküler stratejiler geliştirilmektedir. Yakın bir gelecekte günlük saatimizi düzenleyen proteinler üzerinden etkisini gösteren ilaçların tedavide kullanılmaya başlanması kuvvetle muhtemeldir.

Ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşılabilmektedir.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27066876

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved