5. Avrupa Lipid Mediyatörleri Çalıştayı’nın ardından

5. Avrupa Lipid Mediyatörleri Çalıştayı‘nın ardından…

İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakoloji Anabilim Dalının lokal organizasyonunu üstlenmiş olduğu 5. Avrupa Lipid Mediyatörleri Çalıştayı (5th European Workshop on Lipid Mediators-5EWLM) 23-24 Ekim 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşmiştir. Çalıştayın temel amacı, farklı ülkelerden konu ile ilgili olan araştırmacıların bir araya getirilmesi ve   biyoaktif lipidler alanındaki son bulguların ve güncel gelişmelerin tartışılmasıdır. Bu hedefle, Avrupa Lipid Mediyatörleri Çalıştayı ilk olarak 2006 yılında Barselona’da düzenlenmiş, sonrasında  2008 yılında Valladolid’de, 2010 ve 2012 yıllarında ise Paris’te yapılmıştır. Istanbul Üniversitesi’nde gerçekleşen 5. Avrupa Lipid Mediyatörler Çalıştayı özellikle Prostaglandin E2’nin fizyolojik ve patofizyolojik önemi, prostanoidlerin kardiyovasküler sistemin düzenlenmesindeki rolleri, yeni lipid mediyatörleri, ileri lipid mediyatörlerinin analizi, lipooksijenazlar ile adipoz doku ve adipokinlerin patofizyolojik rolleri üzerinde yoğunlaşmıştır.  Avrupa Lipid Mediyatörleri Çalıştayı’nın bir önceliği de bu alanda çalışan genç araştırmacılara kendilerini ve çalışmalarını tanıtma fırsatı yaratabilmesidir. Bu nedenle çalıştayda “Genç Araştırmacılar” oturumu düzenlenmiştir.  Farklı ülkelerden katılan 10 genç araştırmacı çalışmalarını sözlü olarak sunmuş ve çalıştay katılımcıları arasından seçilen jürinin değerlendirilmesi sonucunda 3 genç araştırmacı teşvik ödülünü almıştır.

İstanbul Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi’nde gerçekleşen 5. Avrupa Lipid Mediyatörleri Çalıştayı, Organizasyon Bilimsel Komitesi adına Prof.Dr. Sönmez Uydeş Doğan’ın yaptığı açılış konuşması ve ardından Türk Farmakoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Öner Süzer’in başarılı bir çalıştay geçirilmesi dileği ile başlamıştır. Çalıştayın bilimsel programı, “Genç Araştırmacılar”  oturumunun yanısıra, farklı ülkelerden 15 davetli konuşmacının ve bildirilerin arasından seçilen 11 araştırıcının sözlü sunumlarının yer aldığı oturumlar ile oldukça yoğun bilimsel içerikte ve etkileşimde geçmiştir. Çalıştayda her iki gün süresince 86 poster bildirisi sunulmuştur. Çalıştaya 28 farklı ülkeden toplam 180 araştırıcı katılmıştır. Çalıştaya Türkiye’deki araştırmacılar da yakın ilgi göstermiştir. Bilimsel programa ilgi çeken sunumları ile destek veren Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof.Dr. Mehmet Melli ve Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi’nden Yard. Doç.Dr. Ebru Erbay’ın yanısıra gerek Fakültemizden gerekse Türkiye’deki  diğer Fakültelerden katılan öğretim üyeleri ve poster sunumu yapan genç araştırıcılar çalıştaya değerli katkılar vermişlerdir.

Çalıştayın öncesinde 22 Ekim 2014 tarihinde, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde “Eikazonoid Yolakları” konusunda temel bilgileri ve araştırma tekniklerini içeren bir eğitim toplantısı düzenlenmiştir. Çalıştayla bağlantılı olarak ilk kez  düzenlenmiş olan bu eğitim toplantısı Dekan Yardımcımız Prof. Dr. Afife Mat’ın yaptığı açılış konuşması ile başlamıştır. Eikozanoid yolağının siklooksinaz ve lipoksijenaz ürünleri, bu ürünlerin analitik tayin yöntemleri, omega 3 yağ asitleri ve eikozanoid reseptörlerine ilişkin temel ve güncel bilgilerini içeren eğitim programı çoğunluğunu çalıştayın bilimsel organizasyon komitesinde yer alan araştırıcıların oluşturduğu 8 konuşmacı tarafından yürütülmüştür. Eğitim toplantısı, hedefi doğrultusunda belirtilen konularda çalışmakta olan ya da çalışmayı planlayan araştırıcılar tarafından ilgiyle izlenmiştir.

5. Avrupa Lipid Mediyatörler Çalıştayı’nın Bilimsel Organizasyon Komitesi Türkiye, Fransa, İspanya, İngiltere, Almanya ve İsveç’ten katılan araştırmacılardan oluşmuştur. Türkiye’den Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sönmez Uydeş Doğan ve Anabilim Dalı öğretim üyelerinden Doç.Dr. Gökçe Topal, bilimsel komitede görev alarak bu sorumluluğu ve onuru paylaşmışlardır.  Ayrıca Farmakoloji Anabilim Dalı’nın tüm öğretim üyeleri, yardımcıları ve lisansüstü öğrencileri lokal organizasyon komitesi olarak, bu üç günlük uluslararası etkinliğin düzenlenmesinde aktif rol üstlenmişlerdir.

İlgili alanda uluslararası düzeyde söz sahibi olan bilim insanlarının bir araya geldiği ve en güncel verilerin ele alındığı bu uluslararası bilimsel etkinliğin gerçekleştirilmesinde, Üniversitemiz ve Fakültemiz öncü bir rol üstlenmiştir. Bu etkinliğin gerçekleşmesi için gereken imkanları sağlayan Sayın Rektörümüz Prof.Dr. Yunus Söylet’e ve Sayın Dekanımız Prof.Dr. Ahmet Araman’a gönülden teşekkür eder, saygılarımızı sunarız.

Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri ve Yardımcıları

 1             2

3                                             4

5                        6

7                                       8

9

 

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved