Analiz Olanakları

 •Alkollü içkilerde gaz kromatografisi yöntemi ile metanol tayini
•Aloin ve diğer antrakinonların meyve suları ve çeşitli bitkisel materyallerde analizi
•Antibiyotik aktivite tayini
•Antimikrobiyal maddelerin farmakodinamik parametrelerinin tayini
•Antiseptik ve dezenfektan maddelerin bakterisidal, fungusidal ve sporosidal aktivite tayini
•Böbrek taşı analizi
•Farmakope yöntemleri ile ilaç, safsızlık ve yardımcı madde analizleri
•Farmasötik preparatlarda koruyucu etkinlik testi
•Farmasötik preparatlarda sterilite testi
•Farmasötik preparatlarda ve biyolojik materyalde etken madde, metabolit, safsızlık, yardımcı madde tayini
•Genotoksisite testleri (Ames test, umu-test, Comet test)

 

•Ham maddelerin, ilaçların ve kozmetiklerin mikrobiyolojik limit testi
•Havanın mikrobiyolojik kontrolü
•İçme suyunda iyon ve sertlik tayini analizleri
•Kalıntı çözücü analizleri (GC-FID, GC-Headspace)
•Mikotoksin kalıntı analizi
•Nicel-nitel ham madde ve ilaç analizleri, organik sentezler, spektral analizler ve yorumları
•PCR-RFLP tekniği ile genom düzeyinde SNP analizi
•Pestisit kalıntı analizi
•Reflotron cihazı ile kan analizleri (glukoz, kolesterol, trigliserid, ürik asid, aspartat, aminotrasferaz, alanin aminotrasferaz, alkali fosfataz, gamma glutamil transferaz, amilaz, hemoglobin)
•Sıvılarda protein miktar tayini
•Sitotoksisite testleri
•Suyun mikrobiyolojik kontrolü
•Tam idrar tahlili

 

•Terapötik ilaç düzeyi izlemi için plazmadan ilaç analizleri
•Tıbbi bitkilerin ve bitkisel preparatların kimyasal bileşimindeki bazı maddelerin teşhisi ve miktar tayini
•Tütün ve sigara örneklerinde nikotin tayini (GC)
•Yağların yağ asidi kompozisyonlarının ve kolesterol içeriklerinin gaz kromatografik analizi
•Zehirli mantarların teşhisi

 

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved