Analitik Kimya

Tanıtım
Tanıtım

14 mart 1839 da Dr.C.Bernard, Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane’nin içerisinde tahsil süresi üç yıl olan bir Eczacılık Sınıfı açmıştır. 1909 da Eczacılık Mektebi adını alan bu sınıfta 1938 den itibaren eğitim süresi dört yıla çıkarılmıştır. 1933 Üniversite reformundan sonra onbir yıl süre ile Fen Fakültesine bağlı olarak faaliyetini sürdüren Eczacılık Mektebi 1944 yılında tekrar İ.Ü. Tıp Fakültesine bağlanmış ve Eczacılık Okulu adını almıştır. Bu yıllarda Analitik Kimya dersi Farmasötik Kimya Enstitüsüne bağlı olarak verilmekteyken 1946-1947 yıllarında Doç. Remziye Hisar’ın direktörlüğünde “Analitik Kimya ve Toksikolojisi Enstitüsü” adında ayrı bir enstitü kurulmuştur. Farmasötik Kimya, Farmakognozi ve Galenik ile birlikte Eczacılık Okulunu oluşturan dört temel enstitüden biri olan bu enstitüye Prof.Dr. M. Rasim Tulus 1951 yılında direktör olarak atanmıştır.

Türkiyenin ilk ve o yıllardaki tek eczacılık eğitim müessesesi olan bu okulun profesör sayısı da böylece üçe yükselmiştir. Daha sonra 16.07.1959- 7.11.1962 tarihleri arasında Prof.Dr.M.Rasim Tulus, Eczacılık Okulunun ilk müdürü olarak görev yapmıştır. Bu görev asli bir öğretim üyemizin okulumuza ilk kez müdür olması açısından da önem taşımaktadır. 14 Ocak 1962 de Eczacılık Okulu, Eczacılık Fakültesine dönüştürüldüğünde Analitik Kimya ve Toksikolojisi Kürsüsü Prof.Dr.M.Rasim Tulus’un başkanlığında, altı tane temel kürsüden biri olarak faaliyetini sürdürmekteydi. Fakültede bu kürsülerde verilenler dışında  Fen Fakültesi, Tıp Fakültesi gibi farklı yerlerde okutulan onüç ders daha bulunmaktaydı. 1965 yılında Toksikoloji kürsüsünün  bünyesinden ayrılmasından sonra Analitik Kimya ve Genel Kimya adı verilen kürsümüzden, 1971 yılında da Genel Kimya kürsüsü ayrılmıştır. 1971-1982 yılları arasında Analitik Kimya kürsüsü adı ile işlevini sürdüren kürsümüz 1982 yılında YÖK yasasının çıkması ile birlikte önce Analitik Kimya Birimi, daha sonra Farmasötik Analitik Kimya Bilim Dalı ve en sonunda  1984 yılında  Analitik Kimya Anabilim Dalı adını almıştır, halen de aynı ismi taşımaktadır.

Öğretim Üye ve Yardımcıları
Öğretim Üye ve Yardımcıları
2014/02/c4c199de5a2e0ce7d7825106df865274ceb849c0.jpg
Prof. Dr. Sıdıka TOKER
Anabilim Dalı Başkanı
 Prof. Dr. Ufuk KOLAK  Prof. Dr. Serap SAĞLIK ASLAN Prof. Dr. Dürişehvar ÜNAL
 Prof. Dr. Zeynep AYDOĞMUŞ Prof. Dr. Sevgi TATAR ULU Prof. Dr. Armağan ÖNAL
 Prof. Dr. A. Olcay SAĞIRLI Doç.Dr. Sena ÇAĞLAR
Yard.Doç. Dr. Pelin KÖSEOĞLU Araş. Gör. Ece Merve YILMAZ Neşet NEŞETOĞLU (1)Araş. Gör. Neşet NEŞETOĞLU
Dersler
DERSLER
Lisans Dersleri

Analitik Kimya I

Analitik Kimya II

Besin Analizi

Genel Kimya

İlaç Endüstrisinde Kalite Kontrol Analizleri, Yöntem Geliştirme ve Validasyonu

Kromatografik Analizler

—————————————————————————————————————————————
Lisansüstü Dersleri

 

Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
 

Prof. Dr. Serap SAĞLIK ASLAN

İlaç etken maddelerinin ve safsızlıkların farmasötik / kozmetik preparatlarda ve biyolojik materyallerde kalitatif ve kantitatif analizleri için spektrofotometrik, kinetik, yüksek performanslı sıvı kromatografik (HPLC-UV-DAD, HPLC-ELSD), gaz kromatografik(GC-FID, GC-MS, GC-Headspace) ve kapiler elektroforetik yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve validasyonu, farmakope  analizleri.
Balık, tohum ve atık su yağlarının fiziksel ve kimyasal özelliklerinin araştırılması, yağların yağ asidi kompozisyonlarının ve kolesterol içeriklerinin gaz kromatografik (GC-FID, GC-MS) analizi, alkollü içkilerde gaz kromatografisi yöntemi ile metanol tayini.

Prof. Dr. Ufuk KOLAK
Tıbbi açıdan değerli Türkiye bitkilerinin kimyasal bakımdan araştırılması, saf maddelerin izolasyonları ve spektroskopik yöntemlerle yapılarının aydınlatılması ve biyolojik aktivitelerinin belirlenmesi.

Prof. Dr. Dürişehvar ÜNAL
Biyolojik materyalden ve farmasötik preparatlardan kromatografik ve spektroskopik yöntemlerle ilaç analizleri, yöntem geliştirme ve validasyonu, farmakokinetik ve biyoeşdeğerlik çalışmaları, farmakogenetik çalışmalar, DNA dizi analizleri.

Doç. Dr. Zeynep AYDOĞMUŞ
Spektrofotometri, spektrofluorimetri, HPLC ve elektrokimyasal yöntemlerle ilaçların  farmasötik preparatlarda, biyolojik meteryallerde ilaç analizleri için yöntemlerin geliştirilmesi çalışmaları.
Bitki ve deniz organizmalarının sekonder metabolitlerinin izolasyonu ve tayini çalışmaları.

Doç. Dr. Sıdıka TOKER
İlaç etken maddelerinin, safsızlıklarının ve yardımcı maddelerinin farmasötik preparatlarda geliştirilen yeni yöntemlerle ya da farmakope yöntemleri ile analizleri, ilaç etken maddelerinin ve metabolitlerinin biyolojik materyallerde kalitatif ve kantitatif analizleri, yeni yöntemlerin geliştirilmesi ve validasyonları.  Antrakinonların çeşitli bitkisel materyallerden izolasyonları, yapılarının aydınlatılması ve kantitatif analizleri.

Doç. Dr. Sevgi TATAR ULU
Farmasötik preparatlarda ve biyolojik sıvılarda, HPLC, spektrofluorimetri, spektrofotometri, akış enjeksiyon spektrofotometrisi ile ilaç analizleri.

Doç. Dr. Armağan ÖNAL
Spektrofotometri, fluorimetri, yüksek performanslı sıvı kromatografisi yöntemleri kullanarak ilaç analizleri.

Doç. Dr. Olcay SAĞIRLI
İlaç etken maddelerinin ve safsızlıklarının farmasötik preparatlarda ve biyolojik materyalde kalitatif ve kantitatif analizleri için kromatografik ve elektroforetik yöntemler geliştirilmesi ve bu yöntemlerin validasyonu, farmakope yöntemleri ile ilaç ve safsızlık analizleri.
Aloin ve diğer antrakinonların meyve suları ve droglarda kromatografik olarak tayini.

Laboratuvar Donanımı
LABORATUVAR DONANIMI
Temel Cihazlar
 • Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografi Sistemi (HPLC):
  • Shimadzu LC 10A (UV Dedektörlü)
  • Shimadzu LC 20A (PDA ve Fluoresans Dedektörlü)
  • Shimadzu LC 20A (Fluoresans Dedektörlü)
  • Shimadzu LC 20A (UV Dedektörlü)
  • Shimadzu LC 20A UFLC (PDA ve Fluoresans Dedektörlü)
  • Thermo Scientific Spectra System (PDA Dedektörlü)
  • Thermo Scientific Spectra System (Scanning UV Dedektörlü)
 • Gaz Kromatografi Sistemi (GC):
  • Shimadzu GC 14A (FID Dedektörlü)
  • Shimadzu GC-QP 2010 Plus (MS Dedektörlü)
 • Kapiler Elektroforez Sistemi (CE):
  • CE Resource (PDA Dedektörlü)
 • Akış Enjeksiyon Analiz Sistemi (FIA):
  • Shimadzu UV 1700
 • Spektrofotometre:
  • Shimadzu UV 160A
 • Spektrofluorimetre:
  • Shimadzu RF 1501
 • Diğer:
  • Ultra Saf Su Cihazı
  • Terazi (Hassas)
  • Terazi
  • Etüv
  • Santrifüj (Soğutmalı)
  • Rotaevaporator
  • Girdap Karıştırıcı
  • Manyetik Karıştırıcı
  • Ultrasonik Banyo
  • Blok Isıtıcı
  • Su Banyosu
  • UV lambası
  • pH-metre
  • BioTek Power Wave XS
  • Chromatotron

 

—————————————————————————————————————————————

 

Projeler
PROJELER
Projeler (Son 5 yıl)

Proje Adı: Bazı çocuk Beyin tümörlerinin protein profillerinin belirlenmesi Proje Numarası: Boğaziçi Üniversitesi, Bilimsel Araştırmalar Fonu (06B103) Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Durişehvar ÜNAL Proje Yılı: 2006

Proje Adı: Tianeptinin tabletlerde Tayini İçin Yeni Spektrofotometrik Yöntemlerin Geliştirilmesi Proje Numarası: İ.Ü. BAP (595/15122006) Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Sevgi TATAR ULU Proje Yılı: 2006

Proje Adı: Memantinin Fluorimetrik Dedeksiyonlu Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi ile Miktar Tayini Proje Numarası: İ.Ü. BAP (603/15122006) Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Olcay SAĞIRLI Proje Yılı: 2006

Proje Adı: Kinolon türevi antibiyotiklerin kapiler elektroforez yöntemi ile farmasötik analizleri Proje Numarası: TÜBİTAK (2219/3668) Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Serap SAĞLIK ASLAN Proje Yılı: 2007

Proje Adı: Elektrokimyasal tekniklerin ilaç analizlerine uygulanması ve immunoassay yöntemi için magnetik mikropartiküllere dayalı amperometrik biyosensörlerin tasarımı Proje Numarası: TÜBİTAK (BİDEB-2219) Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Zeynep AYDOĞMUŞ Proje Yılı: 2009

Proje Adı: Ranitidinin farmasötik prepararlarda analizi için spektrofluorimetrik ve yüksek performanslı sıvı kromatografisi yöntemlerinin geliştirilmesi Proje Numarası: İ.Ü. BAP (4214) Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Sevgi TATAR ULU Proje Yılı: 2009

Proje Adı: Linezolidin anne sütünde Kromatografik tayinleri Proje Numarası: İ.Ü. BAP (471) Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Armağan ÖNAL Proje Yılı: 2009

Proje Adı: Amin grubu içeren ilaç maddelerinin formülasyonlarında ve biyolojik sıvılarda voltammetrik yöntemlerle tayini Proje Numarası: İ.Ü. BAP (14621) Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Zeynep AYDOĞMUŞ Proje Yılı: 2011

Proje Adı: Bir antidepresan ilaç maddesi olan duloksetinin 2D-HPLC ve UPLC metodları kullanılarak analizleri Proje Numarası: İ.Ü. BAP (12058) Proje Yöneticisi: Doç. Dr. Armağan ÖNAL Proje Yılı: 2011

Proje Adı: Bazı asit grubu içeren ilaçların elektrokimyasal davranışlarının incelenmesi ve tayinleri Proje Numarası: İ.Ü. BAP (17194) Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Serap SAĞLIK ASLAN Proje Yılı: 2011

Proje Adı: Salvia poculata bitkisinin bileşenlerinin incelenmesi ve antioksidan aktivitesinin belirlenmesi (Tamamlandı) Proje Numarası: BYP-1967 ( İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi) Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Ufuk KOLAK

Proje Adı: Plantago major subsp. intermedia bitkisinden elde edilen sekonder metabolitlerin yapı tayini ve antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi (Tamamlandı) Proje Numarası: BYP-4883  (İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi) Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Ufuk KOLAK

Proje Adı: Bazı Salvia türlerinin antioksidan ve antialzheimer aktivite potansiyeline sahip bileşiklerinin izolasyonları ve yapı tayinleri (Tamamlandı) Proje Numarası: 107T-592 (Tübitak Projesi) Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Ufuk KOLAK

Proje Adı:Türkiye’deki bazı işlenmiş ve işlenmemiş gıdalardaki aflatoksin miktarlarının araştırılması (Devam ediyor) Proje Numarası: Normal Proje 12108 (İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi) Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Ufuk KOLAK

Proje Adı: Maden suyu örneklerinde azometin-H yöntemi ile bor tayini (Devam ediyor) Proje Numarası: BYP-12421 (İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeler Birimi) Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Ufuk KOLAK

Yayınlar
YAYINLAR
Yurtiçi Yayınlar (2000 yılından itibaren)
1. Sağlık, S. Determination of dorzolamide in ophthalmic solutions using solid-phase extraction by high-performance liquid chromatography, Acta Pharm. Turc., XLII, 2,3, 98 (2000).
2. İskender, G., Sağırlı, A.O., Spectrofluorimetric determination of amlodipine besylate and aspartame in tablets, Acta Pharm. Turc.,  XLII (1), 1 (2000)
3. Aktaş, E.S., Serradilla, R.S., Ersoy, L., Kauffmann, J.M., Oxidation and peroxidation of phenols at carbon paste and peroxidase immobilized carbon paste electrodes, Chim. Acta. Turcica, 28 (1), 19 (2000).
4. Çetin, S.M., Tosunoğlu, S., Spectrophotometric determination of astemizole in tablets using methylorange and tropaeoline 00, Acta Pharm. Turc., XLIII (2), 65 (2001).
5. Aydoğmuş, Z., Çetin, S.M., Tosunoğlu, S., Spectrophotometric determination of mexiletine hydrochloride by charge-transfer formation with 2,3-dichloro-5,6-dicyanobenzoquinone (DDQ), Acta Pharm.Turc., XLIII (2), 69 (2001).
6. Ertürk, S., İmre, S., Anthraquinone from Digitalis grandiflora, Acta Pharm. Turc. XLIII (2), 73 (2001).
7. Ertürk, S., Özbaş M., İmre, S., Anthraquinone pigments from Rumex cristatus”, Acta Pharm. Turc. XLIII (1), 21 (2001).
8. Tatar, S., Atmaca, S., Determination of amlodipine in tablets by HPLC with fluorescence detection, J. Fac. Pharm. Istanbul, 34 (1), (2001).
9. Çetin, S.M., Atmaca, S., Determination of vigabatrin in tablets by high-performance liquid chromatography, Acta Pharm.Turc., 4, 57-62 (2002).
10. Aydoğmuş, Z., Çetin, S.M., Özgür, M.Ü., Determination of ascorbic acid in vegetables by derivative spectropohotometry, Turkish J.Chem., 26, 697-704 (2002).
11. Aydoğmuş, Z., Çetin, S.M., Tosunoğlu, S., Spectrophotometric determination of mexiletine hydrochloride in capsules using bromothymol blue,Turkish J.Chem., 26, 839-842 (2002).
12. Ünal M,  D.Özer Ünal. “Sporcularda Doping Kullanımı”. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası. 66(3), (2003).
13. Ünal M, D.Özer Ünal. “Sporda Doping Kullanımının Tarihçesi”. İstanbul Tıp Fakültesi Mecmuası. 66(4), 261-265, (2003).
14. Aktaş, E.S., Ertürk S.; Determination of sertraline by Ion-pair extraction with methyl orange, Acta Pharmaceutica Turcica Acta Pharm. Turc. XLVI, 51-54 (2003).
15. Ulu Tatar S., Saglik S., “Comparision of UV- and Second Derivative Spectrophotometric and High-Performance Liquid Chromatographic Methods for the Determination of Losartan in Tablets”, Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 1 (3), 165-175 (2004).
16. Z. Aydoğmuş,”Spectrophotometric Methods for the Determination of Lansoprazole in Capsules”. Acta Pharmaceutica Sciencia, 48:45-54 (2006).
17. Ulu Tatar S., Determination of Enalapril Maleate in Pharmaceutical Preparations Using Methyl Orange. Acta Pharmaceutica Sciencia, 48 (3),195-203 (2006).
18. Ulu Tatar S., Determination of Carbamazepine in Pharmaceutical Preparations using High Performance Liquid  Chromatography  and Derivative Spectrophotometry. Turkish Journal of Pharmaceutical Sciences, 3 (3),123-139 (2006). 
19. Isinibilir M., Saglik Aslan S., Cumali S., Çoban B., Guven K.C. “Fatty Acid Composition of Beroe ovata (Bosc, 1802”) J. Black Sea / Mediterranean Environment., 1, 253-259 (2007).
20. S.Pehlivan, H.Onay, G.Itırlı, A.Erbay, A.Koman, D.Ünal, F.Özkınay, Türk toplumundaki Nörofibromatozis Tip 1’li hastalarda Gen mutasyonlarının Araştırılması. Acta Oncologica Turcica, 42:13-16 (2009). 
21. Z. Aydoğmuş, Ferhat Sarı., “A New Spectrophotometric Method for the Determination of Oseltamivir Phosphate in Pure form and Capsules. , J. Fac. Pharm. Istanbul , 40: 47-55 (2009). 
22. Işık, E., Öksüz, S., Chemical Constituents of Centaurea amanicola, J.Fac.Pharm. Istanbul 33, 49-54 (2000).
23. Öksüz, S., Ulubelen, A., Barla, A., Voelter, W.,  Terpenoids and Aromatic Compounds from Euphorbia heteradena, T. J. Chem. 26, 457-463 (2002).
24. Ulubelen, A., Meriçli, A.H., Meriçli, F., Chemistry and Biology of Some Turkish Haplophyllum species, Acta Pharmaceutica Turcica 44, 183-187 (2002). (Chapter)

Yurtdışı Yayınlar (2000 yılından itibaren)
1. Guella, G., Mancini, I., Oztunc, A., Pietra, F., Conformational bias in macrocyclic ethers and observation of high solvolytic reactivity at a masked furfuryl (=2-furylmethyl) C-atom, Helv. Chim. Acta, 83, 336, 2000
2. Ozkul, A., Oztunc, A.,  Determination of maprotiline hydrochloride in tablets by ion-pair extraction using bromthymol blue, Pharmazie, 55, 321, 2000
3. Razola, S.S., Aktas, E.S., Vire, J.C., Kauffmann, J.M., Reagentlessenzyme electrode based on phenothiazine mediation of horseradish peroxidase for subnanomolar hydrogen peroxide determination, Analyst, 125, 79, 2000
4. İ. Kocadereli, PA. Atac, PS. Kale, D. Özer, Salivary nickel and chromium in patients with fixed orthodontic appliances. Angle Orthod. Dec 70(6): 431-4, 2000.
5. Sağlık, S., Sağırlı, O., Atmaca, S., Ersoy, L., Simultaneous determination of fosinopril and hydrochlorothiazide in tablets by derivative spectrophotometric and HPLC methods, Anal. Chim. Acta, 427, 25,3, 2001
6. Sağlık, S., İmre, S., Fatty acids in some fish species from Turkey, J. Food Sci., 66 (2), 210-212, 2001
7. Ertürk, S., Aktaş, E.S., Atmaca S., Determination of vigabatrin in human plasma and urine by high-performance liquid chromatography with fluorescence detection, J. Chromatogr.B., 760, 207-212, 2001
8. Tatar, S., Atmaca, S. Determination of amlodipine in human plasma  by high-performance liquid chromatography with fluorescence detection,  J. Chromatogr., 758 (2), 305, 2001
9. Aktas, E.S., İmre S., Ersoy, L.,  Characterization and lime treatment of olive mill wastewater, Water Research, 35 (9), 2336, 2001
10. Sağlık, S., Ersoy, L., İmre, S., Recovery of oil from olive mill waste water after lime treatment, Euro. J. Lipid Sci. Technol., 104 (4), 212-215, 2002
11. Sağlık, S., Alpınar, K., İmre, S., Fatty acid composition of the seed oil of Arum italicum Miller, J. Food Lipids, 9, 95-103, 2002
12. Tatar S., Sağlık S., Comporison of UV- and second derivative spectrophotometric and LC methods for the determination of valsartan in pharmaceutical formulation, J.Pharm. Biomed. Anal., 30, 371-375, 2002
13. Sağlık, S., Alpınar, K., İmre, S., Fatty acid composition of  Dracunculus vulgaris Schott (Araceae) Seed Oil from Turkey , J. Pharm. Pharmaceut. Sci., 5 (3), 231-233, 2002
14. Zhang H., Qiu-Pamela S., Tan T. T., Aydoğmuş Z., Van Hung N., Cuong N. M.,  Angerhofer C., Soejarto D.D., Pezzuto J. M., Fong H. H.S., Antimalarial agents from plants. II. Decursivine, A new antimalarial indole alkaloid from Rhaphidophora decursiva, Pharmaceutical Biology 40 (3), 221-224, 2002
15. Gören A. C., Topçu G., Bilsel G., Bilsel M., Aydoğmuş Z., Pezzuto J. M., The chemical constituents and biological activity of essential oil of Lavandula stoechas ssp.stoechas, Z. Naturforsch. 57c, 797-800, 2002
16. Zhang H., Tamez P.A., Aydoğmuş Z., Tan G.T., Saikawa Y., Hashimoto K., Nakata M., Hung N.V., Xuan L. T., Cuong N.M., Soejatro D.D., Pezzuto J. M., Fong H.H., Antimalarial agents from plants. III. Trichothecenes from Ficuls fistulosa and Rhaphidophora decursiva, Planta Medica 68, 1088-1091, 2002
17. D.D. Soejarto, J.M. Pezzuto, H.H.S. Fong, G.T. Tan, H.J. Zhang, P. Tamez, Z. Aydogmus, N.Q. Chien, S.G. Franzblau, C. Gyllenhaal, J.C. Regalado, N.V. Hung, V.D. Hoang, N.T. Hiep, L.T. Xuan, N.V. Hai, N.M. Cuong, T.Q. Bich, P.K. Loc, B.M. Vu, B.H. Southavong, K. Sydara, S. Bouamanivong, M.J. O’Neill, J. Lewis, G. Dietzman, “An international collaborative program to discover new drugs from tropical biodiversity of Vietnam and Laos”, Natural Product Sciences, 8: 1-15 (2002).
18. Oztunç, A., Ozkul, A., Ertürk, S., 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane as a new derivatization reagent for high-performance liquid chromatography and thin-layer chromatography: rapid screening of plasma for some antidepressants, J. Chromatogr. B., 774, 149-155, 2002
19. Olgun, N., Ertürk, S., Atmaca, S., Spectrofluorimetric and spectrophotometric methods for the determination of vigabatrin in tablets, J.Pharm. Biomed. Anal., 29, 1-5, 2002.
20. Tatar, S., S. Sağlık, Comparison of UV-and Second Derivative-Spectrophotometric and LC Methods for  the Determination of Valsartan in Pharmaceutical formulation,  J. Pharm. Biomed. Analysis, 30, 371-375 (2002). 
21. Sağlık, S., Alpaslan, M., Gezgin, T., Çetintürk, K., Tekinay, A., Güven, K.C., Fatty acid composition of wild and cultivated gilthead seabream (Sparus aurata) and Sea bass (Dicentrarchus labrax), Eur. J.Lipid Sci. Technol. 105, 104-107, 2003
22. G. Topçu, E. N. Altiner, S. Gozcu, B. Halfon, Z. Aydoğmuş, J. M. Pezzuto, B. N. Zhou,  David G. I. Kinston, “Studies on Di- and Triterpenoids from Salvia staminea with Cytotoxic Activity,” Planta Medica, 69:464-467 (2003).
23. G. Topcu, Z. Aydoğmuş, S. İmre, A.C. Gören, John M. Pezzuto, J. A. Clement, David G. I. Kingston, “Brominated Sesquiterpenes from the Red Alga Laurencia obtusa,” Journal of Natural Products, 66:1505-1508, (2003).24. Ertürk, S., Cetin S.M.,  Atmaca S., Simultaneous Determination of Moexipril and Hydrochlorothiazide in Tablets by Derivative Spectrophotometric and High-performance Liquid Chromatographic Methods, J.Pharm. Biomed. Anal., 33, 505-511, 2003
25. Ertürk, S., Aktaş E.S., Ersoy L., Fıcıcıoglu S., An HPLC Method for the Determination of Atorvastatin and its Impurities in Bulk Drug and Tablets, J.Pharm Biomed Anal. 33, 1017-1023, 2003
26. Ertürk S., Önal A.,  Çetin S.M., Analytical Methods for the Quantitative Determination of 3-Hydroxy-3-methylglutaryl coenzyme A reductase inhibitors in Biological Samples, J. Chromatogr. B., 793, 193-205, 2003
27. Yiğit, M.,  Ersoy, L., Determination of tyramine in cheese by HPLC with spectrophotometric detection, J.Pharm.Biomed.Anal., 31, 1223-1228, 2003
28. Aktas, E.S., Ersoy, L., Sagırlı, O., A new spectrofluorimetric method for the lisinopril in tablets, Il Farmaco, 58, 165-168, 2003
29. Topçu G., Altıner, E.N., Gozcu, B., Halfon, Z., Aydoğmuş Z., Pezzuto J.M., Zhou, B.N., Kingston D.G.I., Studies on Di- and Triterpenoids from Salvia staminea with Cytotoxic Activity, Planta Medica, 69, 464-467, 2003
30. Aydoğmuş Z., İmre S., Ersoy L., Wray V., Halogenated Secondary Metabolites from Laurencia obtusa, Natural product Research, 18, 1, 43-49, 2004
31. Aydoğmuş, Z., İmre S., Ersoy L. ve Wray V., “Halogenated Secondary Metabolites from Laurencia obtusa,”Natural Product Research,  18, 43-49 (2004).
32. Ay, Z.G.M., Akhan, S.Ç., Ertürk, S., Aktaş, E., Özkara, S.K., Çağlar, U., Comparison of intravitreal ceftazidime and meropenem in treatment of experimental pseudomonal posttraumatic endophthalmitis in a rabbit model, The Journal of Applied Research, 4(2), 336-345, 2004
33. Önal A., Kepekçi Ş.E., Öztunç A., “Spectrophotometric Methods for the Determination of Antidepressant Drug Paroxetine Hydrochloride in Tablets”, Journal of AOAC International, 88 (2), 490-495 (2004).
34. Sagirli, O., Ersoy, L., An HPLC method for the determination of lisinopril in human plasma and urine with fluorescence detection, J.Chromatogr.B, 809, 159-165, 2004
35. Ünal M, D.Özer Ünal. “Gene Doping in Sports”, J Sports Med, 34(6),357-62 ,2004 (derleme).
36. Ünal M, Unal Ozer D.,F. Salman, AK. Baltacı, R. Moğulkoç ve A. Kayserilioğlu. “The Relation Between Serum Leptin Levels and Max VO2 in Male Patients With Type-I Diabetes and Healthy Sedentary Males”. Endocrine Research,  30(3) 491-8, 2004. 
37. Çetin, S.M., Atmaca, S., Determination of vigabatrin in human plasma and urine by high-performance liquid chromatography with UV-vis detection, J.Chromatogr. A., 1031, 237-242, 2004
38. Ünal M, D. Özer Ünal, AK. Baltacı, R. Moğulkoç ve A. Kayserilioğlu. “Investigation of Serum Leptin Levels in Professional Male Football Players and Healthy Sedentary Males”. Neuroendocrinology Letters, 26(2), 148-51, 2005
39. Unal M., Unal Özer D., Baltacı AK., Moğolkoç R., Investigation of serum leptin levels and VO2 max value in trained young male athletes and healthy males. Acta Physiol. Hung. 92(2), 173-9, 2005. 
40. Erturk, S., Çetin, S.M., Atmaca, S., Ersoy, L., Baktır, G., “A sensitive HPLC method for the determination of fluoxetine and norfluoxetine in human plasma with fluorescence detection”, Ther.Drug.Monit., 27 (1), 38-43(2005).
41. Sağlık S., Ulu T.S., “Development and validation of a new Gas-flame ionization detector method for the determination of finasteride in tablets”., Anal Biochem. 352, 62-67 (2006)
42. Aydoğmuş, Z., Yeşilyurt V. ve Topçu G., “Constituents of Salvia microphylla,”  Natural Product Research, 20(8), 775-181 (2006).
43. Tatar Ulu S ., “ Determinationof tianeptine in human plasma using high-performance liquid chromatography with fluorescence detection”., J. Chromatogr, B, 834, 62-62 (2006).
44. Tatar Ulu S ., “Highly sensetive spectrofluorimetric determination of ephedrine hydrochloride in pharmaceutical preparations”., Journal of AOAC International, 89 (5), 1263-1267 (2006).
45. Tatar Ulu S ., “LC Determination of gemfibrozil in tablets”. Chromatographia, 64 (7-8), 447-451 (2006).
46. Tatar Ulu S ., “Determination and validation of an LC method for fluvoxamine in tablets”., Chromatographia, 64 (3-4), 169-173 (2006).
47. Önal A., Öztunç A., “Development and Validation of  High-Performance Liquid Chromatographic Method for the Determination of Esomeprazole in Tablets”., Journal of Food and Drug Analysis, 14 (1), 12-18 (2006).
48. Önal A., Öztunç A., “Determination of Paroxetine in Human Plasma by High-Performance Liquid Chromatography Using 7,7,8,8-Tetracyanoquinodimethane as the Derivatization Reagent”., Therapeutic Drug Monitoring, 28 (2) :180-184 (2006).
49. Önal A., “Analysis of antiret roviral drugs in biological matrices for therapeutic drug monitorig”, Journal of Food and Drug Analysis, 14 (2), 99-119 (2006).
50. Sağırlı O., S.M. Çetin ve A. Önal, “Determination of gabapentin in human plasma and urine by high-performance liquid chromatography with uv-vis detection”. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis,42 (5), 618-624 (2006).
51. Önal A., Sağırlı O., “Development of a selective LC method for the determination of pravastatin sodium”,Chromatographia, 64 (5-6), 377-377 (2006).
52. Önal A., Kepekçi Ş.E., Çetin S.M., Ertürk S., “Spectrophotometric determination of certain antidepressants in pharmaceutical preprations”, Journal of AOAC İnternational, 89 (4) 966-971 (2006).
53. Önal A., “ A highly sensitive spectrofluometric method for the determination of a new intidepresant drug reboxetine in tablets”, Journal of AOAC İnternational, 89 (4),972-975 (2006).
54. Önal A., “Method development and validation of a rapid determination of ropinirole in tablets by LC-UV”,Chromatographia, 64 (7-8), 459-4561 (2006).
55. Önal A., Sağırlı O., Çetin S.M., Toker S., “A Selective HPLC method for the determination of reboxetine in bluk drug and tablets”, Journal of AOAC International , 89 (6), 1552-1556 (2006).
56. Günel T., Kuntz M., Arda N., Ertürk S., Temizkan G., Metabolic Engineering for Production of     Geranylgeranyl Pyrophosphate Synthase in Non-caretenogenic Yeast Schizosaccharomyces Pombe, Biotechnol.& Biotechnol.Eq. 20, 3, 76-82, 2006 
57. Sağlık Aslan S., Güven K.C., Gezgin T., Alpaslan M., Tekinay A.,  Comparison of fatty acid contents of wild and cultured rainbow trout Onchorhynchus mykiss in Turkey, Fisheries Science 73: 1195-1198 (2007)
58. Aydoğmuş Z., İnanlı I., “Extractive spectrophotometric methods for determination of zolmitriptan in tablets”.J AOAC Int. 90 (5):1237-41 (2007).
59. Aydoğmuş Z., “Highly sensitive and selective spectrophotometric and spectrofluorimetric methods for the determination of ropinirole hydrochloride in tablets”. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 70 (1): 69-78(2007).
60. Tatar Ulu S ., “High-performance liquid chromatography assay for moxifloxacin: pharmacokinetics in Tablets”, J. Pham. Biomed. Analysis, 43 (1), 320-324 (2007).
61. Tatar Ulu S ., “HPLC method for the determination of fluvoxamine in human plasma and urine for application to pharmacokinetic studies”. J. Pharm. Biomed. Analysis, 43 (4), 1444-1451 (2007).
62. Tatar Ulu S ., “Determination of tianeptine in tablets by high performance liquid chromatography with fluorescence detection”. Journal of AOAC İnternational, 90 (3), 1-6 (2007).
63. Tatar Ulu S , Development of an HPLC method for the Determination of Mexiletine in Human Plasma and Urine by Solid-Phase Extraction, Talanta ,72,1172-1177(2007).
64. Önal A., Çağlar S., “Spectrophotometric determination of dopaminergic drugs used for parkinson’s disease, cabergoline and ropinirole, in pharmaceutical preparations”, Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 55 (4), 629-631 (2007).
65. Önal A., “A review: Current analytical methods for the determination of biogenetic amines in foods”. Food Chemistry, 103, 1475-1486 (2007).
66. Onal, A., Sagirli, O., Sensoy, D., “Selective LC Determination of Cabergoline in the Bulk Drug and in Tablets: In Vitro Dissolution Studies”, Chromatographia, 65 (9–10), 561–567 (2007).
67. Onal, A., Sagirli, O., Cetin, S.M., Toker, S., “A Selective LC Method for the Determination of Reboxetine in Human Plasma with Fluorescence Detection”, Chromatographia, 66 (1), 103–107 (2007).
68. Sagirli, O., Onal, A., Erturk Toker, S., Sensoy, D., “Simultaneous High Performance Liquid Chromatographic Analysis of Olmesartan and Hydrochlorothiazide in Combined Tablets and in vitro Dissolution Studies”, Chromatographia, 66 (3–4), 213–218 (2007)
69. F. Özkınay, Pehlivan S., Onay H., Berg Van der P., Vardar F., Koturoglu G., Aksu G., Unal D., Tekgul H., Can S. Purine Nucleoside phosphotylase defiency in a patient with spastic paraplegia and recurrent infections.J.of Child Neurology Vol: 22 No:6, 741-743 2007.
70. Çağlar S., Öztunç A., “A Sensitive spectrophotometric method for the determination of desloratadine in Tablets”, Journal of AOAC International, 90 (2) ,372-376 (2007).
71. D.Unal, Fenercioğlu A., L.Özbay, B.Ozkırım, D.Erol, The effect of hydroxy metabolites of clarithromycin to the pharmacokinetic parameters, and determination of hydroxy metabolites ratio of clarithromycin. Eur. J. Met. Pharmacokin., Vol:33, No:4, 243-246, 2008
72. Aydoğmuş Z, Topcu G, Güven KC. Studies on chemical constituents of Gracilaria verrucosa. Nat Prod Res. 22(18):1589-96, (2008).
73. Sagirli O. A, Önal, D. Sensoy, “LC Assay of Eletriptan in Tablets and In Vitro Dissolution Studies”,Chromatographia, 68, 269-273(2008).
74. Saglik-Aslan, S., Sagirli, O., Ersoy, L., “Development and Validation of a GC-FID Assay for Determination of Fluvastatin in Pharmaceutical Preparations”, Química Nova, 32 (9), 2347-2350 (2009).
75. Saglik Aslan S., Coban B., Tekinay A. Gezgin T., Guven K.C. “Pelleted and Extruded Feed Effects of Fatty Acid Composition of European Sea Bass (Dicentrarchus labrax) using  HRGC-MS, Fresenius Environmental Bulletin, 18 (1), 112-116 (2009)
76. Aydoğmuş, “Simple and Sensitive Spectrofluorimetric Method for the Determination of Oseltamivir Phosphate in Capsules Through Derivatization with Fluorescamine” Journal of Fluorescence, 19:673-679 (2009).
77. Önal, A Sagirli O,  Spectrophotometric and spectrofluorimetric methods for the determination of pregabalin in bulk and pharmaceutical preparation, Spectrochimica Acta Part A-Molecular And Biomolecular Spectroscopy, 72 (1)   68-71, 2009
78. Önal, A Spectrophotometric and HPLC determinations of anti-diabetic drugs, rosiglitazone maleate and metformin hydrochloride, in pure form and in pharmaceutical preparations, European Journal of Medicinal Chemistry,  44  (12) 4998-500544  (12) 4998-5005,  (2009)
79. Sagirli O, Önal, A Toker S, Oztunc A,  Determination of Linezolid in Human Breast Milk by High-Performance Liquid Chromatography with Ultraviolet Detection, Journal of AOAC International,  92, (6) 1658-1662, (2009).
80. Sensoy D., Gonullu U., Sagirli O., Yener G., Altug T., Preparation, Characterization and Antiinflammatory Activity of Celecoxib--Cyclodextrin Inclusion Complexes, Asian Journal of Chemistry, 21(3), 1759-1768 (2009).
81. L. Özbay, D. Ozer Unal, I. Çakıcı, A.Fenercioglu, D.Erol, Clininal study on the bioequivalence of two tablet formulations of flurbiprofen. Eur. J. Met. Pharmacokin.,  Vol:34, No:1, 1-5, 2009.
82. Aydoğmuş Z, Barla A. Spectrophotometric determination of doxazosin mesylate in tablets by ion-pair and charge-transfer complexation reactions, J of AOAC Int. 92(1):131-7 (2009).
83. Tatar Ulu S., Spectrofluorimetric determination of fluoroquinolones in pharmaceutical preparations, Spectrochimica Acta Part A 72, 138–143 (2009).
84. Tatar Ulu S , Highly sensitive spectrofluorimetric determination of lomefloxacin in spiked human plasma, urine and pharmaceutical preparations. European Journal of Medicinal Chemistry 44, 3402-3405 (2009).
85. Tatar Ulu S, LC Method with Precolumn Derivatization for Analysis of Mexiletine in Pharmaceutical Preparations, Chromatographia, 69, 39-44(2009).
86. Tatar Ulu S , Rapid and sensitive spectrofluorimetric determination of enrofloxacin, levofloxacin and ofloxacin with 2,3,5,6-tetrachloro-p-benzoquinone, Spectrochimica Acta Part A 72, 1038-1042 (2009).
87. Saglik Aslan S., Demir B. “Kinetic Spectrophotometric Methods for Determination of Ciprofloxacin in Pharmaceutical Preparations” Journal of AOAC International, 93 (2), 510-515 (2010)                                    
88. Saglik Aslan S. “Olive Oil Recovery Methods” Terrestrial and Aquatic Environmental Toxicology 4 (Special issue 1), 118-119 (2010)   
89. Yener G., Uner M., Gonullu U., Yildirim S., Kiliç P., Saglik Aslan S., Barla A. “Design of Meloxicam and Lornoxicam Transdermal Patches: Preparation, Physical Characterization, Ex Vivo and In Vivo Studies” Chemical and Pharmaceutical Bulletin 58 (11), 1466-1473 (2010)
90. Z. Aydoğmuş, S. Çağlar, S. Toker, “RP-HPLC Method for Determination of Oseltamivir Phosphate in Capsules and Spiked Plasma”, Analytical Letters, 43, 2200-2209 (2010). 
91. Güngör S., Okyar A., Ertürk-Toker S., Baktir G., Ozsoy Y., Ondansetron loaded chitosan microspheres for nasal antiemetic drug delivery: an alternative approach to oral and parenteral routes, Drug Development and Industrial Pharmacy, 36, 7, 806-813 (2010).
92. Güngör S., Okyar A., Ertürk-Toker, S., Baktir, G., Ozsoy Y. Ondansetron-loaded biodegradable microspheres as a nasal sustained delivery system: in vitro/in vivo studies. Pharm Dev. Technol., 15, 3, 258-265 (2010).
93. Ulu Tatar S., Elmalı F. Spectrophotometric method for the determination, validation, spectroscopic and thermal analysis of diphenhydramine in pharmaceutical preparation. Spectrochimica Acta Part A 77, 324-329 (2010).
94. Caglar S, Önal, A Two Simple and Rapid Spectrophotometric Methods for the Determination of a New Antihypertensive Drug Olmesartan in Tablets, Journal Of Analytical Chemistry,  65( 3), 239-243 (2010)
95. Oztunc A, Önal, A., Toker SE., Detection of Methamphetamine, Methylenedioxymethamphetamine, and 3,4-Methylenedioxy-N-ethylamphetamine in Spiked Plasma by HPLC and TLC, Journal Of AOAC Internatıonal,  93 (2), 556-561    (2010)
96. Yilmaz-Ipek, P. Koseoglu, U. Yuksel, N. Yasar, G. Yolseven, M. Yuksel, N. Kabay. Separation of Boron from Geothermal Water Using a Boron Selective Macroporous Weak Base Anion Exchange Resin. Separation Science and Technology, 45: 809–813, 2010.
97. Saglik Aslan S. “Validated RP-LC Method for Simultaneous Determination of Zofenopril and Hydrochlorothiazide in Pharmaceutical Preparations” Journal of Chromatographic Science 49, 259-263 (2011)   
98. V.H. Sima, S. Patris, Z. Aydoğmuş, A. Sarakbi, Sandulescu R, Kauffmann J.-M.” Tyrosinase Immobilized Magnetic Nanobeads for the Amperometric Assay of Enzyme Inhibitors: Application to the Skin Whitening Agents”, Talanta, 83, 980-987 (2011).
99. A.Sarakbi, Z. Aydoğmuş, T. Sidali, G. Gokce, J.-M Kauffmann, “Simultaneous Determination of Acetaminophen (Paracetamol) and Ascorbic Acid in Pharmaceutical Formulations by LC Coupled to a Screen Printed Carbon Based Amperometric Detector”, Electroanalysis, 23, 29-36 (2011).
100. Z. Aydoğmuş, “Spectrofluorimetric and HPLC Determinations of Ribavirin in Capsules based on Fluorescence Derivatization of the Sugar Moiety”, Analytical Sciences 27, 277-282 (2011). 
101. Ulu Tatar S, A rapid and highly sensitive spectrofluorimetric method for the determination of venlafaxine by charge transfer complexation reaction with p-bromanil and p-chloranil. Optics and Spectroscopy,  110, 508-512( 2011).
102. Ulu Tatar S, Sensitive and Simple Spectrophotometric Method for the Determination of Lamotrigine in Pure and Pharmaceutical Preparations of Charge-transfer Complex. Revista De Chimie, 62, 261-264( 2011).
103. Ulu Tatar S, New and Sensitive Spectrofluorimetric Method for the Determination of Non-Steroidal Anti inflammatory Drugs, Etodolac and Diclofenac Sodium in Pharmaceutical Preparations through Derivatization with 7-fluoro-4-nitrobenzo-2-oxa-1,3-diazole, Journal of Food and Drug Analysis, 19, 94-101( 2011).
104. Ulu Tatar S., Kel E.   Sensitive Spectrofluorimetric Method of Analysis for Gabapentin in Pure and Pharmaceutical Preparations, Chinese Journal of Chemistry, 29,562-566 ( 2011).
105. Onal A; Spectrophotometric and spectrofluorimetric determination of some drugs containing secondary amino group in bulk drug and dosage forms via derivatization with 7-chloro-4-nitrobenzofurazon, Quımıca Nova,  34 (4), 677-U130,  2011
106. P. Koseoglu; K. Yoshizuka; S. Nishihama; U. Yuksel; N. Kabay. Removal of Boron and Arsenic from Geothermal Water in Kyushu Island, Japan, by Using Selective Ion Exchange Resins. Solvent Extraction and Ion Exchange, 29: 440–457, 2011.
107.Touati, D., Rahman, Atta-ur-, Ulubelen, A., Alkaloids from Ruta montana, Phytochemistry  53, 277-279 (2000).                                             108.Ulubelen, A., Topçu, G., Kolak, U.,  Chemical and Biological evaluation of Genus Teucrium, Studies in Natural Product Chemistry Vol. 23, 591-648 (2000) (Chapter).        
109.Ulubelen, A., Öksüz, S., Kolak, U., Bozok-Johannson, C., Çelik, C., Voelter, W.,Three new diterpenes from the roots of Salvia viridis with Antibacterial Activity, Planta Med.66, 458-462 (2000). 
110.Ulubelen, A., Topçu, G., Salvimultine, a new noricetexane diterpene from the roots of  Salvia multicaulis, J.Nat.Prod. 63, 879-880 (2000).
111.Ulubelen, A., III Chemical Constituents Terpenoids in Genus Salvia, Sage The Genus Salvia, Medicinal and Aromatic Plants. Industrial Profile Ed. Spiridon, E. Kintzios Harwood Academic Publishers pp. 55-68 (2000) (Chapter).
112.Meriçli, A.H., Meriçli, F., Ulubelen, A., Bahar, M., İlarslan, R., Algül, G., Desai, H.K.,  Teng, Q., Pelletier, S.W., Diterpenoids alkaloids from the aerial parts of Aconitum anthora  L., Pharmazie 55, 696-698 (2000).
113.Ulubelen, A., Öksüz, S., Kolak, U., Birman, H., Voelter, W., Cardioactive terpenoids and a new rearranged diterpene from Salvia syriaca, Planta Med. 66, 627-629 (2000).
114.Ulubelen, A., Meriçli, A.H., Meriçli, F., Kolak, U., Arfan, M., Ahmad, H., Royleinine, a new diterpenoid alkaloid from Delphinium roylei Munz., Heterocycles 53, 2279-2283 (2000).
115.Meriçli, A.H., Meriçli, F., Desai, H.K., Joshi, B.S., Teng, Q., Bhattacharyya, K., Melikoğlu, G., Küçükislamoğlu, M., Ulubelen, A., Pelletier, S.W., Norditerpenoid and Diterpenoid Alkaloids from the roots of Aconitum nasutum, Heterocycles 53, 1987-1995(2000).
116.Ulubelen, A., Meriçli, A.H., Meriçli, F., Kılınçer, N., Ferizli, A.G., Pelletier, S.W.,Insect Repellent Activity of Diterpenoid Alkaloids, Phytother. Res. 15, 171-172 (2001).
117.Meriçli, F.,A.H.Meriçli, Desai, H.K., Ulubelen, A., Pelletier, S.W., Diterpenoid alkaloids from Consolida regalis subsp. paniculata var. paniculata, Sci. Pharm. 69, 63-67 (2001).
118.Ulubelen, A., Öksüz, S., Topçu, G., Gören, A.C., Voelter, W., Antibacterial diterpenes from the roots of Salvia blepharochlaena, J.Nat.Prod. 64, 549-551 (2001).
119.Meriçli, A.H., Meriçli, F., Desai, H.K., İlarslan, R., Ulubelen, A., Pelletier, S.W., Diterpenoid alkaloids from Delphinium virgatum, Pharmazie 56, 418-419 (2001).
120.Meriçli, F., Meriçli, A.H., Ulubelen, A., Desai, H.K., Pelletier, S.W., Norditerpenoid  and diterpenoid alkaloids from Turkish Consolida orientalis, J.Nat.Prod. 64, 787-789(2001).
121.Kolak, U., Arı, Ş., Hasançebi, S., Birman, H.,Ulubelen, A., Cardioactive diterpenoids from the roots of Salvia amplexicaulis, Planta Med. 67, 761-763 (2001).
122.Arı, Ş., (Sönmez) Kolak, U., Hasançebi, S., Birman, H., Characterization of two triterpenes and a steroid from the cultured roots of  Salvia amplexicaulis, Biotechnology and Biotechnological Equipment, 15 (2), 23-26 (2001).
123.Ulubelen, A., Öksüz, S., Topçu, G., Gören, A.C., Bozok-Johansson, C., Çelik, C.,Kökdil, G., Voelter, W., A New antibacterial diterpene from the roots of  Salvia caespitosa, Nat. Prod. Lett. 15, 307-314 (2001).
124.Gören, A.C., Topçu, G., Öksüz, S., Kökdil, G., Voelter, W., Ulubelen, A., Diterpenoids from  Salvia ceratophylla, Nat. Prod. Lett. 16, 47-52 (2002).
125.Ulubelen, A., Meriçli, A.H., Meriçli, F., Kolak, U., Arfan, M., Ahmad, M., Ahmad, H.,Norditerpenoid alkaloids from the roots of Aconitum leave, Pharmazie 57, 427-429(2002).
126.Ulubelen, A., Birman, H., Öksüz, S., Topçu, G., Kolak, U., Barla, A., Voelter, W., Cardioactive diterpenes from Salvia eriophora, Planta Med. 68, 818-821 (2002).   
127.Tan, N., Kaloga, M., Radtke, O.A., Kiderlan, A.F., Öksüz, S., Ulubelen, A., Kolodziej, H.,Abietane diterpenoids and triterpenic acids from Salvia cilicica and their antileishmanial   activities, Phytochemistry 61, 881-884 (2002).
128.Ulubelen, A., Meriçli, A.H., Meriçli, F., Further diterpenoid and norditerpenoid alkaloids from Delphinium, Consolida and Aconitum species, Nat. Prod. Chem., 291-316 (2001) (Chapter).
129.Ulubelen, A., Pharmacological Activities of Labiatae Plants, Nat. Prod. Chem.471-488 (2001) (Chapter)
130.Ulubelen, A., Cardioactive and antibacterial terpenoids from Salvia species, Phytochemistry 64, 395-399 (2003).
131.Ulubelen, A., Topçu, G., Kolak, U., Labiatae flavonoids and their biological activities, Studies in Natural Products Chemistry Vol. 23, Elsevier Science Publishers, Ed. Atta-ur-Rahman (2002) (Chapter).
132.Kökdil, G., Topçu, G., Gören, A.C., Voelter, W., Steroids and terpenoids from Ajuga relicta, Zeitchrift für Naturforchung C, 57(b), 957-960 (2002).
133.Topçu, G., Altıner, E.N., Gözcü, Ş., Halfon, B., Aydoğmuş, Z., Pezzuto, J.M., Zhou, B.N., Kingston, D.G.I., Cytotoxic di- and triterpenoids  from Salvia staminae, Planta Med. 69, 464-467 (2003).
134.Kartal, M., Yıldız, S., Kaya, S., Kurucu, S., Topçu, G., Antimicrobial activity of Propolis samples from two different regions of Anatolia, J.  Ethnopharmacol. 86, 69-73 (2003).
135.Öksüz, S., Cordell, G.A., Pezzuto, J.M., Diterpenes of Turkish Euphorbia species, in Nat. Prod. Chem., Ed. By Atta-ur-Rahman, M.I. Choudhary and K.M.Khan, 317-329 (2003) (Chapter)        
136.Kılıç, T., Yıldız, Y.K., Gören, A.C., Tümen, G., Topçu, G., Phytochemical analysis of some Sideritis species of Turkey, Chem. Nat. Comp. 39, 453-456 (2004).
137.Topçu, G., Aydoğmuş, Z., İmre, S., Gören, A.C., Pezzuto, J.M., Clement, J., Kingston, D.G.I., Bromited sesquiterpenes from red algae  Laurencia obtusa,  J. Nat. Prod. 66, 1505-1508 (2003).
138.Topçu, G., Türkmen, Z., Schilling, J., Kingston, D.G.I., Highly hydroxylated triterpenes from Salvia kronenburgii, J. Nat. Prod. 67, 118-121 (2004).
139.Gören, A.C., Topçu, G., Bilsel, G., Bilsel, M., Wilkinson, J.M., Cavanagh, H.M.A.,Analysis of essential oil of Satureja thymbra by hydrodistillation thermal desorber and headspace GC/MS techniques and  its antimicrobial activity, Nat. Prod. Res. 18, 189-195 (2004).
140.Topçu, G., Kökdil, G., Gören, A.C., Türkmen, Z., Voelter, W., Adou, E., Kingston, D.G.I., A new clerodane diterpene and other constituents from Ajuga chamaepitys ssp.  leavigata, Zeitschrift für Naturforschung B 59 b, 584-588 (2004).
141.Kolak, U., Topçu, G., Birteksöz, S., Ötük, G., Ulubelen, A., Terpenoids and steroids  from the roots of Salvia blepharochlaena, T. J. Chem. 29, 177-186 (2005). 
142.Küçükosmanoğlu Bahçeevli, A., Kurucu, S.,  Kolak, U., Topçu, G., Adou, E.,Kingston, D.G.I., Alkaloids and aromatics of Cyathobasis fruticulosa, J. Nat.Prod.68, 956-958 (2005).
143.Uydeş-Doğan, B.S., Takır, S., Özdemir, O., Kolak, U., Topçu, G., Ulubelen, A.,The comparison of the relaxant effects of two methoxylated flavones in rat aortic rings, Vascular Pharmacology 43, 220-226 (2005).
144.Kolak, U., Türkekul, A., Özgökçe, F., Ulubelen, A., Two new diterpenoid alkaloids from Aconitum cochleare, Pharmazie 60, 953-955 (2005).
145.Kolak, U., Öztürk, M., Özgökçe, F., Ulubelen, A., Norditerpene alkaloids from Delphinium linearilobum and antioxidant activity, Phytochemistry 67, 2170-2175 (2006).   
146.Topçu, G.,  Herrmann, G., Kolak, U., Gören, A.C.,  Porzel, A., Kutchan, T.M.,Isolation of fatty acids and aromatics from cell suspension cultures of Lavandula angustifolia, Nat. Prod. Res. 21, 100-105 (2007).     
147.Kabouche, A., Kabouche, Z., Öztürk, M., Kolak, U.,  Topçu, G., Antioxidant abietane diterpenoids from Salvia barrelieri, Food Chem. 102, 1281-1287 (2007).
148.Kolak, U., New diterpenoids from the aerial parts of Salvia pilifera, T. J. Chem. 31, 363-369 (2007).
149.Topçu, G.,  Ertaş, A., Kolak, U.,  Öztürk, M., Ulubelen, A., Antioxidant activity tests on novel triterpenoids from Salvia macrochlamys, Arkivoc vii, 195-208 (2007).
150.Topçu, G., Kolak, U., Balcı, K.,  Ulubelen, A., Structure elucidation of a new rearranged abietane diterpene from a biologically active plant, Salvia eriophora, Nat. Prod.Com. 2, 981-986 (2007).
151.Ay, M.,  Bahadori, F., Öztürk, M., Kolak, U., Topçu, G., Antioxidant activity of Erica arborea, Fitoterapia 78, 571-573 (2007).
152.Nazemiyeh, H., Bahadori, F., Delazar, A., Ay, M., Topcu, G., Kolak, U., Nahar, L., Auzie, A.A. , Sarker, S.D., Tricetin 4’-O-hamnopyranoside: a new flavonoid from the aerial parts of Erica arborea, Chem. Nat. Comp. 44, 174-177 (2008).
153.Öztürk, M., Duru, M.E., Aydoğmuş-Öztürk, F., Harmandar, M., Mahlıçlı, M.,Kolak, U., Ulubelen, A.,GC-MS analysis and antimicrobial activity of essential oil of Stachys cretica subsp. smyrnae, Nat. Prod. Com. 4, 109-114 (2009).
154.Şabudak, T.,  Öztürk, M.,  Gören, A.C., Kolak, U., Topçu, G., Fatty acids and other lipid composition of five Trifolium species with antioxidant activity, Pharm. Biol. 47, 137-141 (2009).
155.Alpınar, K., Özyürek, M., Kolak, U., Güçlü, K., Aras, Ç., Altun, M., Çelik, S., Berker, K., Bektaşoğlu, B.,  Apak, R., Antioxidant capacities of some food plants widly grown in Ayvalık of Turkey, Food Sci. Tech. Res. 15, 59-64 (2009).
156.Kolak, U., Kabouche, A., Öztürk, M.,  Kabouche, Z., Topçu, G. , Ulubelen, A., Antioxidant diterpenoids from the roots of Salvia barrelieri, Phytochem. Anal.20, 320-327 (2009).
157.Öztürk, M., Kolak, U., Duru, M.E., Harmandar, M., GC-MS analysis of the antioxidant active fractions of Micromeria juliana with anticholinesterase activity, Nat. Prod. Com.4, 1271-1276 (2009). 
158.Kolak, U., Hacıbekiroğlu, I., Öztürk, M., Özgökçe, F., Topçu, G.,  Ulubelen, A.Antioxidant and anticholinesterase constituents of Salvia poculata, T. J. Chem.33, 813-823 (2009).
159.Öztürk, H., Kolak, U., Meriç, Ç., Antioxidant, anticholinesterase and antibacterial activities of Jurinea consanguinea, Rec. Nat. Prod. 5, 43-51 (2011).
160.Öztürk, M., Kolak, U., Topçu, G., Öksüz, S.,  Choudhary, M.I., Antioxidant and anticholinesterase active constituents from Micromeria cilicica by radical-scavenging activity-guided fractionation, Food Chem. 126, 31-38 (2011).
161.Boğa, M., Hacıbekiroğlu, I.,  Kolak, U., Antioxidant and anticholinesterase activities of eleven edible plants, Pharm. Biol. 49, 290-295 (2011).
162.Hacıbekiroğlu, I.,  Kolak, U., Antioxidant and anticholinesterase constituents from the petroleum ether and chloroform extracts of Iris suaveolens, Phytother. Res. 25, 522-529 (2011).
163.Kolak, U.,  Hacıbekiroğlu, I., Boğa, M.,  Özgökçe, F., Ünal, M.,  Choudhary, M.I., Ulubelen, A., Phytochemical investigation of Leontice leontopetalum L. subsp. ewersmannii with antioxidant and anticholinesterase activities, Rec. Nat. Prod. 5, 309-313 (2011).
164.Kolak, U., Boğa, M., Akalın Uruşak, E., Ulubelen, A., Constituents of Plantago major subsp. intermedia with antioxidant and anticholinesterase capacities, T. J. Chem. (baskıda)
Ödüller
ÖDÜLLER

 

 

 

—————————————————————————————————————————————
 

 

 

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved