01 Nisan 2016 tarihinde düzenlenen “Eczacılık Hukuku Sempozyumu”

Fakültemizde 01 Nisan 2016 tarihinde düzenlenen “Eczacılık Hukuku Sempozyumu” ile ilaç, tıbbi ve kozmetik ürünlerin üretiminden sunumuna ve güvenli kullanımı aşamalarında eczacının işlem ve eylemleri nedeniyle ortaya çıkan hukuki sorunların bir kısmı özellikle hukuki ve cezai sorumluluk bağlamında ele alınmıştır. Fakültemiz Eczacılık İşletmeciliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nazan Ö. ERDOĞAN endüstri eczacılığı, eczane uygulamaları, ecza depoları ve eczacılıkla ilgili diğer mevzuatlara değinmiştir. Türkiye’nin önemli Anayasa Hukukçularından Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korkut KANADOĞLU Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenen patent hakları korumasının Anayasa bakımından ortaya çıkardığı sorunları ve Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayfer UYANIK yurt dışından ithal edilen ilaçlarla ilgili ortaya çıkan sorunları irdelemişlerdir. Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Şölen KÜLAHÇI Kıbrıs Hukukunda eczacının hukuki sorumluluğundan bahsetmiştir. Tıp Hukuku, İlaç Hukuku alanının önemli isimlerinde Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan HAKERİ ilaç üreticisinin cezai sorumluluğunu ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku ABD öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Uğur URUŞAK eczacının cezai sorumluluğunu irdelemiştir. Sempozyuma İstanbul Eczacı Odası Yönetim Kurul Üyelerinden Ecz. Serdar TÜRKAYDIN meslek pratiğinde deontolojinin önemi üzerinde durmuştur. Sempozyum tartışmalar, dilek ve temenniler bölümü ile sona ermiştir.

 Program için tıklayınız

Resim1

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi © 2017 All Rights Reserved