Biokimya

Tanıtım
TANITIM

Biokimya Kürsüsü, Eczacılık Fakültesi Fakülte Kurulu’nun kararıyla 11 Haziran 1965’te kuruldu. İlk olarak, Kürsü yönetimine İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Biokimya Kürsüsü öğretim üyesi Doç Dr. Şevket Tekman memur edildi. 11 Ocak 1966’da, İ.Ü. Tıp Fakültesinde profesörlüğe yükseltilen Prof. Dr. Şevket Tekman, 22 Temmuz 1966’da Eczacılık Fakültesi Biokimya Kürsüsü kadrolu profesörlüğüne naklen atandı. 1973 yılında Kürsü Profesörü unvanının yasa değişikliğiyle Kürsü Başkanı unvanına dönüştürülmesi nedeniyle görevine Kürsü Başkanı unvanı ile 13 Temmuz 1981 tarihinde yaş sınırından emekli olana kadar devam eden Prof. Dr. Şevket Tekman’ın yerine, Kürsü Başkanlığına Prof. Dr. Nevzat Öner atandı. Yüksek Öğretim Kurulu (Y.Ö.K.)’nun 3 Mayıs 1983 tarihli kararı ile, Biokimya Kürsüsü,  Temel Eczacılık Bilimleri Bölümü, Eczacılık Temel Bilimleri Anabilim Dalı’na bağlı Biokimya Bilim Dalı, 6 Mart 1984 tarihli Y.Ö.K. kararı ile Biokimya Anabilim Dalı adını aldı. Biokimya Anabilim Dalı’nın bugünkü akademik kadrosu, 2 profesör, 2 doçent, 1 yardımcı doçent ve 1 Dr. araştırma görevlisinden oluşmaktadır.

Anabilim Dalı Başkanları:

Prof. Dr. Sevket TEKMAN (1965-1981)

Prof. Dr. Nevzat ÖNER (1981-1996)

Prof. Dr. İnci ÖZDEN (1996-2000)

Prof. Dr. Hakan BERKKAN (2000-2006); (1994-2000, iki dönem İ.Ü. Eczacılık Fakültesi Dekanı)

Prof. Dr. Ayse CAN (2006-2009)

Prof. Dr. Nuriye AKEV (2009-2012)

Prof. Dr. Ayse CAN (2012-)

Prof. Dr. Hakan Berkkan (1947-2014)
Biokimya Anabilim Dalı elemanları saygı ve sevgiyle anıyorlar
Öğretim Üye ve Yardımcıları
ÖĞRETİM ÜYE VE YARDIMCILARI
ayse.can
Prof.Dr. Ayşe CAN
Anabilim Dalı Başkanı
nuriye.akevProf.Dr. Nuriye AKEV nurten.ozsoyDoç.Dr. Nurten ÖZSOY pinar.aksoyDoç.Dr. Pınar AKSOY SAĞIRLI
tugba.yilmazDoç.Dr. Tuğba YILMAZ ÖZDEN ozlem.kurtYrd.Doç.Dr. Özlem KURT ŞİRİN gozde.hasbalArş.Gör. Gözde HASBAL
gülsüm.altıparmakArş.Gör. Gülsüm ALTIPARMAK ÜLBEGİ
Dersler
DERSLER

Lisans Dersleri

Biokimya

Klinik Biokimya

Eczacılık terminolojisi

 

————————————————————————————————————————————-
Lisansüstü Dersleri

 

Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
 
• İlaç metabolize eden bazı enzimlerin Türk toplumundaki genetik polimorfizmlerinin incelenmesi ve çeşitli hastalıklarla ilişkilendirilmesi.

• Bazı hastalıklardaki genetik polimorfizmin incelenmesi.

• Proteomik ve genomik çalışmaları

• Lektinlerin bitkisel kaynaklardan saflaştırılması ve özelliklerinin incelenmesi.

• Bazı bitkisel ekstrelerin deney hayvanlarının çeşitli kan parametrelerine etkilerinin incelenmesi.

• Bazı bitkisel ekstrelerin antioksidan, antidiabetik ve hepatoprotektif etkilerinin in vivo ve in vitro olarak incelenmesi.

• Biyolojik dokulardan izole edilen enzimlerin saflaştırılması ve karakterizasyonu.

• Aloe vera (L.) Burm. fil. bitkisinin antidiabetik, antikanserojen, antibakeriyel, antioksidan özellikleri üzerinde araştırmalar ve bu bitkiden bazı enzimlerin ve lektinlerin saflaştırılması.

Laboratuvar Donanımı
LABORATUVAR DONANIMI

 Temel Cihazlar

• Değirmen
• Rotaevaporatör
• Waring blender
• Soğutmalı yüksek devirli santrifüj
• Ultrasonik banyo
• Ultrasonik homojenizatör
• Kolon kromatografisi sistemi (Sütunlar, yazıcılar, fraksiyon toplayıcılar)
• UV-Vis Spektrofotometreler
• Jel elektroforezi cihazları
• PCR cihazı
• İzoelektrik fokuslama cihazı
• Jel görüntüleme cihazı
• Western blot sistemi
• İnvert mikroskop
• Fermantör
• -80oC derin dondurucu
• -20oC derin dondurucular
• +4oC büyük soğuk dolap
• Otoklav
• Distile su cihazları
• Buzdolapları, etüvler, su banyoları, karıştırıcılar, mikroskoplar, otomatik pipetler v.s.
• Bir araştırma laboratuarda bulunması gereken başlıca ekipman.

Yapılan Analizler

Reflotron® cihazı ile, kitleri temin edildiği takdirde, kanda biokimyasal analizler yapılabilmektedir. Bu analizler arasında, glukoz, kolesterol, trigliserid, ürik asid, aspartat aminotransferaz (GOT; AST), alanin aminotransferaz (GPT; ALT), alkali fosfataz (ALP), gamma glutamil transferaz (GGT), amilaz, hemoglobin sayılabilir.

Bunların dışında, protein miktar tayini, selüloz asetat, agaroz, poliakrilamid jel elektroforezleri, polimeraz zincir reaksiyonu-restriksiyon fragmanı uzunluk polimorfizmi (PZR-RFUP) teknikleri ile DNA analizi, sütun kromatografileri, bitki ekstrelerinin hazırlanması ve kolorimetrik tayinler yapılmaktadır.

 

 

Projeler
PROJELER

Tamamlanan Projeler

 

 A-Normal kapsamlı projeler:

– Karbon tetraklorür’ün sıçanlarda oluşturduğu karaciğer hasarı üzerinde Smilax excelsa sulu ekstresinin etkisi.
(İ.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:1402/2007).
Proje Yürütücüsü: Yrd.Doç.Dr. Nurten Özsoy
Yardımcı araştırıcılar: Prof.Dr. Ayşe Can, Prof.Dr. Nuriye Akev, Prof.Dr. Gül Baktır, Yrd.Doç.Dr. Alper Okyar
-İmatinibin (Glivec) antihipertansif, antidepresif, antifungal ilaçlarla kombinasyonunun glioblastoma hücrelerine etkisinin in vitro incelenmesi.
(İ.Ü.Bilimsel Araştırma Projeleri, Yeni Sağlık Kod sayısı: 484/05052006).
Proje yürütücüsü: Prof.Dr. Ayhan Bilir.
Yardımcı araştırıcılar: Prof.Dr. Nuriye Akev, Arş.Görv. Mine Ergüven, Arş. Görv. Sevilcan Tuna, Dr. Evin Bozçalı
– Peritonit oluşturulmuş sıçanlarda Aloe vera yaprak jeli özütünün etkinliği ve toksik etkileri.
(Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma Fonu: 2006)
Proje Yürütücüsü: Prof.Dr. Ferah Sönmez
Yardımcı araştırıcılar: Ayça Altıncık, Çiğdem Yenisey, Sevim Kırdar, Firuzan Kaçar, Prof.Dr. Ayşe Can, Prof.Dr. Nuriye Akev, Nuh Kılınç, Nilüfer Şimşek

B-Tez projeleri:

-Midye (Mytilus gallaprovincialis Lam.) Hepatopankreasından tiyoredoksin redüktaz enziminin saflaştırılması ve kinetik özelliklerinin incelenmesi.
(İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:27103/2013).
Proje Yürütücüsü: Biol. Esra Acar. Tez danışmanı: Doç.Dr. Nurten Özsoy
-Sorbus torminalis Crantz L. (akçaağaç yapraklı üvez)’in antioksidan aktivitesinin incelenmesi.
(İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:26844/2013).
Proje Yürütücüsü: Biol. Gözde Hasbal. Tez danışmanı: Prof.Dr. Ayşe Can
-Sıçanlarda karbon tetraklorür ile oluşturulan karaciğer hasarına Amaranthus lividus (A. blitum) bitkisinin antioksidan ve hepatoprotektif etkilerinin incelenmesi.
(İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:1484/2007).
Proje Yürütücüsü: Arş.Gör. Tuğba Yılmaz. Tez danışmanı: Prof.Dr. Ayşe Can
-Aloe vera L. Burm. fil. yapraklarından hazırlanan sulu ekstrenin ve bu ekstreden saflaştırılan lektinin antioksidan özelliklerinin karşılaştırmalı olarak incelenmesi.
(İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:1456/2007).
Proje Yürütücüsü: Eda Çandöken. Tez danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Nurten Özsoy
-Trichoderma reesei’ye ait bazı enzimlerin üretiminin, yenilenebilir karbon kaynağı olarak kullanılan D-ksiloz ve L-arabinoz tarafından baskılanması.
(İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Proje No:1513/2007).
Proje Yürütücüsü: Arş.Gör. Eda Akel. Tez danışmanı: Prof.Dr. Nuriye Akev
-Akciğer kanserli hastalarda mangan superoksit dismutaz (MnSOD) gen polimorfizminin incelenmesi.
(İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, Yeni Sağlık Kod sayısı: T-888/02062006).
Proje Yürütücüsü: Ecz. Jasmina Zejniloviç. Tez danışmanı: Prof.Dr. Nuriye Akev
-Osteoporozda aday genlere ait polimorfizmlerin incelenmesi.
(İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, T-68/15122006).
Proje Yürütücüsü: Arş.Gör. Özlem Kurt. Tez danışmanı: Prof.Dr. Ayşe Can
-İmatinibin indometasin, lityum, selisiklib ve noskapin ile kombinasyonunun T98G insan glioblastoma hücrelerine etkisinin in vitro incelenmesi.
(İ.Ü. Bilimsel Araştırma Projeleri, T-988 /06102006).
Proje Yürütücüsü: Arş.Gör. Mine Ergüven. Tez danışmanı: Prof.Dr. Nuriye Akev

 

Yayınlar
YAYINLAR

 Yurtdışı Yayınlar (2000 yılından itibaren)

1.Ameliorative effect of vanadium on oxidative stress in stomach tissue of diabetic rats. Yilmaz-Ozden, T., Kurt-Sirin, O., Tunali, S., Akev, N., Can, A., Yanardag, R., Bosnian Journal of Basic Medical Sciences, 14(2), 4-8 (2014).

2.Effects of Aloe vera leaf gel extract on rat peritonitis model. Altincik, A., Sönmez, F., Yenisey, Ç., Duman, S., Can, A., Akev, N., Kirdar, S., Sezak, M., Indian Journal of Pharmacology, 6 (3), 322-327 (2014).

3.Effect of oral vanadium supplementation on oxidative stress factors in the lung tissue of diabetic rats.
Yilmaz-Ozden, T., Kurt-Sirin, O., Tunali, S., Akev, N., Can, A., Yanardag, R., Trace Elements and Electrolytes, 31, 48-52 (2014).
4.Combined effects of collagen type I alpha1 (COL1A1) Sp1 polymorphism and osteoporosis risk factors on bone mineral density in Turkish postmenopausal women.
Kurt-Sirin, O., Yilmaz-Aydogan, H., Uyar, M., Seyhan, M.F., Isbir, T., Can, A., Gene, 540, 226-231 (2014).
5.Different effects of PPARA, PPARG and ApoE SNPs on serum lipids in patients with coronary heart disease based on the presence of diabetes.
Yilmaz-Aydogan, H., Kurnaz, O., Kucukhuseyin, O., Akadam-Teker, B., Kurt, O., Eronat, A.P., Tekeli, A., Bugra, Z., Ozturk, O., Gene 523, 20-26 (2013).
6.Koroner kalp hastalığında peroksizom proliferatör-aktive reseptör (PPAR) izoformları. Yılmaz Aydoğan, H., Kurt, Ö., Kurnaz, Ö., Akadam Teker, B., Küçükhüseyin, Ö. Türk Biyokimya Dergisi (Turkish Journal of Biochemistry) 38, 372-384 (2013).
7.Chemical composition and biological activities of Hypericum pamphylicum.
Eroğlu Özkan, E., Özsoy, N., Özhan, G., Özbek Çelik, B., Mat, A. Industrial Crops and Products, 50, 182-189 (2013).
8.Evaluation of Smilax excelsa L. use in experimentally induced nephrotoxicity.
Özsoy, N., Okyar, A., Arda-Pirinççi, P., Can, A., Bolkent, Ş., Akev, N., Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 19 (5), 807-817 (2013).
9.New spiroindolinones bearing 5-chlorobenzothiazole moiety.
Ermut, G., Karalı, N., Özsoy, N., Can, A., Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, Early online 1-12 (2013).
10.Screening of the antioxidant potential of the leaves and flowers from Rosa horrida Fischer.
Ozsoy, N., Kultur, S., Melikoglu, G., Can, A., Journal of Medicinal Plant Research, 7, 573-578 (2013).
11.Oral zinc supplementation protects rat kidney tissue from oxidative stres in diabetic rats.
Ozsoy, N., Can, A., Mutlu, O., Akev, N., Yanardag, R., Kafkas Univ. Vet. Fak. Derg., 18, 545-550 (2012).
12.Evaluation of ERα and VDR Gene Polymorphisms in Relation to Bone Mineral Density in Turkish Postmenopausal Women.
Kurt, O., Yilmaz-Aydogan, H., Uyar, M., Isbir, T., Seyhan, M. F., Can A., Molecular Biology Reports, 39, 6723-6730 (2012).
13.Chemical composition of the essential oil and antioxidant activity of methanolic extracts from fruits and flowers of Hypericum lydium Boiss.
Şerbetçi, T., Özsoy, N., Demirci, B., Can, A., Kültür, Ş., Can Başer¸K.H., Industrial Crops and Products, 36, 599-606 (2012).
14.Investigation of Polymorphic Variants of PPARD and APOE Genes in Turkish Coronary Heart Disease Patients.
Yılmaz-Aydogan, H., Kucukhuseyin, O., Kurnaz, O., Akadam-Teker, B., Kurt, O., Tekeli, A., Ozturk, O., Isbir, T., DNA and Cell Biology, 31, 867-875 (2012).
15.Effects of the PPARG P12A and C161T gene variants on serum lipid in coronary heart disease patients with and without Type 2 diabetes.
Yilmaz-Aydogan, H., Kurnaz, O., Kurt, O., Akadam-Teker, B., Kucukhuseyin, O., Tekeli, A., Isbir, T., Molecular and Cellular Biochemistry, 358, 355-363 (2011).
16.Paraoxonase-1 192/55 polymorphisms and the risk of lung cancer in a Turkish population.
Aksoy-Sagirli, P., Cakmakoglu, B., Isbir, T., Kaytan-Saglam, E., Kizir, A., Topuz, E., Berkkan, H. Anticancer Research, 31, 2225-2229 (2011).
17.Influence of vanadium supplementation on oxidative stress factors in the muscle of STZ-diabetic rats.
Kurt, O., Yilmaz Ozden, T., Ozsoy, N., Tunali, S., Can, A., Akev, N., Yanardag, R., Biometals, 24, 943-949 (2011).
18.Natriuretic peptide pharmacogenetics: Membrane metallo-endopeptidase (MME): Common gene sequence variation, functional characterization and degradation.
Pereira, N.L., Aksoy, P., Moon, I., Peng, Y., Redfield, M.M., Burnett, J.C. Jr., Wieben, E.D., Yee, V.C., Weinshilboum, R,M., Journal of Molecular and Cellular Cardiololgy, 49, 864-874 (2010).
19.Synthesis of new spiroindolinones incorporating a benzothiazole moiety as antioxidant agents.
Karalı, N., Güzel, Ö., Özsoy, N., Özbey, S., Salman, A. European Journal of Medicinal Chemistry, 45,1068–1077 (2010).
20.Flavonoids and antioxidant activity of Rosa agrestis leaves.
Bitis, L., Kultur, S., Melikoglu, G., Ozsoy, N., Can, A., Natural Product Research, 24, 580-589 (2010).
21.Cytosolic-5’-nucleotidase III (NT5C3): gene sequence variation and functional genomics.
Aksoy, P., Zhu, M.J., Kalari, K.R., Moon, I., Pelleymounter, L.L., Eckloff, B.W., Wieben, E.D., Yee, V.C., Weinshilboum, R.M., Wang, L., Pharmacogenetics and Genomics, 19, 567-576 (2009).
22.Apurinic/apyrimidinic endonuclease (APE1) gene polymorphisms and lung cancer risk in relation to tobacco smoking.
Ağaçhan, B., Küçükhüseyin, Ö., Aksoy, P., Turna, A., Yaylım, İ., Görmüş, U., Ergen, A., Zeybek, Ü., Dalan, B., Isbir, T., Anticancer Research, 29, 2417-2420 (2009).
23.Implications for degenerative disorders. Antioxidative activity, total phenols, flavonoids, ascorbic acid, -carotene, -tocopherol in Aloe vera.
Ozsoy, N., Candoken, E., Akev, N., Oxidative Medicine and Cellular Longevity, 2, 1-8 (2009).
24.In vitro antioxidant activity of Amaranthus lividus L.
Ozsoy, N., Yilmaz, T., Kurt, O., Can, A., Food Chemistry, 116, 867-872 (2009).
25.Association between manganese superoxide dismutase polymorphism and risk of lung cancer.
Zejnilovic, J., Akev, N., Yilmaz, H., Isbir, T., Cancer Genetics and Cytogenetics, 189, 1-4 (2009).
26.Gemcitabine pharmacogenomics: Deoxycytidine kinase and cytidylate kinase gene resquencing and functional genomics.
Kocabas, N.A., Aksoy, P., Pelleymounter, L.L., Moon, I., Ryu, J.-S., Gilbert, J.A., Salavaggione, O.E., Eckloff, B.W., Wieben, E.D., Yee, V., Weinshilboum, R.M., Ames, M.M., Drug Metabolism and Disposition, 36, 1951-1959 (2008).
27.Effectiveness of Aloe vera versus glibenclamide on serum lipid parameters, heart and skin lipid peroxidation in type-II diabetic rats.
Ozsoy, N., Yanardag, R., Can, A., Akev, N., Okyar, A., Asian Journal of Chemistry, 20 (4), 2679-2689 (2008).
28.Antioxidant activity of Smilax excelsa L. leaf extracts.
Ozsoy, N., Can, A., Yanardag, R., Akev, N., Food Chemistry, 110, 571-583 (2008).
29.Potentiation of cytotoxicity by combination of imitinib and chlorimipramine in glioma. Bilir, A., Ergüven, M., Oktem, G., Ozdemir, A., Uslu, A., Aktas, E., Bonavida, B., International Journal of Oncology, 32, 829-839 (2008).
30.The inhibitory effect of suramin on telomerase activity and spheroid growth of C6 glioma cells.
Erguven, M., Akev, N., Ozdemir, A., Karabulut, E., Bilir, A., Medical Science Monitor, 14, BR165-173 (2008).
31.Tumour preventive effect of Aloe vera leaf pulp lectin (Aloctin I) on Ehrlich ascites tumours in mice.
Akev, N., Turkay, G., Can, A., Gurel, A., Yildiz, F., Yardibi, H., Ekiz, E.E., Uzun, H., Phytotherapy Research, 21, 1070-1075 (2007).
32.The enzyme CD38 (a NAD glycohydrolase, EC 3.2.2.5) is necessary for the development of diet-induced obesity.
Barbosa, M.T.P., Soares, S.M., Novak, C.M., Sinclair, D., Levine, J.A., Aksoy, P., Chini, E.N., The FASEB Journal, 21, 3629-3639 (2007).
33.Suramin increased telomerase activity in the C 6 Glioma/Wistar experimental brain tumor model.
Ergüven, M., Bilir, A., Altuğ, T., Aktar, F., Akev, N., International Journal of Biomedical Science, 3., 105-112 (2007).
34.Effect of Aloe vera leaf pulp extract on Ehrlich ascites tumours in mice.
Akev, N., Turkay, G., Can, A., Gurel, A., Yıldız, F., Yardibi, H., Ekiz, E.E., Uzun, H., European Journal of Cancer Prevention, 16, 151-157 (2007).
35.Regulation of SIRT 1 mediated NAD dependent deacetylation: A novel role for the multifunctional enzyme CD38.
Aksoy, P., Escande, C., White. T. A., Thompson, M., Soares, S., Benech, J. C., Chini, E. N., Biochemical and Biophysical Research Communications, 349, 353-359 (2006).
36.Regulation of intracellular levels of NAD: A novel role for CD38.
Aksoy, P., White T. A., Thompson, M., Chini, E. N., Biochemical and Biophysical Research Communications, 345, 1386-1392 (2006).
37.Effects of lipoprotein lipase Pvu II gene polymorphism on serum lipoprotein levels in Turkish patients with type 2 diabetes mellitus.
Kurt, Ö., Yılmaz, H., İsbir, T., Berkkan, H., Advances in Molecular Medicine, 2(1), 41-46 (2006).
38.Immunohistochemical studies on the effect of Aloe vera on the pancreatic β-cells in the neonatal streptozotocin-induced type-II diabetic rats.
Bolkent, S., Akev, N., Can, A., Bolkent, S., Yanardag, R., Okyar, A., Egyptian Journal of Biology, 7, 14-19 (2005).
39.Hazelnut oil administration reduces aortic cholesterol accumulation and lipid peroxides in plasma, liver and aorta of rabbits fed on a high-cholesterol diet.
Hatipoglu, A., Kanbagli, O., Balkan, J., Kucuk, M., Cevikbas, U., Aykac-Toker, G., Berkkan, H., Uysal, M., Bioscience Biotechnology and Biochemistry 68, 2050-2057 (2004).
40.Effect of Aloe vera leaf gel and pulp extracts on the liver in type-II diabetic rat models.
Can, A., Akev, N., Ozsoy, N., Bolkent, S., Arda, B. P., Yanardag, R., Okyar, A., Biological & Pharmacuetical Bulletin, 27, 694-698 (2004).
41.Effect of Aloe vera (L.) Burm. fil. leaf gel and pulp extracts on kidney in type-II diabetic rat models.
Bolkent, S., Akev, N., Ozsoy, N., Şengezer-Inceli, M., Can, A., Okyar, A., Yanardag, R., Indian Journal of Experimental Biology, 42, 48-52 (2004).
42.Production and characterization of a-galactosidase from Aspergillus flavipes.
Ozsoy, N., Berkkan, H. Cell Biochemistry and Function. 21, 387-389 (2003).
43.Identification of a single nucleotide polymorphism in the TATA box of the CYP2A6 Gene: Impairment of its promoter activity.
Pitarque, M., Richter, O., Oke, B., Berkkan, H., Oscarson, M., Ingelman-Sundberg, M., Biochemical and Biophysical Research Communications, 284, 455-460 (2001).
44.Effect of Aloe vera L. leaves on blood glucose level in type I and type II diabetic rat models.
Okyar, A., Can, A., Akev, N., Baktir, G., Sütlüpinar, N., Phytotherapy Research, 15, 156-1 (2001).
45.In vivo studies on nasal preparations of ciprofloxacin hydrochloride.
Özsoy, Y., Tunçel, T., Can, A., Akev, N., Birteksöz, S., Gerçeker, A., Pharmazie 55, 607-609 (2000).

Yurtiçi Yayınlar (2000 yılından itibaren)

1.Purification and antioxidant activity of Aloe vera leaf extract.
Ozsoy, N., Candoken, E., Akev, N., İstanbul Ecz. Fak. Derg. 42(1), 1-11 (2012).
2.Enkapsüle periton sklerozu modelinde Aloe vera’nın periton morfolojisi ve fonksiyonları üzerine etkisi.Bozkurt, D., Hür, E., Purçlutepe, Ö., Sipahi, S., Ülküden, B., Garip, A., Can, A., Akev, N., Şen, S., Akçiçek, F., Duman, S., Türkiye Klinikleri J. Nephrol-Special Topics, 3 (3), 95-99 (2010).
3.Partial purification and characterization of β-glucosidase from Aloe vera L. leaves.
Yılmaz, T., Can, A., İstanbul Ecz. Fak. Mec., 40, 65-75 (2008-2009).
4.The effect of Aloe vera (L.) Burm. fil. on the antioxidant system in lenses of type-II diabetic rats.
Özsoy, N., Yanardağ, R., Can, A., Akev, N., Okyar, A., İstanbul Ecz. Fak. Mec., 35-36 (2) 83-88 (2002-2003).
5.Further characterization of Aloe vera leaf pulp lectins.
Akev, N., Malkoç, S., Can, A., İstanbul Ecz. Fak. Mec., 35-36 (1) 1-11 (2002-2003).
6.Aloe vera yapraklarının tip II diabetik sıçanların kan şekeri düzeyine etkisi (kronik deneyler).
Okyar, A., Can, A., Akev, N., Baktir, G., Sütlüpınar, N., XIII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Bildiri Kitabı, Marmara Üniv. Yayın No 670, Ecz. Fak. Yayın No. 17, 281-286 (2001).
7.β-Galactosidase activity in the mantle tissue of the mussel Mytilus galloprovincialis Lam.
Somar, N., Özsoy, N., Berkkan, H., Acta Pharmaceutica Turcica, 42 (2,3), 80-84 (2000).
8.Partial purification and characterization of aspartate aminotransferase from the hepatopancreas of the mussel Mytilus galloprovincialis Lam.
Can, A., Akev, N., Askhasi, A., İstanbul Ecz. Fak. Mec., 33, 37-48 (2000).
9.Some extracellular glycosidases of Aspergillus flavipes.
Özsoy, N., Birteksöz, S., Ötük, G., Berkkan, H., Acta Pharmaceutica Turcica, 42 (2,3), 86-90 (2000).

Kitaplar
-Eczacılık Terminolojisi Ders Notları.
Akev, N. (düzenleyen),  İst. Üniv. Yayın No. 4824, Eczacılık Fakültesi Yayın No. 84 (2008).
-Eczacılık Fakültesi Öğrencileri için Biokimya Uygulamaları.
Akev, N., Can, A. İst. Üniv. Yayın No. 4785, Eczacılık Fakültesi Yayın No. 83 (2008).
-Eczacılık Fakültesi Öğrencileri için Biokimya Dersleri.
Can, A., Akev, N. İst. Üniv. Yayın No. 4776, Eczacılık Fakültesi Yayın No. 82 (2008).
-İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 1962-2002.
Baytop, T., Mat, A., Akev, N., Özsoy-Erginer, Y. Form Reklam Hizmetleri, Novartis Ürünleri İlaç Sektörünün katkıları ile, İstanbul, 2002.
-Eczacılık Terminolojisi Ders Notları.
Akev, N. (düzenleyen), İst. Üniv. Yayın No. 4255, AB Ofset 2000.
-Eczacılık Terminolojisi Sözlüğü (Latince-Türkçe).
Akev, N., İst. Üniv. Yayın No. 4254, AB Ofset, 2000.
-Biokimya Uygulama Notları.
Akev, N., Can, A., Kuşçu, İ., Berkkan, H., İst. Üniv. Yayın No. 4154, Ecz. Fak. No. 73, ISBN: 975-404-523-2, Dilek Ofset Matbaacılık, 1998.

Tezler
-Sıçanlarda Karbon Tetraklorür ile Oluşturulan Karaciğer Hasarına Amaranthus lividus (A. blitum) Bitkisinin Antioksidan ve Hepatoprotektif Etkilerinin İncelenmesi (Doktora Tezi).
Araş. Gör. Tuğba Yılmaz, 2010
Tez danışmanı: Prof.Dr. Ayşe Can
-Osteoporozda Aday Genlere Ait Polimorfizmlerin İncelenmesi (Doktora Tezi).
Araş. Gör. Özlem Kurt, 2010
Tez danışmanı: Prof.Dr. Ayşe Can
-İmatinibin İndometasin, Lityum, Selisiklib ve Noskapin ile Kombinasyonunun T98G İnsan Glioblastoma Hücrelerine Etkisinin in vitro İncelenmesi (Doktora Tezi).
Araş. Gör. Mine Ergüven, 2009
Tez danışmanı: Prof.Dr. Nuriye Akev
-Trichoderma reesei’ye Ait Bazı Enzimlerin Üretiminin Yenilenebilir Karbon Kaynağı olarak Kullanılan D-Ksiloz ve L-Arabinoz Tarafından Baskılanması (Doktora Tezi).
Araş. Gör. Eda Akel, 2009
Tez danışmanı: Prof.Dr. Nuriye Akev
-Aloe vera L. Burm.fil. Yapraklarından Hazırlanan Sulu Ekstrenin ve Bu Ekstreden Saflaştırılan Lektinin Antioksidan Özelliklerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi).
Biolog Eda Çandöken, 2008.
Tez danışmanı: Yrd.Doç.Dr. Nurten Özsoy
-Akciğer Kanserli Hastalarda Mangan Süperoksit Dismutaz (MnSOD) Gen Polimorfizminin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi).
Ecz. Jasmina Zejniloviç, 2007
Tez danışmanı: Prof.Dr. Nuriye Akev
-Aloe vera Bitkisinin Glikozidazlarından Birinin Elde Edilmesi ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi).
Araş. Gör. Tuğba Yılmaz, 2005
Tez danışmanı: Prof.Dr. Ayşe Can
-Midye (Mytilus galloprovincialis Lam.) Manto Dokusundan Aspartat Aminotransferaz Elde Edilmesi ve Bazı Özelliklerinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi).
Araş. Gör. Özlem Dönmez, 2005
Tez danışmanı: Prof.Dr. Ayşe Can
-Akciğer Kanserinde Paraoksonaz 192 ve 55 Gen Polimorfizmleri ve Serum Paraoksonaz Aktivitesinin İncelenmesi (Doktora tezi).
Araş. Gör. Pınar Aksoy, 2005
Tez danışmanı: Prof.Dr. Hakan Berkkan
-Suramin’in C6 Glioma’da Telomeraz Aktivitesi Üzerine Etkisi (Yüksek Lisans Tezi).
Araş.Gör. Mine Ergüven, 2004
Tez danışmanı: Prof.Dr. Nuriye Akev
-Tip 2 Diabetik Hasta Grubunda Lipoprotein Lipaz Pvu II Polimorfizminin Serum Lipoprotein Düzeyleri ile İlişkisinin İncelenmesi (Yüksek Lisans Tezi).
Araş. Gör. Özlem Kurt, 2004
Tez danışmanı: Prof.Dr. Hakan Berkkan
Ödüller
ÖDÜLLER

 

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biokimya Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nuriye AKEV, The International Aloe Science Council (IASC) tarafından her yıl verilen ve bu yıl 10’cusu tertiplenen, Yun-Ho Lee Bilim Ödülü’ne, 2009 yılı için, hak kazanmıştır. Nuriye Akev bu ödüle, 1999-2009 yılları arasında Aloe vera L. Burm. f. bitkisi üzerinde gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalar dolayısıyla değer görülmüştür. Prof. Dr. Nuriye Akev’in, Aloe bitkisi üzerine yaptığı çalışmalar, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Farmakognozi, Farmakoloji Anabilim Dalları ve Veteriner Fakültesi Biokimya, Patoloji, Fizyoloji, Mühendislik Fakültesi Biokimya, Fen Fakültesi Zooloji, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Biokimya, Anabilim Dalları ile ortak olarak yürütülmüş ve İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından iki adet normal kapsamlı proje ile desteklenmiştir.

 

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved