Araştırma Olanakları

Fakültemiz öğretim üye ve yardımcılarının 2011 yılı itibariyle;

Uluslararası hakemli dergilerde (Science Citation Index ve Science Citation Expanded Index kapsamında) 57 adet ve ulusal hakemli dergilerde 33 adet makalesi yayımlanmıştır.  

2 adet bilimsel kitap yazarlığı ve 4 adet kitapta bölüm yazarlığı yapılmıştır.

Yurt içi ve yurt dışında düzenlemiş olan kongrelerde 23 adet sözlü, 79 adet poster bildiri ile katılım gerçekleşmiştir. 

Üniversite araştırma fonu destekli başta olmak üzere 45 adet bilimsel proje tamamlanmış ve 74 adet bilimsel proje halen devam etmektedir. 

Ayrıca, 28 adet yüksek lisans ve 7 adet doktora tezi tamamlanmıştır.

 2011-2012 Eğitim – Öğretim yılı itibari ile Fakültemizde Sağlık Bilimleri Enstitüsüne kayıtlı lisans üstü eğitim yapan öğrencilerimiz ve anabilim dalları tabloda gösterilmiştir; 

Anabilim Dalı

Öğrenci sayısı

Yüksek Lisans Doktora
Analitik Kimya 7 8
Biokimya 2 1
Farmasötik Botanik 1 4
Farmasötik Mikrobiyoloji 2 2
Farmasötik Kimya 5 2
Farmakognozi 1 9
6 (Fitoterapi)
Farmakoloji 4 1
Farmasötik Teknoloji 10 16
4 (Kozmetoloji)
5 (İlaç Mühendisliği)
Farmasötik Toksikoloji 9 3

TOPLAM

56 46

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved